08/16/07

PREZENT! - TABÃRA DE MUNCÃ DELA MUNTELE ATHOS

Permalink 11:27:31 am, Categories: ACTIUNI  

Muntele Athos, Iulie 2007
Ca si anul trecut, Asociatia PREZENT! sprijinã efortul pãrintilor români de la Muntele Athos de a-si clãdi sau reconditiona chiliile, prin trimiterea unor bãrbati care au rãspuns la apelul de a deschide o nouã tabãrã de muncã (la sfârsitul lunii Iulie). Prima echipã si-a îndeplinit "misiunea", muncind si rugându-se alãturi de pãrintii si fratii chiliei Sfantul Gheorghe Colciu. Prin ajutorul prietenilor Asociatiei s-a construit o scarã si s-a participat la lucrãri de (re)constructie, pânã la finisaj interior.

Camarazii nostri s-au bucurat cã atmosfera crestineascã, fireascã în Sfântul Munte, se întregeste prin românismul manifestat de monahii care se roagã pentru neamul nostru, sustinând în modul lor specific împlinirea telului sãu final: Invierea în numele Mântuitorului Iisus Hristos.

Duminica si în alte zile de sãrbãtoare pãrintii s-au îngrijit de a facilita vizitarea unor mânãstiri si schituri atonite, între care si Schitul românesc Prodromu.

Pentru a putea împlini actiunea la care ne-am angajat, invitãm pe cei ce înteleg sã ne sprijine la sustinerea eforturilor prin formarea unor noi echipe.

PREZENT! IN ACTIUNE: CURÃTAREA MAUSOLEULUI DELA PREDEAL

Permalink 11:12:52 am, Categories: ACTIUNI  

Predeal, August 2007
Ca si anul trecut, desi e în toi vremea taberelor, monumentele românesti rãmân în paraginã. Autoritatile nu mai gãsesc timpul si resursele pentru a se ocupa de toate monumentele avute în evidentã. Cum voluntariatul nu mai are azi cãutare, cine sã facã treabã de dragul memoriei?

Câtiva membri si prieteni ai Asociatiei PREZENT! am fãcut, ca si anul trecut, curãtenie la unul dintre acestea, din Predeal, smulgând buruienile si lãsând mãcar pãmântul sã respire.

Acest Mausoleu, amplasat pe marginea drumului ce leagã Predealul de Pârâul Rece, este închinat soldatilor care au cãzut în Primul Rãzboi Mondial în zona Predealului. In el odihnesc osemintele soldatilor români si germani. Monumentul, ridicat imediat dupã terminarea Primului Rãzboi, a fost refãcut în 1938 de Societatea Nationalã pentru Cultul Eroilor.

Aceastã actiune dorim sã mângâie sufletul luptãtorilor cãzuti în bãtãlii, ce-si asteaptã Invierea în binecuvântatul pãmânt românesc si, printr-o modestã pildã, sã scoatã din amortire resursele vitale ale neamului nostru.

07/06/07

80 DE ANI DE TRÃIRE LEGIONARÃ; ASOC. PREZENT! LA AIUD...

Permalink 05:22:59 am, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

Aiud, 23 Iunie 2007
Întru cinstirea zilei de înfiinţare a Legiunii Arhanghelului Mihail, Asociaţia PREZENT! a invitat membrii şi prietenii ei la Monumentul de la Aiud, locul cel mai încărcat de sfinţenie din România, unde comunismul a fost înfrânt de martiriul legionarilor şi al celorlalţi români care şi-au asumat suferinţa, temniţa şi regimul torţionar.

