Archives for: December 2009

12/19/09

COLIND de Nicolae Novac

Permalink 02:24:48 pm, Categories: Colindele Crãciunului  

Pentru cei fãrã Crãciun

Sus pe cale pe cãrare
Vãd venind trei crai cãlare
Colindând colind ceresc
Pentru Fiu Impãrãtesc
In iesle de boi nãscut
Si'n luminã învãscut,
In iesle de boi culcat
Si'n scutece înfãsat.

Cântã îngerii în cer:
Lerui Doamne, Ler...

Read more! »

IISUS IN COLINDE de Nitã Mihai

Permalink 02:15:17 pm, Categories: Spiritualitate, La Nasterea Domnului  

Literatura popularã nu e anonimã în sensul în care e anonim mugetul mãrii sau freamãtul codrului, adicã nu tâsneste deodata din sufletul colectiv al poporului. Ci un flãcãu sau altcineva, simtindu-si sufletul potopit de clocot si poezie, tãlmãceste'n ritm si sonoritãti de argint, ceeace poporul trãieste dureros sau vesel laolaltã. Asa se naste literatura popularã. Acest proces însã, frãmântat între canal si plug, între frunzã si cazanii, nu se opreste aici. Ci nãzuintele odatã rotunjite in vers, muzicã sau poveste, sunt bun obstesc. Ele încep sã batã drumurile tãrii si se netezesc, ca o piatra rostogolitã în albie de râu, pânã la desavarsire.

Sub acest unghiu trebuie interpretatã perfectiunea Mioritei.

Read more! »

COLIND de Alexandru Gregorian

Permalink 01:52:01 pm, Categories: Colindele Crãciunului  

La margini de cer
Cântã si colindã,
Pe drum de oglindã,
Colãcei sub lunã
In sarici de brumã:
Lerui si iar Ler.

Din bice de ger
Trosnesc sã-mi aprindã
Stele mii în tindã
Si din viers coboarã
Svon nou peste tarã:
Lerui si iar Ler.

Read more! »

TREI CRAI de Alexandru Gregorian

Permalink 01:45:07 pm, Categories: Colindele Crãciunului  

Seara bunã, seara bunã:
Boltile se despreunã
In trei raze
Ca'n amiaze,
Cã trei crai în cusme albe
Au pornit pe drumuri dalbe,
Toate poleite'n sori,
Inflorite din ninsori.

Seara bunã, seara bunã:
Vin colindãtori pe lunã
La Icoane
Cu plocoane,
Stele mii care aninã
Policandre de luminã
Sus, în pomii gerului,
La curtile cerului.

Read more! »

12/15/09

COLIND DIN EXIL

Permalink 12:56:27 pm, Categories: Colindele Crãciunului  

Mos Crãciun cu barba albã,
Vino'n noaptea asta dalbã,
Treci Cortina cea de Fier
Si vino cu Lerui-Ler.
Vino si la casa noastrã
Si ne bate la fereastrã,
Vin bãtrâne'n fapt de sarã,
Si la cei fãrã de Tarã.

Mosule cu zâmbet drag,
Vino si la mine'n prag.
Si te rog sã nu-mi aduci,
Nici stafide si nici nuci.
Roscove si jucãrii,
Sã le tii pentru copii.
Mie Mos Crãciun îti cer,
Sã-mi aduci un colt de cer,

Din îndepãrtata Tarã,
Ferecatã'n grele fiarã.
Mos Crãciun te rog mai adã,
Doar un bulgãr de zãpadã.
Bulgãras de albã nea,
Sã-l lipesc de fata mea,
Obrajii sã-l încãlzeascã,
Lacrimile sã-l topeascã.

AM VORBIT CU MOS CRÃCIUN de Vasile Militaru

Permalink 12:49:40 pm, Categories: Poezii de Crãciun  

Mos Crãciune, Mos Crãciune, vrajitor cu barba albã,
Ce te-arãti la toti copiii în a visurilor salbã, -
Câtã sfântã bucurie mi-aduceai, - la toate leac,
Când veneai, luptând prin vifor, mai acum un sfert de veac!
Te-am vãzut în vis si-azinoapte, Mos Crãciune bun si sfânt,
Se fãcea cã, eu cãruntul - tot copil ca'n vremuri sânt,
Insã, trist iesind în cale-ti si de doruri mari pãtruns,
Tu m'ai întrebat, mosnege, de ce's trist, si ti-am rãspuns:
Mos Crãciune, Mos Crãciune, vesel nu mai pot sã fiu
Fiindcã azi, - nu stiu de unde, stiu atâtea cate stiu,
Si, anume, stiu, mosnege, cã în tolba ce-ai în spate,
Tu-aduci daruri la copiii, fericiti, de prin palate;

Duci acelor care în lume sunt în adevãr bogati, -
Ce'n cãminuri mângâioase au si mame, au si tati.
Insã uiti mereu orfanii aruncati de nenoroc
In coliba fãrã paine, în bordeiul fãrã foc!...

