de  CORNELIU ZELEA CODREANU
Tipografia "C. S. m. c."
Bucuresti, 1933
 
   Legiunea este o organizatie întemeiată pe ordine si disciplină.
   Legiunea e călăuzită de un nationalism  curat, izvorât din nemărginita dragoste de Neam  si Tară.
   Legiunea vrea să trezească la luptă toate energiile creatoare ale Neamului.
   Legiunea apără altarele Bisericii pe care dusmanii vor să ni le dărâme.
   Legiunea îngenunche înaintea crucilor vitejilor si mucenicilor Neamului.
   Legiunea stă scut neclintit în jurul Tronului, din care voevozi si regi s'au jerfit pentru apărarea si înăltarea Patriei.
   Legiunea vrea să clădească din suflete tari si brate  vânjoase o Tară puternică, o Românie nouă.

CUVÂNT INAINTE
 
După doi ani de prigoană cumplită, "Cărticica sefului de cuib" reapare sub semnul biruintei Căpitanului. Acest îndreptar de viată, organizare si doctrină legionară, cu pagini din care s-au născut, au luptat si au murit atâtia legionari fanatizati, a fost prigonit si ars în rând cu trupurile martirilor nostri.
 
LEGIONARI,
 
  Păstrati această carte si nu vă abateti de la ea.
 E gândul si vointa celui mai mare îndrumător al neamului nostru, pentru a realiza un om nou, o elită adevărată si o tară ca soarele sfânt de pe cer.
 E flacără din nemărginita dragoste a Căpitanului pentru noi.
 E lege peste veacuri, pentru neamul românesc.
 Salutul se păstrează neschimbat, pentru că voim să crestem în duhul Lui.
 Până nu se va întuneca cerul românesc peste sufletele noastre, Căpitanul nu poate muri.
 Il avem si trăieste în noi.
  TRĂIASCĂ LEGIUNEA SI CĂPITANUL!

    Horia Sima

Mai 1933, Bucuresti

P A R T E A    I - a

Sedinta cuibului. Legile. Micul drapel. Initiativa. Executarea ordinelor.

Camarazi,
La apelul făcut de a ne reorganiza cu totii în cuib ati răspuns într-un număr covârsitor. < Pământul Strămosesc > va publica pe rând numele cuiburilor, dându-le aprobarea cuvenită. Sunteti din toată tara si din toate păturile sociale. In majoritate tărani si muncitori.

PUNCTUL 1. Acum  stiti cu totii ce este un cuib: un grup de oameni sub comanda unui singur om. Cuibul nu are comitet. El are numai un sef care comandă, un corespondent care poartă corespondenta, un casier care strânge cotizatiile si un curier care face legătura cu alte cuiburi sau cu seful judetului. Toti acestia, ca niste frati adevărati, ascultă de camaradul lor, care îndeplineste functiunea de sef de cuib. (Vezi < Pentru Legionari >, parte <Legiunea Arhanghelului Mihail >, capitolul < Primele începuturi de organiare >)

PUNCTUL 2. Datoriile corespondentului, curierului si casierului cuibului.
 Corespondentul  tine corespondenta cuibului la ordinele sefului de cuib. El scrie si expediază scrisorile.
 Curierul  face legătura între membrii cuibului, sau între două cuiburi, sau între cuib si diferiti sefi ierarhici. El aduce pachetele cu brosuri, reviste, manifeste, ziare, etc de la gară sau de la postă si le împarte membrilor . Stă la ordinele sefului de cuib.
 Casierul are grijă să se încaseze o sumă cât de mică (cel putin un leu pe lună), de la fiecare membru. Sau alte ajutoare. El de asemenea stă la ordinele sefului de cuib.

PUNCTUL 3. Cele sase legi fundamentale ale cuibului. Au fost tratate pe larg vechile directive ale cuibului (directive desfiintate total prin aparitia brosurii de fată).
 Le enumerăm  aici:
 1) Legea discilpinei: fii disciplinat legionar, căci numai asa vei învinge. Urmează-ti seful si la bine si la greu.
 2) Legea muncii: munceste. Munceste în fiecare zi. Munceste cu drag. Răsplata muncii să-ti fie nu câstigul, ci multumirea că ai pus o cărămidă la înăltarea Legiunii si la înflorirea României.
 3) Legea tăcerii: vorbeste putin. Vorbeste ce trebuie. Vorbeste cât trebuie. Oratoria ta este oratoria faptei. Tu făptuieste; lasă pe altii să vorbească.
 4) Legea educatiei: trebuie să devii altul. Un erou. In cuib fă-ti toată scoala. Cunoaste bine legiunea.
 5) Legea ajutorului reciproc: ajută-ti fratele căzut în nenorocire. Nu-l lăsa.
6) Legea onoarei: mergi numai pe căile indicate de oanoare. Luptă, nu fi niciodată misel. Lasă pentru altii căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.