În zori am participat la slujbele rânduite la Schitul Înălţarea Sfintei Cruci de la Aiud - Utrenie şi Sfânta Liturghie - apoi, după o odihna binevenită, la slujba Ceasurilor, urmată de Parastasul pentru cei căzuţi în lupte sau morţi în credinţa legionară. Pomelnicul a cuprins[1] numele întemeietorilor şi conducătorilor Mişcării Legionare şi alte altor sute de legionari morţi în prigoane, temniţe şi lupte, în ţară, pe front sau exil, în morminte ştiute sau fără cruce.
După sfinţirea colivei şi Vesnica pomenire, s-a intonat Imnul legionarilor cãzuti, apoi alte cântece: Sfântã tinerete legionarã, Ardealul tânãr legionar.
În locul Te Deum-ului, părintele Augustin ne-a invitat in Osuar unde sunt rânduite moaştele a zeci (poate sute) de sfinti, descoperite pe Râpa Robilor. Părintele ne-a exemplificat pe unele din sfintele oase torturile la care au fost supuşi martirii şi chinurile suferite de aceştia în timpul detenţiei în închisoarea Aiudului: cranii care păstrează urme de cuie (în urma bătăii în cap cu un lemn în care erau cuie), coaste fisurate de suliţă (cu care erau împunşi cei morţi înainte de a fi duşi la groapă), oase sudate în chip nefiresc (fracturate în urma bătăilor), ceea ce provoca dureri insuportabile. O parte dintre moaşte păstrează bucăţi de carne, sânge, pliele şi fire de păr, care nu s-au distrus din pricina timpului, stând mărturie a biruinţei în şi după moarte. Chiar dacă nu sunt cinstite ca adevărate odoare de către Biserică, moaştele Aiudului aduc mărturie a sfinţeniei, prin ele săvârşindu-se şi minuni (vindecarea unui copil ce avea o boală de piele incurabilă, alungarea vrăjtoarelor dintr-un cartier bucureştean, alungarea demonilor din casa unui creştin).
După masa oferită la trapeza Schitului, ne-am deplasat într-un pelerinaj spre Piatra Craivii, trecând prin Galda de Jos[2], Mesentea şi Cricău, locuri de rezistenţă armată şi jertfă anticomunistă marcate cu troiţe ridicate întru pomenirea martirilor.
Ziua am încheiat-o în Alba Iulia, unde ne-am oprit la celula în care au fost ţinuţi Horea şi Cloşca (înaintea execuţiei lor), ei dând (alături de Crişan, ucis în închisoare) mărturie peste veacuri a tăriei românilor şi credinţei în Dumnezeu, prin care au biruit în viaţa pământească spre a se odihni în cetele sfinţilor.
Duminică, 24 Iunie, dimineaţa am luat parte, alături de stareţul şi obştea Mănăstirii ocrotite de Sfântul Ioan Botezătorul la hramul Naşterii Înaintemergătorului, la slujba săvârşită de Arhiepiscopul Andrei al Alba-Iuliei, înconjurat de un sobor de 30 de preoţi, la care au asistat credincioşi veniţi din oraş, din împrejurimi, din diferite locuri din Ardeal şi dar şi de peste munţi. Încheindu-se Sfânta Liturghie, am împărtăşit mai ales clericilor iubirea pe care o purtăm sfinţilor din închisori, dăruindu-le Acatistele Sfinţilor Români din închisori şi al lui Corneliu Zelea Codreanu, pliante despre Sfântul Valeriu Gafencu şi arătându-le că aceşti sfinţi ai temniţelor îşi trag seva din învăţătura Căpitanului care, aducând neamul în chip strălucit aproape de linia Bisericii Ortodoxe, a fost piatra unghiulară de la care au pornit legionarii spre ţelul final al Neamului: Învierea din morţi în numele Mântuitorului Iisus Hristos.
Pe parcusul drumului efectuat am omagiat jertfa creştinească, legionară, românească şi anticomunistă a celor ce au suferit şi au fost martirizaţi la Piteşti (în spaţiul ansamblului monumental consacrat spre cinstea lor) sau la Făgăraş (la Cetatea transformată de regimul comunist în închisoare politică, acum muzeu al municipiului). Am înălţat rugăciune pentru camarazii ce-au suportat temniţa cu tărie binecuvântată şi pentru cei ce au păşit biruitori în rândurile Legiunii cereşti.
Trăiască Legiunea şi Căpitanul!
Asociaţia PREZENT!


[1] O listă care să cuprindă numele tuturor legionarilor căzuţi pentru Legiune sau morţi în credinţa legionară încă nu s-a alcătuit.
[2] La fosta colonie de muncă de la castelul Kemeny, unde au executat o parte din detenţie Valeriu Gafencu, Virgil Maxim, Ioan Ianolide, Anghel Papacioc etc., actualmente Spital pentru boli neuro-psihice, şi la Bisericuţa din apropierea sa, azi parţial restaurată

