12/17/15

Versul Craciunului*

Permalink 01:25:27 pm, Categories: Spiritualitate, Colindele Crãciunului  

Mers-au Iosîf cu Măria
In Vifleim să se înscrie,
Măria era să nasca,
N’avea loc să odihnească.

Deci tot au mers pe uliţe
Până la un grajd cu vite;
Aici s’a născut Isus
Şi într’o iesle l-au pus.

Un inger s’a pogorât.
La nişte ciobani pe rât
In haine albe învăscut
Ei de inger s’au temut,
Ingerul i-a bucurat
La Isus i-a îndreptat
Când la Isus au întrat
Cu drag i-s’au închinat.

Read more! »

12/17/14

COLINDELE CRĂCIUNULUI

Permalink 06:58:01 am, Categories: Spiritualitate, Colindele Crãciunului  

FLUIERUL CEL PĂSTORESC

Fluierul cel păstoresc
Cântă imn dumnezăiesc,
Cu vers dulce mângăios
Că azi s’a născut Hristos
Iată şi steaua luceşte
Din răsărit preavesteşte
Şi trei regi mânaţi de dor
Lasă ţări în urma lor.
După stea pornesc cu gând
Să găsească prunc sugând
Şi să-i facă închinare
Pruncului celui sfânt tare
A venit în lume jos
Pentru omul păcătos
Că îngeri şi serafimi
Arhangheli şi heruvimi
Cântă naşterea ta sfântă,
Cerul şi pământul cântă.

Read more! »

02/01/14

O apariție editorială monumentală – VECHIUL TESTAMENT

Permalink 06:45:12 am, Categories: Spiritualitate  

(Adaptare în versuri) de IOAN CIORCA, cu sprijinul Asociației ARS VIVAT

La data de 23 Ianuarie, a avut loc lansarea volumului VECHIUL TESTAMENT (adaptareƒ în versuri) de Ioan Ciorca, apărută sub egida Asociației Cultural Creștin-umanitare "Ars Vivat", Ed. Armonii Culturale, Ediție Princeps 2013, legată în piele și inscripționată cu foită de aur.

Cartea cuprinde versificarea textelor din Vechiul Testament. La apariția acestui volum a colaborat substanțial preotul Radu Botiș, președintele asociației mai sus menționate, Ars Vivat, și membru al Ligii Scriitorilor Români, filiala Maramureș. Prefațată de prof. dr. Ioan Chirilă, cartea se constituie într-un veritabil act de evanghelizare printr-o menire cu adevărat apostolică a autorului "într-un veac rătăcit". Sub coordonarea d-lui Claudiu Pădurean, corespondent la Radio România Actualități, lansarea acestei cărți, monument de cultură, a avut loc în spațiul localului "Los Toreros" din Cluj-Napoca, în prezența unui public numeros și avizat. După cuvântul de deschidere adresat de dl. Claudiu Pădurean, Marc, nepotul autorului în vârstă de 7 ani, a recitat primul verset din Facerea.

Scriitorul Al. Florin Tene, președintele LSR, a subliniat rolul Bibliei în cultura omenirii și a apreciat efortul autorului volumului de față, care a elaborat pe parcursul a 15 ani de trudă acest act colosal. Prin gestul său dl. Ioan Ciorca aparține Românei Profunde, care cu modestie, în tăcere, creează pentru veșnicie, pentru tezaurul culturii române, "că o ladă de zestre" a românilor în contextul globalizării. În continuare dl. Al. Florin Tene dă citire a două poeme, creație proprie, cu mesaj religios "Contemporan cu Dumnezeu" și "A înviat Iisus" prin care subliniază permanența credinței.

Read more! »

12/20/12

INTR'O NOAPTE SFÂNTĂ

Permalink 03:09:49 am, Categories: Spiritualitate, Poezii de Crãciun  

Intr'o noapte sfântă
Ingeri au vestit
C'a venit pe lume
Fiul Preaiubit
Vestea aceasta bună
Lumea a cuprins
Si pe cer un astru
Mare s'a aprins.

Refren:
Haideti toti să ne'nchinam
Lui să ne'nchinam
Trupului trimis din cer
Colo'n Beltleem.
Pe Iisus să-l Preamărim
Noi sa-l Preamărim
Lauda inimii să-i dăm
Să ne veselim.

Câtă bucurie
Ne-a venit de sus
Sa-l vedem pe Tatăl
Prin Domnul Iisus
Intr'un staul rece 'n
Scutece'nfăsat
Pruncul Sfânt ascultă
Cântul minunat.

Refren:...
Cerul si pământul
S'au unit prin El
Căci Iisus din staul
E Preasfântul miel.
El v'a creste mare,
Domn si Impărat
Să ne dea iertare
De-orisice păcat.

Refren:...

