JOC SECUND
(Ed. Cultura Natională, Bucuresti, 1930)

"... ne fut-ce pour vous en donner l'idée"
                                                                          Stéphane Mallarmé
                                                                                            Villiers
Joc secund
 

                            Din ceas, dedus, adâncul acestei calme creste,
                            Intrată prin oglindă în mântuit azur,
                            Tăind pe înecarea cirezilor agreste
                            În grupurile apei un joc secund, mai pur.

                            Nadir latent! Poetul ridică însumarea
                            De harfe resfirate ce'n zbor invers le pierzi,
                            Si cântec istoveste: ascuns, cum numai marea
                            Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

Lemn sfânt
 

                            În văile Ierusalimului, la unul,
                            Păios de raze, pământiu la piele:
                            Un spic de-argint, în stânga lui, Crăciunul,
                            Rusalii ard în dreapta-i cu inele.

                            Pe acest lemn ce-as vrea să curăt, nu e
                            Unghi ocolit de praf, icoană veche!
                            Văd praful - rouă, rănile - tămâie?
                            - Sfânt alterat, neutru, nepereche.

Steaua imnului

                                              "Asemenea seri se întorc, zice-se, de demult."
                                                M.I. Caragiale (Craii de Curtea-Veche, pag. 36)

                            Râu încuiat în cerul omogen,
                            Arhaic Unt, din lăudată seară,
                            Scurs florilor, slujind în Betleem,
                            Când gărzile surpate înviară.

                            Să port, - sub raze deget sters înting, -
                            Un linistit, un rar si tânăr mugur
                            Prin ger mutat, prin tufele de zinc,
                            La stâncile culcate: să le bucur.

Suflet petrecut
 

                            Scăzută zării blândă e Tara minerală.
                            - Inel si munte, iarbă de abur înzeuat.
                            A ofilirii, numai această foarte pală
                            Făclie, pe ghicirea Albastrului ouat.

                            Mintiri, lumini! Scăpată, doar sfânta, ca o maică,
                            - Ars doliul ei; cu fruntea călcată de potcap;
                            Scăldând la dublul soare, apos, de la Drăgaică,
                            Rotundul, scund în palmă, duh simplu-în chip de nap.

Izbăvită ardere
 

                            Curcanii au mutat pe soare sirul
                            De gâturi cu, nestinsi, cartofii rosii.
                            La cerul lăcrămat si sfânt ca mirul
                            Rotunzi se fac si joacă pântecosii!

                            Suvita stelei noi întinge'n ape,
                            Un stăpânit pământ ascultă ani,
                            Pământul s'a lipit de steaua-aproape.
                            Nuntesc, la curtea galbenă, curcani.

Edict
 

                            Această pontifică lună
                            Cuvântul adormitilor e,
                            Din roua caratelor sună
                            Geros, amintit: ce-ru-le.

                            O sobă, cealaltă mumie.
                            Domneste pe calul de sah,
                            La Moscova verde de-o mie
                            De turle, ars idol opac.

                            Dogoarea, podoaba: răsfete
                            Un secol cefal si apter.
                            - Stiu drumul Slăbitelor Fete,
                            Stiu plânsul apos din eter.

Margini de seară
 

                            Pendulul apei calme, generale,
                            Sub sticlă sta, în Tările-de-Jos.
                            Luceferii marini, amari în vale;
                            Sălciu muia si racul fosforos.

                            Un gând adus, de raze si curbură
                            (Fii aurul irecuzabil greu!)
                            Extremele cămărilor de bură
                            Mirat le începea, în Dumnezeu.

Legendă
 

                            Străluminati ca niste unghii,
                            Sub scuturi, îngeri au lăsat
                            Cherubul văii să-l înjunghii,
                            - Săditi în aer ridicat.

                            Si limfa pajistelor pale
                            Se pleacă soarelui ferit
                            Al certei sere animale:
                            Îngână sângelui ivit.

                            Scris, râul trece - în mai - albastru
                            Si varurile zilei scad,
                            E rana Taurului astru.
                            Vădita Tară, Galaad.

Grup
 

                            E temnita în ars, nedemn pământ.
                            De ziuă, fânul razelor însală;
                            Dar capetele noastre, dacă sunt,
                            Ovaluri stau, de var, ca o gresală.

                            Atâtea clăile de fire stângi!
                            Găsi-vor gest închis, să le rezume,
                            Să nege, dreaptă, linia ce frângi:
                            Ochi în virgin triunghi tăiat spre lume?

Înecatul
 

                            Fulger străin, desparte această piatră-adâncă;
                            Văi agere, tăiati-mi o zi ca un ochean!
                            Atlanticei sunt robul vibrat spre un mărgean,
                            Încununat cu alge, clădit în praf de stâncă,

                            Un trunchi cu prăpădite crăci vechi, ce stau să pice,
                            Din care alte ramuri, armate-n serpi lemnosi,
                            Bat apele, din care baia albastră să despice
                            Limbi verzi, suierătoare, prin dintii veninosi.