06/13/07

LEGIUNEA ARHANGHELUL MIHAIL - 80 DE ANI DELA INFIINTARE

Permalink 06:22:57 am, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

Români, Camarazi,
La 24 iunie 1927, întemeind Legiunea Arhanghelul Mihail, Corneliu Zelea Codreanu îi chema în rândurile ei pe cei ce cred nelimitat. Dupã zece ani de la înfiintarea Miscãrii Legionare, Cãpitanul afirma: „Am fost cinci, suntem un milion, vom fi tara toatã”.
De 80 de ani încoace, românii care au auzit chemarea strãmoseascã s-au legat ca, uniti în simtire si sãvârsind fapte cu rod binecuvântat, sã slujeascã menirea în veac a Neamului, împlinindu-i destinul dupã voia lui Dumnezeu. Prin dãruire si sacrificiu, Legiunea a iesit biruitoare din toate încercãrile – lupte, prigoane, temnite – arãtând cu prisosintã drumul spre telul final al neamului.
În acest moment aniversar, continuând actiunea crestineascã si româneascã pe liniile de început ale Miscãrii – credinta în Dumnezeu, încrederea în misiunea noastrã, dragostea dintre noi si cântecul – avem garantia cã ne orientãm în spirit legionar. Pentru cã dragostea de neam si tãria credintei nu ne lasã indiferenti, anul acesta vom fi la Aiud – pãmânt sfintit cu sânge si moaste de martiri – ca sã rãspundem: PREZENT!
Trãiascã Legiunea si Cãpitanul!
Asociatia PREZENT!

P R O G R A M

Vineri, 22 iunie 2007
- Cazare

Sâmbãtã, 23 iunie 2007
- Participare la Slujbele de la Schitul de la Monument:
01.00 – Utrenia si Sfânta Liturghie
08.00 – Acatist, Ceasuri
- 10.30 – Parastas
- 11.30 – TE DEUM – slujba de multumire pentru înfiintarea Legiunii Arhanghelul Mihail
- 12.30 – Masa de prânz
- 13.30 – Deplasare la:
1. Galda de Jos (ampalsamentul coloniei de muncã în care au vietuit, ca detinuti, Valeriu Gafencu, Ion Ianolide, Virgil Maxim etc.)
2. Mesentea (Crucea ridicatã pentru luptãtorii din Munti)
3. Piatra Craivii (Crucea de fier amplasatã pe vârful muntelui în 1996) – mars, cântec
- Întoarcerea la Monument
- Masa de searã
- 21.00 – Slujba de Priveghere pentru Nasterea Sfântului Ioan Botezãtorul
- Cazare


Duminicã, 24 Iunie 2007
- 9.00 – Acatist, Slujba Ceasurilor si Sfânta Liturghie
- Masa de prânz


Pentru a putea asigura cazare pentru toti participantii si pentru a organiza deplasarea pe traseul Galda de Jos – Mesentea – Piatra Craivii, confirmati participarea dvs., precizând, totodatã, mijloacele de transport (auto, calea feratã) si ora sosirii, telefonic sau prin e-mail.
Cu dragoste si camaraderie,

Ionut Bãias – 0722 636 847; Cezarina Bãrzoi – 0726 384 375; Costel Condurache – 0726 314 475
asociatiaprezent@yahoo.com

06/07/07

IN SPRIJINUL COPIILOR DELA CASA DORU DIN BUCURESTI

Permalink 06:14:12 am, Categories: ACTIUNI  

Bucuresti, 30 Iunie 2007
Pentru a le mari sansele de comunicare si integrare, Sâmbata, 30 Iunie, la încheierea Postului Sfintilor Apostoli, împreuna cu familiile unor membrii si prieteni ai Asociatiei PREZENT! mai multi copii de la Casa Doru au facut o excursie la Padurea Baneasa. Cu sprijinul unui sponsor generos, colaborator al Asociatiei, copiii s-au bucurat câteva ore de prezenta unor animatori (clovni si zâna) care i-au antrenat în diverse jocuri si "face painting" (prin care fiecare a "devenit" personajul de poveste preferat), din care abia setea a reusit sa-i întrerupa.
Din donatiile primite, Asociatia a pregatit si a servit o masa câmpeneasca îndestulatoare (alimentele neconsumate fiind duse la Spital) cu bucate preparate la gratar.
Dupa o zi plina de veselie si satisfactii, copiii au fost transportati la Spital cu masinile prietenilor nostri.
Actiunile dedicate copiilor de la Casa Doru vor continua, culminând cu o saptamâna de vacanta la munte (pentru un numar de 12-15 persoane). În vederea unei depline reusite, orice sprijin va fi judicios fructificat.