PUNCTUL 4. Micul drapel al Cuibului.
 Fiecare cuib îsi are un mic Drapel tricolor. Pânza de mătase. Mărimea pânzei 40 cm ă 40 cm. Lungimea prăjinei 1m si 10 cm. Deasupra o cruce. Pe pânză va sta scris:
  Cuibul ...
  Garnizoana ...
  Judetul ...
 Acest mic drapel nu este scos nici o dată afară; el rămâne în casă, la sediul cuibului. Pe pânza lui se pun <stele>, una, două, trei, ... până la 7 stele.
 Drapelul cu 7 stele este un drapel încărcat cu toată gloria. Stelele le acordă numai Seful Legiunii, după propunerile sefilor judeteni, sau din proprie convingere.
 O stea pe drapel înseamnă o mare luptă la care a luat parte un cuib, luptă în care cuibul s-a distins, s-a purtat cu vrednicie.
 Pentru ca drapelele să fie toate la fel si făcute din aceeasi pânză, e bine ca sefii de cuib să le comande de la seful judetului, iar acesta să le comande de la Centru în Bucuresti.
 Când îsi face un cuib drapel? Unui cuib nu i se poate încredinta drapel decât după 6 lini de activitate regulată.
 De aceea un cuib nu-si poate face drapelul fără aprobarea sefului de judet.

PUNCTUL 5. Despre rapoarte.
 A. Seful de cuib trebuie să facă un raport săptămânal după fiecare sedintă de cuib.
      Acest raport se va face după modelul ce se va da de sefii de judete.
      Raportul trebuie să cuprindă următoarele date:
  1. Numele cuibului si data sedintei.
  2. Prezenta si absenta de la sedintă.
  3. Cotizatiile membrilor.
  4. Initiativele si realizările cuibului în curs de o săptămână si anume:
   a) Diferite contributii bănesti în folosul Legiunii.
   b) Abonamente la diferite foi legionare si mai ales la <Libertatea>. Cumpărături de foi, brosuri si cărti legionare.
   c) Vânzarea pe bani a tipăriturilor legionare.
   d) Zile de muncă în santierele si taberele legionare.
   e) Formarea de cuiburi noi.
   f) Marsuri, sedinte la câmp, vizitarea altor cuiburi.
 Raportul se face de seful de cuib si se predă în timp de 24 de ore sefului de garnizoană împreună cu cotizatia.
 In localitatea în care se găseste sediul Organizatiei Judetene rapoartele se pot preda direct secretarului Organizatiei.
 B. Sefii de garnizoană înaintează sefului de sector, între 1 si 4 ale fiecărei luni, rapoartele primite în timp de o lună de la sefii de cuiburi din Garnizoană, împreună cu cotizatiile.
 C. Sefii de sector înaintează sefului de judet între 4 si 7 ale fiecărei luni, rapoartele sefilor de cuib din sectorul lor, primite de la sefii de garnizoană, împreună cu cotizatiile.
 D. Seful de judet întocmeste pe baza rapoartelor sefilor de cuiburi din judet, situatia generală a judetului pe timp de o lună.
      In acelasi timp face o clasificare generală a cuiburilor pe judet, clasificare a cuiburilor pe sectoare si clasaificarea sectoarelor.
     Seful de judet face un raport lunar pe care îl înaintează în dublu exemplar între 7 si 13 a fiecărei luni, Sefului de Regiune.
  Raportu Sefului de Judet trebuie să cuprindă:
   1. Numărul de cuiburi.
   2. Cuiburi noi înfiintate.
   3. Numărul de membri.
   4. Cresterea fată de luna precedentă.
   5. Numărul de sedinte de cuib.
   6. Numărul de prezenti.
   7. Numărul de absenti.
   8. Cotizatii.
   9. Contributii diverse.
            10. Tipărituri si abonamente
        a) Valoarea celor intrate.
        b) Valoarea celor răspândite pe bani.
        c) Valoarea celor răspândite gratuit.
        d) Suma achitată.
        e) Suma rămasă de plată.
   11. Santiere.
        a) Zile de lucru.
        b) Evaluarea lucrării în bani.
   12. Tabere.
         a) Zile de lucru
         b) Evaluarea lucrării în bani.
   13. Marsuri: în Kilometri - om  (se înmulteste numărul de Kilometefectuati cu numărul membrilor participanti.
   14. Initiative.
   15. Delegatii.
   17. Dificultăti interne ale organizatiei: certuri, neîntelegeri, diferite abateri ale legionarilor.
   18. Măsuri luate pentru înlăturarea dificultătilor ivite.
   19. Curente de simpatie, dusmănie sau indiferentă.
   20. Punctele slabe ale organizatiei si măsurile luate pentru întărirea ei în acele puncte.
   21. Tinuta, atitudinea morală în societate a legionarilor.
   22. Atacuri de vrăjmăsie - calomnii, agresiuni, abuzuri ale autoritătilor - înregistrate. Numele persoanelor ce atacă si adresele lor.
 E. Seful de Regiune, întocmeste pe baza rapoartelor judetene primite, o clasificare a judetelor din regiune si o situatie generală a regiunii.
     Seful de Regiune înaintează Centrului, pentru serviciul persoanlului, între 13 si 17 a fiecărei luni, un raport cu situatia generală a Regiunii, cuprinzând exact aceleasi puncte din raportul Sefului de judet.
     In acelasi timp Seful de Regiune, înaintează câte un exemplar din rapoartele Sefilor de judet.