Timbru
 

                            Cimpoiul vested luncii, sau fluierul în drum
                            Durerea divizată o sună'ncet, mai tare...
                            Dar piatra'n rugăciune, a humei despuiare
                            Si unda logodită sub cer, vor spune - cum?

                            Ar trebui un cântec încăpător, precum
                            Fosnirea mătăsoasă a mărilor cu sare;
                            Ori lauda grădinii de îngeri, când răsare
                            Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum.

Orbite
 

                            Colo, dimineata mea,
                            Viu altar îsi miruia:

                            Ca Islande caste, norii
                            În, dorită, harta orii,

                            Ageri, serpii ce purtai,
                            Serpii rosii, scursi din rai,

                            Si, cules, albastrul bentii
                            De pe jerbele Juventii.

                            ---------- *

                            Lăncile de iarbă mici
                            Le păzea căteaua Bitsh,

                            Inimi mari dormeau pe Tară,
                            Munti, cu sângele afară...

                            Cunoscut acelor zori
                            În fântâni,
                            --------- în serpi,
                            ------------------ în nori.

Mod
 

                            Te smulgi cu zugrăvitii, scris în zid,
                            La gama turlelor acelor locuri,
                            Întreci orasul pietrei, limpezit
                            De roua harului arzând pe blocuri,

                            O, ceasuri verticale, frunti târzii!
                            Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;
                            Iar sufletul impur, în calorii,
                            Si ochiul, unghi si lumea aceasta-nouă.

                            - Înaltă'n vânt te frângi, să mă astern
                            O, iarba mea din toate mai frumoasă.
                            Noroasă pata aceasta de infern!
                            Dar ceasul - sus; trec valea răcoroasă.

Desen pentru cort
 

                            O, veacul legiuise militar
                            În litere ca turnul tuguiate!
                            Urzite căi, neverosimil var,
                            Prin dimineata ierbii înmuiate.

                            Spălări împărtăsite! Înnoiti
                            Arginturile mari botezătoare
                            Si inima călărilor - spuziti
                            De dreaptă ziua aceasta suitoare.

                            - Ei vor sălta, la drum cu Novalis,
                            Prin svabii verzi, tipate în castele,
                            Să prade tremuratul plai de vis,
                            Prielnic potrivirilor de stele!

Statură
 

                            Să nu prelingă, să nu pice
                            Viu spiritul, robit în ea,
                            La azimi albe să-l ridice:
                            Sfiit pruncia ei trecea.

                            Sori zilnici, grei, ardeau sub dungă,
                            Usor sunau în răsărit;
                            Si nori ce nu stiau s-ajungă
                            Si muntii, câti va fi'întâlnit,

                            Suiau cu iezerii, să cate
                            La anii falnici, douăzeci.
                            Vedeau din ceasul ce nu bate
                            - Din timp tăiat cu săbii reci.
 

Poartă
 

                            Suflete'n pătratul zilei se conjugă.
                            Pasii lor sunt muzici, imnurile - rugă.
                            Patru scoici, cu fumuri de iarbă de mare,
                            Vindecă de noapte steaua'n tremurare.

                            Pe slujite vinuri frimitură-i astru.
                            Muntii'n Spirit, lucruri într'un Pod albastru.
                            Raiuri divulgate! Îngerii trimesi
                            Fulgeră Sodomei fructul de măces.

Încreat
 

                            Cu Treptele supui văditei gale
                            Sfânt jocul în sperantă, de pe sund,
                            Treci pietrele apunerii egale
                            Supt văile respinse, ce nu sunt.

                            Ti-e inima la vârste viitoare
                            Ca sarpele pe muzici înnodat,
                            Rotit de două ori la mărul-soare,
                            În minutare-aprins - si încrestat.

Aura
 

                            Mire, văzut ca femeiea,
                            Cu părul săpat în volute,
                            De Mercur cumpănit, nu de Geea,
                            Căi lungi înapoi revolute;

                            La conul acesta de seară,
                            Când sufletul meu a căzut
                            Si cald, aplecatul tău scut
                            Îl supse, ca pata de ceară,

                            Crescut, între mâini ca de apă,
                            Ce lucru al tainei cercai?
                            Sub verdele lumilor plai
                            Arai o lumină mioapă.

Dioptrie
 

                            Înalt în orga prismei cântăresc
                            Un saturat de semn, poros infoliu.
                            Ca fruntea vinului cotoarele rosesc,
                            Dar soarele pe muchii curs, - de doliu.

                            Aproape. Ochii împietresc cruci?
                            Din fila vibrătoare ca o tobă,
                            Coroana literei, mărăcinis,
                            Jos în lumină tunsă, grea, de sobă.

                            Odaie, îndoire'n slabul vis!
                            - Deretecată trece, de-o mătuse -
                            Gunoiul tras în conuri, lagăr scris,
                            Adeverire zilei - prin cenuse.

Secol
 

                            Răsărit al crestelor de păsări,
                            Steme nicăiri în fâlfâit,
                            Bântuie, când soarelui voit
                            Arcuite pajurile cătări.

                            Seceri dintre secete-au sclipit!
                            Chemi zidul ars, cu ierburile cimbruri,
                            Anulare unor albe timpuri,
                            Sub argintii muntelui orbit.