• Cont: IBAN RO84 RZBR 0000 0600 0882 8888 Raiffeisen Bank •

Asociatia PREZENT!
asociatiaprezent@yahoo.com
Ionut Baias – 0722.636.847; Cezarina Barzoi – 0726.384.375; Costel Condurache – 0726.314.475

Copiii dela Casa Doru...

DONATIILE DE MEDICAMENTE PE LUNILE MAI - IUNIE 2007

Permalink 06:00:58 am, Categories: ACTIUNI  

În lunile Mai-Iunie, Asociatia PREZENT! a oferit gratuit 180.000 cutii de vitamine: Osteovit, Sicovit E si Metaspar, derulând, astfel, o noua actiune caritabila. Printr-o mobilizare exemplara, membrii, prietenii si sprijinitorii Asociatiei au realizat preluarea medicamentelor si distribuirea lor catre: parohii, institutii de asistenta sociala, medico-farmaceutice sau direct persoanelor care aveau nevoie de acestea, facând sa creasca simtitor numarul judetelor în care s-au efectuat donatii (fata de actiunea precedenta). Cantitati mai mari au preluat unele eparhii, cum ar fi Arhiepiscopiile din Cluj si Alba-Iulia sau Episcopia din Slobozia.
În perspectiva altor donatii de medicamente, nadajduim sa raspundem solicitarilor ce ni se vor face de catre cei interesati si în acest tip de actiune care vizeaza ajutorarea semenilor.

Participa cu bratul, cu mintea si cu inima la zidirea unei Românii eterne; sustine lupta si actiunile prin donatii sau alte mijloace materiale

• Cont: IBAN RO84 RZBR 0000 0600 0882 8888 Raiffeisen Bank •

Asociatia PREZENT!
asociatiaprezent@yahoo.com
Ionut Baias – 0722.636.847; Cezarina Barzoi – 0726.384.375; Costel Condurache – 0726.314.475

06/03/07

ASOCIATIA PREZENT! IN PELERINAJ, MAI 2007 - SPANIA

Permalink 05:44:23 am, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

REPORTAJ
În saptamâna 6-12 mai 2007, 7 tineri, membri sau prieteni ai Asociatiei PREZENT!, am calatorit în Spania.

La Barcelona:- am luat parte în locasul, deocamdata închiriat, - în care comunitatea românilor ortodocsi lauda pe Dumnezeu - la slujba Sfintei Liturghii, savârsita de parintele Aurel Bunda, totodata si gazda primitoare. Însotiti de un tânar plecat departe de tara, dar legat de obârsia sa prin credinta stramosilor, am batut cu piciorul cativa kilometri prin orasul catalan.

La Madrid:- am batut cu piciorul o parte a centrului orasului;
- a doua zi am vizitat Toledo, cu splendidul Alcazar, simbol al rezistentei spaniole contra comunismului. Aici, Generalul Jose Morscardo Ituarte a dat o lectie de credinta si iubire de neam care a devenit simbolul rezistentei nationaliste. Comunistii au cerut telefonic predarea cetatii în schimbul vietii lui Luis Moscardo, fiul de 16 ani al Generalului, pe care îl aveau prizonier. Moscardo nu a cedat acestui santaj transmitându-i fiului sau: "Încredinteaza-ti sufletul lui Dumnezeu si mori ca un erou". Moscardo a asistat (telefonic) la asasinarea copilului sau. Acest gest de hotarâre dârza a Generalului a facut ca echipa legionara condusa de generalul Cantacuzino sa plece spre pamântul spaniol pentru apararea Crucii.

La Majadahonda:
- lânga Madrid se afla locul în care primi români au cazut în lupta anticomunista aparând Crucea si vestind lumii pericolul bolsevic ce venea din Rasarit. În 1937 legionarii Ionel Mota si Vasile Marin, sunt ucisi de un obuz în transeele de la Majadahonda.
- din initiativa Comandantului Horia Sima, în cinstea lor a fost întaltat un monument (inaugurat în 13 septembrie 1970) chiar pe locul respectivei transee în care sângele celor doi mucenici a sfintit pamântul spaniol. Acest monument este profant constant în zilele noastre de anarhisti si satanisti - care au lasat inscriptii si urme ale destrabalarii lor acolo;
- pentru a sterge ceva din murdaria pe care diavolul si uneltele sale o arunca astazi asupra credintei crestine, a Crucii si a traditiilor de neam, am înaltat o rugaciune pentru eroii români care au urmat exemplul de jertfa al lui Mota si Marin, urmata de apelul celor cazuti;
- la urma, am curatat gunoiul adunat în perimetrul Monumentului

Se face o rugaciune la crucea din fata monumentului...
Monumentul Mota-Marin vazut din spate...
In timpul actiunii de curatire...