08/11/11

Ortodoxie si Nationalism în gândirea Pãrintelui Dumitru Stãniloae

Permalink 03:00:04 pm, Categories: Spiritualitate  

În multe dintre articolele scrise, pãrintele Dumitru Stãniloae abordeazã si problema raportului dintre ortodoxie si nationalism,
ca rãspuns la unele acuzatii potrivit cãrora nationalismul ar fi o grea cãdere în pãcat, ar fi pur biologic si a sfãrâmat ecumenicitatea crestinã. Argumentul principal pe care pãrintele îl aduce împotriva directiilor este învãtãtura crestinã despre ipostas. ''Ipostasul sau persoana este starea de sine a unei fiinte spirituale; e una din unitãtile unei altfel de firi, în strânsã corelatie cu celelalte unitãti, iar în cazul persoanei umane, în relatie cu Dumnezeu cel personal.'' Aplicând definitia persoanei la realitãtile concrete ale poporului român si la nevoia, fireascã, de comuniune a omului cu semenii, pãrintele aratã cã nu se poate vorbi despre nationalism ca despre o grea cãdere în pãcat. Biserica Ortodoxã Românã este nationalã. ''Calitatea nationalã este însusi umanul într-o anume formã a lui iar crestinismul national nu este pãgânism.'' Articolele care trateazã aceste probleme pot fi împãrtite în douã categorii: prima o formeazã cele scrise în anul 1937 ca rãspuns la acea disputã iscatã în presã între Radu Dragnea si Dragos Protopopescu, pe de o parte, si Nae Ionescu, pe de alta. Mãrul discordiei este raportul dintre ortodoxie si nationalism.

Read more! »

08/10/11

SPOVEDANIE (Dumitru Staniloae)

Permalink 04:32:31 pm, Categories: Spiritualitate  

a. Mãrturisirea pãcatelor şi valoarea ei spiritualã. Se poate spune cã Taina aceasta este o Tainã a comunicãrii intime şi sincere între penitent şi preot, sau chiar o Tainã a comuniunii între ei. În ea preotul pãtrunde în sufletul penitentului, care i se deschide de bunãvoie; nu rãmâne la un contact trecãtor şi superficial. Atât contribuţia penitentului, cât şi a preotului este cu mult mai mare în aceastã Tainã. În celelalte Taine harul lucreazã pe planul obiectiv, ontic, la rãdãcina fiinţei, în mod adeseori nesimţit. Aci lucreazã prin angajarea mai amãnunţitã şi mai vibrantã a penitentului, prin mãrturisire şi cãinţã, apoi a preotului în aprecierea mijloacelor recomandate penitentului pentru vindecarea sufleteascã a celui îmbolnãvit de pe urma unor pãcate grele şi apoi iarãşi prin contribuţia penitentului în împlinirea lor.

Read more! »

04/16/11

CHRISTOS A INVIAT! de Alexandru Vlahuta

Permalink 11:25:29 am, Categories: Spiritualitate, De Pasti...  

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un dusman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!

El orbilor le da lumina,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Read more! »

04/03/10

PE CRUCE de Vasile Voiculescu

Permalink 10:17:02 am, Categories: De Pasti...  

Iisus murea pe cruce. Sub arsita grozavã
Pãlea curata-i frunte ce-o sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Pãrea cã varsã lavã.

Si chiar în clipa mortii hulirã cãrturarii
Cu fierea otelitã îl adãpau strãjerii...
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
Si-l ocãrau tâlharii.

Zdrobitã, la picioare-I zãcea plângând Maria
Si-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamã
Alãturi Magdalena, în lunga ei maramã,
Tipa vãzând urgia.

Departe ucenicii priveau fãrã putere...
N'aveau decât sã fugã în lumea cea pribeagã
Cu el se nãruise nadejdea lor întreagã
Si fãrã mângâiere.

Read more! »

12/19/09

COLIND de Nicolae Novac

Permalink 02:24:48 pm, Categories: Colindele Crãciunului  

Pentru cei fãrã Crãciun

Sus pe cale pe cãrare
Vãd venind trei crai cãlare
Colindând colind ceresc
Pentru Fiu Impãrãtesc
In iesle de boi nãscut
Si'n luminã învãscut,
In iesle de boi culcat
Si'n scutece înfãsat.

Cântã îngerii în cer:
Lerui Doamne, Ler...

Read more! »

IISUS IN COLINDE de Nitã Mihai

Permalink 02:15:17 pm, Categories: Spiritualitate, La Nasterea Domnului  

Literatura popularã nu e anonimã în sensul în care e anonim mugetul mãrii sau freamãtul codrului, adicã nu tâsneste deodata din sufletul colectiv al poporului. Ci un flãcãu sau altcineva, simtindu-si sufletul potopit de clocot si poezie, tãlmãceste'n ritm si sonoritãti de argint, ceeace poporul trãieste dureros sau vesel laolaltã. Asa se naste literatura popularã. Acest proces însã, frãmântat între canal si plug, între frunzã si cazanii, nu se opreste aici. Ci nãzuintele odatã rotunjite in vers, muzicã sau poveste, sunt bun obstesc. Ele încep sã batã drumurile tãrii si se netezesc, ca o piatra rostogolitã în albie de râu, pânã la desavarsire.

Sub acest unghiu trebuie interpretatã perfectiunea Mioritei.

Read more! »

:: Next Page >>

January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

SPIRITUALITATE...

Search

Misc

XML Feeds

What is this?

powered by b2evolution free blog software