PUNCTUL 6. Când se adună cuibul.
 Toate cuiburile de legionari din toată tara se adună în fiecare sâmbătă seara; a doua zi e duminică, asa că fiecare oate să întârzie putin la sfat. Dar dacă e nevoie el se poate aduna oricând îl cheamă seful, în orice zi din săptămână.

PUNCTUL 7. Viata cuibului.
 Cuibul adunat este o biserică. Intrând în cuib te dezbraci de toate chestiunile mărunte si închini o oră gândurile tale curate Patriei. Ceasul de sedintă al cuibului este ceasul Patriei. Armonia deplină trebuie să rezulte nu numai din prietenia celor adunati, dar mai ales din comunitatea idealului lor. Acolo în cuib se vor înălta rugăciuni lui Dumnezeu pentru biruinta Legiunii, se vor cânta cântecele trimise de Legiune, se va vorbi despre cei morti: martiri, eroi căzuti pentru Legiune si camarazii morti în credinta legionară, prieteni, părinti, bunici si strămosi, rechemându-se duhurile lor.
 In linii generale, în cuib nu se va da loc la discutii înfocate, violente, contradictorii. Cât mai putină vorbă, cât mai multă meditatie, nimic să nu tulbure majestatea tăcerii si a bunei întelegeri.
 Se vor face exercitii de tăcere completă.

PUNCTUL 8. Prima grijă: PUNCTUALITATEA.
 Dacă seful cuibului fixează sedinta la ora 9, apoi toti trebuie să-si chibzuiască treburile în asa fel ca să nu vină nici prea devreme, nici prea târziu. Nimeni să nu facă pe altul să astepte. Legionarul trebuie să fie om de cuvânt. Când a spus o vorbă să se tină întocmai de dânsa. Tara e plină de aceia care spun multe vorbe, dar nu se tin niciodată de ele. Când promiti ceva, gândeste-te bine. Dacă tu crezi că nu poti, spune verde, căci e mai frumos.

PUNCTUL 9. A doua grijă: INIMA BUNĂ.
 Legionarul când vine la cuib trebuie să fie cu inimă bună. Să nu pornească cu gând de sfadă, de răutate, căci în cuib n-are voie să se certe nimeni. Când legionarul va avea poftă de sfadă, să se bage între dusmani.
 Lucrurile mari si bune se fac cu inimă bună, pentru că unde e inimă bună acolo e Dumnezeu, iar unde inima e rea, acolo s-a băgat diavolul. De aceea unde este inima rea nici un lucru n-are spor. Toate merg pe dos. Despre omul care prăseste cu inimă rea se zice că nici păpusoii nu-i cresc pe ogor.

PUNCTUL 10. INCEPEREA SEDINTEI
 La ora hotărâtă, după ce membrii cuibului s-au adunat, seful cuibului se ridică si strigă cu voce ostăsească:
 Camarazi,
 La auzul acestui semnal toti sar în picioare. Se îndreaptă cu fata către răsărit si salută cu bratul întins: salutul cerului, adică al înăltimilor si al soarelui adică simbolul biruintei luminii si al binelui.
 Seful cuibului spune cu glas rar si după el repetă toti ceilalti:
  1. - Să ne rugăm lui Dumnezeu.
  2. - Să ne gândim la Căpitanul nostru.
  3. - Să ne ridicăm cu gândul la sufletele martirilor:
   - Mota,
   - Marin,
   - Sterie Ciumetti
   - si ale tuturor camarazilor nostri
   - căzuti pentru Legiune
   - sau morti în credinta legionară.
  4. - Să credem în învierea României legionare
      - si în sfărmarea zidului de ură si de
      - miselie care o împresoară
5. Jur că nu voi trăda niciodată Legiunea.