La Santa Cruz de Valle de Los Caidos:
- din drumul dinspre Madrid ne saluta Crucea de 150 de metri care se înalta pe o stânca - ca un baraj - ce uneste doi versanti ai muntilor Guadarrama.
- dupa un mars de 6 kilometri pe drumul ce strabate o rezervatie naturala, am ajuns la monumentalul ansamblul ridicat în timpul Generalisimului Franco în memoria tuturor celor cazuti în Razboiul Civil (indiferent de tabara din care au facut parte). În cadrul acestui ansamblu sunt înmormântati peste 40.000 de luptatori.
- complexul memorial Santa Cruz de Valle de los Caidos, construit între 1940-1958, cuprinde o imensa esplanada (unde odinioara se desfasurau procesiunile de cinstire a celor "cazuti pentru Dumnezeu si Spania"), Crucea, Biserica de 262 de metri sapati sub stânca si Manastirea.
- în Biserica se afla atât mormântul lui Francisco Franco cât si cel al lui Jose Antonio Primo de Rivera legendarul întemeietor al Falangei Spaniole, asasinat de comunisti la vârsta de 33 ani.

Valle de Los Caidos

La Torredembarra:
- am identificat locul în care doarme somnul de veci, alaturi de sotia sa, Elvira, Horia Sima, Comandantul Miscari Legionare (plecat dintre noi la 25 mai 1993); am facut o rugaciune întru pomenirea sa si am luat hotarârea de a amplasa un monument (troita) întru cinstirea celui numit la finele secolului XX de presa nationalista spaniola "Cavalerul de fier al crestinatatii".

În urma acestui adevarat pelerinaj, ne-am întârit încredintarea ca numai angajati în lupta de aparare a credintei si având încredere în misiunea pe care ne-am asumat-o ne aflam pe linia de destin românesc. Stiind ca Dumnezeu le sta împotriva doar celor mândri, vrem ca ceea ce facem sa fie spre slava Lui si întru biruinta Legiunii pentru mântuirea Neamului.


Asociatia PREZENT!
Costel Condurache – 0726.314.475; Ionut Baias – 0722.636.847; Cezarina Barzoi – 0726.384.375; asociatiaprezent@yahoo.com

04/25/07

Asociatia PREZENT! - DONATII DE MEDICAMENTE CELOR NEVOIASI

Permalink 07:13:43 pm, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

Cu sprijinul celei mai mari companii farmaceutice de pe piata româneascã, Asociatia PREZENT! a oferit gratuit 24.000 cutii de vitamine Gerovital.

In lunile Martie - Aprilie 2007 vitaminele, (Gerovital Ochi si Gerovital Memorie) au fost preluate de PREZENT! si distribuite în diverse zone ale tãrii. Membrii si prietenii Asociatiei s-au mobilizat în peste 20 de judete pentru distribuirea medicamentelor catre cei cãrora le erau de folos. Distributia s-a realizat printr-o strânsã colaborare cu arhiepiscopii, parohii, asociatii ortodoxe, institutii de asistentã socialã (azile de bãtrâni, cãmine-spital), asezãminte medico-farmaceutice etc.

Principalii beneficiari ai acestei campanii au fost bãtrânii si persoanele lipsite de posibilitãti materiale. Cu sprijinul aceleiasi companii farmaceutice, Asociatia PREZENT! va continua sã distribuie alte medicamente în perioada imediat urmãtoare.

