Versul Craciunului*

12/17/15

Versul Craciunului*

Permalink 01:25:27 pm, Categories: Spiritualitate, Colindele Crãciunului  

Mers-au Iosîf cu Măria
In Vifleim să se înscrie,
Măria era să nasca,
N’avea loc să odihnească.

Deci tot au mers pe uliţe
Până la un grajd cu vite;
Aici s’a născut Isus
Şi într’o iesle l-au pus.

Un inger s’a pogorât.
La nişte ciobani pe rât
In haine albe învăscut
Ei de inger s’au temut,
Ingerul i-a bucurat
La Isus i-a îndreptat
Când la Isus au întrat
Cu drag i-s’au închinat.

[More:]

Mai târziu, la răsărit,
Stea frumoasă s’a ivit.
Dela stea au priceput
De Hristos că s’a născut.

Trei crai dela răsărit
Cu steaua-au călătorit
La Ierusalim au stat,
La Irod au întrebat:
— Unde-i Hristos Împăratul,
Care vrea să strice iadul ?
Irod a zis supărat
Că nu şti alt împărat.

Dar cărturarii i-au spus
De naşterea lui Isus,
Irod crailor le-a zis :
— Cercaţi locul în adins
Pe Hristos dacă-l aflaţi
Pe la mine vă ‘nturnaţi,
Şi mă îndreptaţi şi pe mine
Ca să-i fac închinăciune.
Steaua ce a fost „scăpătat”
Iară li s’a arătat.

In Vifleim au sosit
Şi daruri i-au dăruit:
Aur, smirnă şi tămâie
De pomenire să fie.
Noaptea dacă s’au culcat
Ingerul le-a cuvântat:
Sa nu spună lui Irod
Când vor merge în ţara lor,
Căci Irod, mânios foarte,
Vrea face lui Hristos moarte.

Părinţilor lui Isus,
îngerul în vis le-a spus :
Să fugă ‘n Egipt cu pruncul
Până v’a muri duşmanul
Prin naşterea Iui Hristos
Lumea dela iad s’a scos.

Veniţi cu toţi să-i cântăm
Şi ferbinte să-L rugăm,
Nouă să ne dăruiască
Moştenirea Lui cerească..
Oh ! Fiul lui Dumnezeu
Dă-ne nouă darul Tău,
Ca prin ruga maicei Tale
La ceruri s’avem intrare
Şi cu tine dimpreună
Să purtăm pe cap cunună
Şi sfântă naşterea Ta
Să o putem lauda.

* Din volumul „OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI COLINDE DIN MARAMUREŞ” de P. Lenghelizanu.

Pingbacks:

No Pingbacks for this post yet...

January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

SPIRITUALITATE...

Search

Misc

XML Feeds

What is this?

powered by b2evolution free blog software