PUNCTUL 11. Cu ce începe sedinta seful cuibului?
 1. Cu partea informativă. Noutăti.
     Ce vesti a primit de la Centru sau de la judet, etc.
     Ce s-a mai întâmplat prin tară.
     Ce s-a mai întâmplat prin sat (politica satului), oras, fabrică, facultate.
     Cum stau diferitele forte politice adverse: cresc, stau pe loc, dau înapoi.
     Cum merge Legiunea noastră în tară.
     Aici la noutăti fiecare membru din cuib mai aduce si el noutătile pe care le stie.
 2. Ordine sosite.
     Ce ordine s-au mai dat. Cu ce se ocupă ceilalti legionari din tară. Cum merge lupta legionară.
 3. Citirea <Pământului Strămosesc> si a celorlalte foi legionare.
     <Pământul Strămosesc> trebuie citit în întregime. In el se află adevăratul duh legionar.
      Toate ordinele date de centru precum  si cele mai bune informatii cu privire la miscarea din întreaga tară. De asemenea se vor citi foile legionare locale.
 4. Educatia membrilor.
     Legionarul va trebui să stie că: Legiunea va învinge până la sfârsit toate partidele, oricâte piedici i se vor pune în cale.
     Că toti legionarii sunt gata să facă orice jertfă cu bucurie. Că fiecare jertfă înseamnă un pas înainte către victorie.
     Că legiunea are un program precis care se va publica la timpul potrivit.
     Că prin realizarea acestui program tara se va reface.
     Că legionarii vor face din această Românie o tară frumoasă si bogată.
     Că legionarii sunt chemati de Dumnezeu ca după veacuri de întuneric si asuprire să sune trâmbita învierii neamului românesc.
     Seful de cuib va căuta să sădească adânc în sufletul fiecăruia dintre membrii cuibului credinta în Dumnezeu, în Patrie si în misiunea neamului nostru.

PUNCTUL 12. Ce se mai poate discuta în cuiburi.
 In cuiburi, când este vreme, se mai discută si alte probleme.
 Iată câteva titluri de discutii sătesti:
  1) Cum s-ar putea obtine o recoltă mai bună (grâu, porumb, vie, etc.).
  2) Care sunt rezultatele dacă îngrăsăm pământul?
  3) Este bine să semănăm mereu acelasi fel de cereale pe pământ?
  4) S-ar putea ca satul să-si cumpere o masină de treierat?
  5) Cum s-ar putea obtine un pret mai bun pe produsele tărănesti?
  6) Cum trebuie să îngrijim vitele, tovarăsii nostri de muncă pentru ca să nu mai sufere?
  7) Crescutul păsărilor n-ar putea aduce un venit gospodarului, asigurându-i o hrană mai bună?
  8) Cum s-ar putea înfrumuseta satul? Imbunătăti drumurile, podurile? Ingrijirea bisericii si a cimitirelor, a scolii?
 Iată câteva titluri de discutii pentru cuiburile de fete sau doamne (Cetătui).
  1) Rolul femeii legionare în România nouă.
  2) Drepturile si datoriile femeii legionare.
  3) Sora legionară ca mamă.
  4) Sora legionară ca sotie.
  5) Sora legionară ca luptătoare.
  6) Sora legionară si disciplina.
  7) Femeia legionară si femeia modernă.
  8) Cum s-ar putea da o masă mai hrănitoare familiei.
  9) Cât mai multă si variată initiere în arta gătitului asa de putin cunoscută în lumea satelor.
  10) Curătenia casei si îngrijirea copiilor.
  11) Cum s-ar putea ca îmbrăcămintea întreagă să se facă în casă.
  12) Cresterea copiilor. - La Biserică. Spovedania si Sf. Impărtăsire. Iubirea de carte si de lumină, de muncă, de tară.
 Cuiburi intelectuale.
 Iată titlurile conferintelor tinute de cuibul AXA din Bucuresti.
  1. Antisemitismul în cadrul Legiunii. Deosebirea între legionari si cuzisti. (Ion I. Mota).
  2. Problema minoritătilor în statul român.
  3. Invătământul în statul legionar.
  4. Problema morală în viata publică a României. Scrierile imorale.
  5. Educatia morală a legionarului.
  6. Caracter de legionar.
  7. Politica agrară. Reforma financiară.
  8. Problema muncitorească în statul legionar.
  9. Capitalul si munca românească.
  10. Industrie si agricultură.
  11. Biserica în statul legionar. Preotul.
  12. Politica externă a României.
  13. Legiunea si marxismul.
  14. Armata.
 Cuiburile studentesti si Frătiile de Cruce.
  1. Deosebirea între politica partidelor si politica Legiunii.
  2. Deosebirea de organizare între sistemul partidelor politice si sistemul Legiunii.
  3. Afinitatea între fascism si Miscarea Legionară.
  4. Puncte comune între hitlerism si Miscarea Legionară.
  5. Formează jidanii un pericol fără leac?
  6. Foloasele spiritului de disciplină?
  7. De ce Miscarea Legionară poate salva tara si de ce celelalte miscări politice nu o pot salva?
  8. De ce cuzismul nu poate învinge?
  9. Tăranul în statul legionar.
  10. Muncitorul în statul legionar.
  11. Cine este Benito Mussolini.
  12. Cine este Adolf Hitler.
  13.
  14. Cine a fost Lenin.
  15. Educatia fizică, factor principal în educatia legionară.
  16. Fascismul înainte si după 1922.
  17. Ce este Balilla? Organizarea ei.
  18. Cântecul legionar.
  19. Franta nationalistă si Franta socialistă.
  20. Cum se pot combate tendintele Ungariei asupra Transilvaniei?
  21. Cum se poate anihila încercarea de influentă a Rusiei asupra Basarabiei?
  22. Cum se pot întări frontierele dinspre Bulgaria?
  23. Cum se poate salva Maramuresul?
  24. Poate exista o artă legionară?
  25. Statul legionar si Românii de peste hotare.
 Coruri.
 Cuiburile formate din legionari mai tineri vor învăta marsurile legionare si vor cânta în sedintă.