Asociatia PREZENT!
Costel Condurache – 0726.314.475; Ionut Baias – 0722.636.847 - Cezarina Barzoi – 0726.384.375; asociatiaprezent@yahoo.com

04/05/07

INCHISORILE POLITICE SI REGIMUL COMUNIST

Permalink 07:12:56 am, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

Cãlãrasi, Vineri, 30 Martie 2007
Asociaţia PREZENT! a susţinut două prelegeri cu titlul „Închisorile politice şi regimul comunist” la Colegiul Naţional Barbu Ştirbei şi la Liceul Tehnic Ştefan Bănulescu, ambele din oraşul Călăraşi, cu acordul inspectorului şcolar de specialitate, Dl. Ion Dorobanţu.
Elevi din clasele a XI-a şi a XII-a, născuţi în preajma revoluţiei din decembrie, pentru care comunismul este un subiect destul de puţin cunoscut, au putut afla mai multe despre realităţile regimului de teroare practicat mai ales în perioada 1945-1964. Dl. Ionuţ Băiaş a prezentat elevilor câteva repere orientative despre ceea ce a însemnat temniţa politică: foamea, frigul, bătaia, teroarea.
Capitolul reeducării a fost ilustrat prin videoproiecţia unor pasaje din „Memorialul durerii”, întregind prezentarea cu mărturii directe ale celor ce au îndurat tortura şi chinul, dar care s-au ridicat din „mlaştina disperării”. De asemeni, au fost proiectate imagini cu majoritatea închisorilor politice.
Lupta şi suferinţa unor personalităţi care au înfruntat „gulagul” comunist ca şi a oamenilor simpli care şi-au sfinţit modestia îndurând umilinţe şi durere, este astăzi o pagină prăfuită dintr-o istorie prea puţin interesantă pentru generaţiile tinere. Totuşi mai mult ca oricând neamul românesc are nevoie de modele palpabile şi de exemple concrete într-o societate aflată în declin moral şi ideologic, marcată de căutarea unui tărâm al prosperităţii şi care-şi pune nădejdea doar în miracolul integrărilor şi drepturilor.
Profesorilor de istorie Aurelia Popescu, Parnic Costinela şi Ion Parapiru, de la liceele respective, li s-a oferit o serie de cărţi şi albume memoriale despre închisorile politice şi viaţa deţinutului politic, cu ajutorul cărora să păstreze vie memoria luptei anticomuniste. Donaţii ulterioare urmează să întregească biblioteca aferentă cabinetelor de istorie, pentru a fi un instrument de lucru pus la dispoziţia elevilor.
În încheierea manifestărilor elevii au pus întrebări; dar acestea au scos în evidenţă faptul că nu este conştientizată pe deplin suferinţa provocată de comunism în România şi nici nu se înţelege că starea de azi a neamului românesc este profund marcată de perioada ateismului.
Din această cauză Asociaţia PREZENT! va continua seria conferinţelor „Închisorile politice şi regimul comunist” pentru veşnica pomenire a celor ucişi şi schingiuiţi de comunism şi pentru luminarea sufletelor tinerilor, în speranţa că vor reuşi să gasească Calea biruinţei întru Învierea Neamului Românesc.

Asociatia PREZENT!
Costel Condurache – 0726.314.475; Ionut Baias – 0722.636.847; Cezarina Barzoi – 0726.384.375; asociatiaprezent@yahoo.com

Camaradul Virgil Maxim: P R E Z E N T !

Permalink 07:08:46 am, Categories: Asoc. PREZENT! - Manifestãri  

Sãlciile, Prahova, Sâmbãtã, 24 Martie 2007
Cei 10 ani trecuţi de la plecarea lui Virgil Maxim dintre noi, au fost marcaţi de Asociaţia PREZENT! printr-un parastas săvârşit în satul în care doarme somnul de veci, aşteptând Învierea neamului în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Preoţii şi credincioşii Parohiei Sălciile (jud. Prahova) participanţi la slujbă nu l-au uitat pe Virgil Maxim, fiindu-le încă viu în memorie, datorită trăirii profund creştine şi a cărţii sale „Imn pentru crucea purtată”.

„Nuntaş al cerului” şi iubitor al neamului românesc, Virgil Maxim este personalitatea emblematică a Legiunii după Decembrie 1989. În acest sens Pr. Liviu Brânzaş a putut afirma: „Acolo unde este Virgil Maxim, acolo este Mişcarea Legionară”, cerând acordarea post-mortem a gradului de comandant legionar şi a titlului de cetăţean de onoare al României. „Lămuririle legionare” ale lui Virgil Maxim sunt pentru cei ancoraţi în prezent, alături de scrierile doctrinare consacrate, orientări în drumul legionar.

Asociaţia PREZENT!

:: Next Page >>

January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Asociatia PREZENT!

Search

Misc

XML Feeds

What is this?

powered by b2evolution free blog software