Si-astfel, sfinte Mos Crãciune, - pe când unii veseli cântã
Incãrcati de-atâtea daruri ce le-aduci în tolba sfântã,
Altii, tristi, cu frigu'n oase lunecând pe-al mortii iaz
Plâng în umbrã si le'nghiatã lacrãmile pe obraz!...

Vasile Militaru

PRIMIREA NASTERII DOMNULUI de Dinu Cruga

Permalink 12:25:12 pm, Categories: Spiritualitate, La Nasterea Domnului  

Putini si rari mai sunt cei care într'adevar se bucurã cu duhovniceascã bucurie, de Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos. Multimea cea multã a crestinilor, împietritã în cele lumesti ale lumii, dintre care cel dintâi sunt eu, îsi "aminteste" de Dumnezeu, dar nu vietuieste în El, Îl mãreste pe Hristos, dar nu se strãduie sã-L nascã în ei, Îl laudã, dar nu-L mai întâmpinã, Il stie coborât în mijlocul lor, dar nu se mai înaltã, întru Inãltarea Lui. De aceea, îi prãznuim Nasterea ca pe un fapt al timpului, dar nu mai stim nimic de "împlinirea" timpului."
"Cuvântul s'a fãcut trup si s'a sãlãsluit întru noi" (Ioan 1:14). Dar aceasta nu înseamnã cã a vietuit doar un timp pentru noi, dupã cum nici nu s'a fãcut trup doar pentru un timp. El a luat de bunãvoie "mãsura" trupului însufletit si a vietuirii în trup însuflelit, asemenea nouã, ca Fiu al Omului, dar întipãrindu-le prin Duhul cel Sfânt cu dumnezeirea Sa, ca Fiu al lui Dumnezeu si Dumnezeu, s'a sãlãsluit pentru toate veacurile si peste toate veacurile între noi, pentru a ne împãrtãsi de dumnezeirea Sa si pentru a da sãlas vietuirii noastre în El. Cãci Hristos sãlãsluieste totdeauna între noi, pentru ca oricare dintre noi sã poatã sãlãslui în El. Locul nostru duhovnicesc nu este oriunde, ci în Hristos, timpul nostru duhovnicesc nu este oricând, ci în vesnicia cu care a îmbrãcat firea omeneascã, pentru a ne face pãrtasi, la îndumnezeirea ei. De aceea, Nasterea Domnului nu este doar o zi din calendar, ci taina cea din veci ascunsã si de îngeri nestiutã, care ni se descoperã pentru a o trãi în noi, cu toatã fiinta noastrã, ca din lumina si puterea ei dumnezeiascã, sã-L nastem pe Hristos, în inimile nostre. Altfel spus, noi nu trebuie doar sã "prãznium" Nasterea Dmnului, ca o zi de petrecere lumeascã, ci s'o primim ca început al nasterii noastre în El. Noi nu ne putem naste duhovniceste în Hristos, dacã Hristos nu se naste, prin harul Sãu, în noi, umplându-ne de dragostea lui Dumnezeu Tatãl si împãrtãsirea Sfântului Duh.

Read more! »

12/14/09

DE SÃRBãTORI de St. O. Iosif

Permalink 01:20:09 pm, Categories: Poezii de Crãciun  


Afarã-i noapte neagrã, vijelie...
Se tângueste vântul prin cotloane;
Adoarme-acum, ca un copil cu toane,
Acum porneste iar, plin de mânie.

Eu stau la foc, trudit de insomnie,
Ascult cum bate ploaia la obloane,
Visez... si'n vis mã chiama dragi icoane
Din tara Doinei, dulcea Românie.

Vãd copilasi pe ulitele ninse
Umblând cu Steaua si cu Mos Ajunul
Si-aud departe-un cor de glasuri stinse.

As vrea s'alerg spre ei, sã-i strâng în bratã,
Sã-i daruesc... dar nu mai e niciunul...
Si-o lacrimã mi-aluneca pe fatã...

St.O.IOSIF

CRÃCIUNUL MEU de Aron Cotrus

Permalink 08:24:45 am, Categories: Poezii de Crãciun  

"Imaginea-mi mã îndeamnã
spre cãile'ncusite
Ce atatia azi le calcã
cu chinuri si plânsori
Sã vãd cum dura-i soartã
popoarelor sclavite
Ce n'au nici lumânare
sperantelor din zori.

M'închin atuncea fruntea
sã uit de pasul vietii,

Ce azi mã copleseste
în lungul meu surghiun,
Sã-mi curme întristarea
azi, când atât sufãr,
Si ruga-mi pentru dânsii
sã fie al meu Crãciun."

Aron COTRUS

12/13/09

Mos Craciun de Octavian Goga

Permalink 04:21:13 pm, Categories: Spiritualitate, Poezii de Crãciun  

Mos Crãciun cu barba albã
Mos Crãciun cu traista plinã
Vechi stapân atât de darnic
Al copilãriei mele

Azi la noi în sat te-asteaptã
Toata casa cu luminã
Cu colinde si cu cântec
Si cu crai, cetãti de stele.

Sã cobori si'n seara asta
Sol batrân de gânduri bune
Toti te-asteaptã'n sat la mine,
Du-te, du-te, Mos Crãciune!

De nu ti-o fi peste mânã
Treci si pe la casa noastrã.
Tu, mãcar o razã'n suflet
Îi trimite pe fereastrã.

Octavian Goga

12/12/09

MOS CRÃCIUN de Mircea Dem RADULESCU

Permalink 06:32:09 am, Categories: Spiritualitate, Poezii de Crãciun  

Mos Crãciun, în seara asta, când sosesti la noi în tarã
Cu comoara ta de daruri si cu datini strãmosesti,
Te-asteptãm cu'nfiorare sub lumina legendarã
Sã ne-aduci ca si-altã datã taina vechilor povesti...

Ne vedem, din nou, copii, strânsi la vatra cea strãbunã,
Lângã focul care'nvie Zâne, Feti-Frumosi si Smei...
Prin nãmetii de zãpadã, pasii tãi tiptil rãsunã...
I-auzim... Sunt în ogradã..., daruri multe-aduc cu ei!

Magule din vremi bãtrâne, te asteaptã'n seara asta
Toti copiii ce viseazã dela tine sfântul dar...
Unii, poate, nu's acasã... dar si ei cu dor te-adastã
Si sunt multi feciorii care fac de straje la hotar...

Tu esti bun din cale-afarã, Mos Crãciun... Ei stiu prea bine...
Prin vâltori de vremi si vifor tu te vei gândi la toti...
Le vei aminti o clipã vraja vremilor senine,
Binecuvântând cãminul cu bunici si cu nepoti...

Si piosi, privind în tainã spre ferestrele albastre,
Unde înfloresc flori dalbe si castele din povesti,
Te-asteptãm toti, Mos Crãciune, s'aprinzi steaua Tarii noastre,
Steaua sfânt'a biruintei si-a credintei românesti...

Mircea Dem RADULESCU

12/11/09

COLINDÃ PENTRU VITEAZ de G. Dem. Teodorescu

Permalink 09:34:50 am, Categories: Spiritualitate, Poezii de Crãciun  

Ler-oi-ler!
Prin cei nouã munti,
între nouã brazi,
umblã nouã frati
si cu Oanea zece,
care-i si întrece,
mi-i si stãpâneste
si mi-i vãtãjeste.

Domnul Mihnea-Vodã
poruncã-i dãdea,
astfel îi zicea:
Vãtafule Oanea,
fã atâta bine
si vin pân'la mine,
sã te ospãtez
si sã-ti cuvântez
douã-trei cuvinte
ca mai înainte.

Read more! »

12/10/09

Scrisoare lui Mos Craciun de Elena Farago

Permalink 02:33:47 pm, Categories: Spiritualitate, Poezii de Crãciun  

Draga Mos Craciune,
Eu nu pot sa-ti scriu,
Ca sunt înca mica
Si carte nu stiu.

Dar îti scrie acuma
Sora mea, Florica,-
Noi în anul asta
Nu-ti cerem nimica,

Read more! »

12/09/09

Uite vine Mos Craciun de Elena Farago

Permalink 03:09:54 pm, Categories: Poezii de Crãciun  

Prin nameti in fapt de seara
A pornit catre oras
Mos batran cu-n iepuras
Inhamat la sanioara.

Drumurile-s troienite,
Noaptea vine gerul creste,
Cu urechile ciulite
Iepurasul se grabeste.

Uite-o casa, colo'n vale
Cu ferestre luminate.
Mosul s'a oprit din cale
Cu toiagu'n poarta bate.

Read more! »

12/08/09

IN SLUJBA DOMNULUI de George Gregorian

Permalink 03:18:17 am, Categories: Spiritualitate  

Eu umblu în slujba Pãrintelui meu.
Nu-I caut auzul în roata de sfinti;
Departe de pragul lãptos de arginti
Il tremur în soapte, urmându-L mereu.

Pe mine mã chiamã din porti de rubin
In zori când coboarã sã-si vadã sãracii
El rândue lanuri, eu legãn copacii
Pe cãile arse de vis si de chin.

Cu mine colindã, se pierde 'n apus
Pe maluri de ape ce-L gãngure 'n ele
Si' n capãtul noptii ce duce în sus
Mã sue cu Dânsul în curtea de stele.

Luceferii-I piue pasii cu-alint
Din mers ciugulindu-L cu razele lor!
Eu intru si-un scaun I-aduc în pridvor
Si-I curãt cu tâmpla sandaua de-argint.

Târziu, pânza lunei I-astern în iatac,
Il culc sã Se-adune în visul gãlbui...
Si'n vârfuri mã strecur, cotind pe sub veac
Cu bratele pline de-atingerea Lui!

George GREGORIAN

ARHANGHELUL de Constantin Goran

Permalink 03:11:18 am, Categories: Spiritualitate  

Strãlucitor ca sabia de foc
Cu trâmbitã de aur, din vecie,
El sunã si vesteste tuturor,
Cã Domnul iar pe nori are sã vie...

Cã într'un ceas, când nimenea nu stie
Va isbucni furtuna de apoi;
Va strãluci în slavã chipul crucii
Si... Domnul... Domnul... va veni la noi...

Vesteste-Arhanghelul... dar cine-ascultã?
Putini ridicã ochii azi în sus...
Furtunile sunt gata ca sã batã
Pãmântul fuge astãzi de Isus...

Frati buni, fiti gata, vine vijelia
Potopul negru al vremii de apoi;
In valea Iosofat vine Stãpânul...
Pe fulgere vine Isus la noi...

Const. GORAN

12/06/09

6 Decembrie - Ziua Sfântului Ierarh Nicolae

Permalink 08:36:54 am, Categories: Spiritualitate  

Sfântul Ierarh Nicolae este sãrbãtorit pe data de 6 Decembrie.
Cel între sfinti Pãrintele nostru Nicolae a trãit pe vremea împãratilor Diocletian si Maximilian. Mai întâi a strãlucit prin vietuire cãlugãreascã; iar pentru viata lui îmbunãtãtitã a fost fãcut arhiereu. Dar pentru cã sfântul propovãduia cu îndrãznealã credinta în Hristos a fost prins de mai-marii cetãtii, a fost bãtut si chinuit, apoi aruncat în temnitã, împreunã cu alti crestini. Când marele si binecredinciosul împãrat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împãrat al romanilor, au fost eliberati din legãturi toti cei închisi si, odatã cu acestia, si Sfântul Nicolae, care s'a dus în Mira. Nu dupã multã vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte si minunatul Nicolae.
Sfântul Nicolae a fãcut multe minuni asa cum aratã Istoria vietii sale. A izbãvit de la moarte pe trei bãrbati nãpãstuiti pe nedrept. Pe când acestia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau sã fie omorâti si au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit si de binefacerile ce le fãcuse cu altii, cum izbãvise de moarte pe alti trei bãrbati din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor si gata spre apãrare, s'a arãtat în vis împãratului si eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru cã a defãimat împãratului pe cei trei bãrbati, iar împãratului i-a arãtat si i-a dovedit ca bãrbatii aceia sunt nevinovati si cã din pizmã au fost pârâti cã au uneltit împotriva lui. si asa i-a izbãvit Sfântul Nicolae de la moarte.
Pe lângã acestea a fãcut încã si alte minuni. A pãstorit dumnezeieste poporul ortodox si ajungând la adânci bãtrâneti, s'a mutat cãtre Domnul.
Dar Sfântul Nicolae nici dupã moarte nu si-a uitat turma sa. Cã în fiecare zi face cu îmbelsugare bine celor ce au nevoie si-i izbãveste de tot felul de primejdii si nevoi. Cãci si acum, ca si atunci, acelasi Dumnezeu lucreazã prin sfântul Sãu minunile Sale cele fãrã de numãr.

Sfântul Ierarh Nicolae

December 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << < Current> >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

SPIRITUALITATE...

Search

Misc

XML Feeds

What is this?

powered by b2evolution free blog software