PUNCTUL 13. Hotărâri.
 La sfârsitul sedintei se iau hotărâri. Orice sedintă trebuie să se termine prin hotărâi precise, adică să se arate ce are de făcut fiecare legionar până la sedinta viitoare. Cuibul lucrează: a) după ordinele care le primeste de la comandanti si b) din proprie initiativă (hotărârea pe care si-o ia singur). Seful de cuib poate lua initiativa în mai multe directii.
 1. Mărirea organizatiei, adică facerea de cuiburi noi.
 2. Strângerea de fonduri prin serbări, vânzări de brosuri, etc. (afară de colectarea de bani, care nu este permisă decât printre membrii organizatiilor noastre).
 3. Impărtirea în lumea nelegionară, după un plan bine stabilit, a literaturii legionare.
 Fiecare cuib are un număr de oameni cunoscuti în fata sa.
 Ei pot fi prieteni, indiferenti sau vrăjmasi. Cuibul îsi face o listă cu numele si adresa lor, apoi îsi propune ca încetul cu încetul să-i convingă si să-i crească în credintă legionară.
 Atunci trimite fiecăruia hrană sufletească: cărti, reviste, articole, fotografii, coruri. Bine studiate, după sufletul si mintea omului care le va citi. Pe un om poate să-l influenteze o anumită carte, un anumit articol, o anumită foaie, revistă. Pe altul, altele. De aceea cuibul trebuie să studieze ca să nu arunce nimic în vânt.
 Vrăjmasului trebuie să-i deie cărti? Da. Pentru că după ce va citi azi, mâine, poimâine, va începe să se clatine. Si vrăjmasul care se clatină va fi învins.
 Această hrană sufletească nu se trimite numai o dată. Cuibul are grijă de pui până fac aripi.
 Când sufletul lor a crescut în credintă, atunci plini de recunostintă vor veni, te vor căuta si te vor întreba: ce să fac acum? Ii vei răspunde: <Fă si tu ce am făcut eu. Hrăneste si tu pe altii, după cum te-am hrănit si eu pe tine.>
 Materialul (brosuri, cărti, etc.), uneori se vinde, de cele mai multe ori însă omul le va găsi acasă gratuit, date de cuib din sărăcia lui. Si fără ca să stie cine i le-a trimis. Căci cuibul dă, urmăreste efectul si nu spune cine trimite. Abia la sfârsit se vor cunoaste. Mare bucurie va simti un cuib pentru fiecare om pe care-l va scoate din lumea vrăsmăsiei si-l va aduce în lumea credintei legionare.
 Citez cuibul "Avangarda 13, Nr. 3", care în timp de o lună si jumătate a împărtit 37 de volume "Pentru legionari" si 15 "Cranii de lemn".
 Cuiburile de legionare, de copii, de legionari bogati sau săraci, fiecare după puteri, pot face această operă dând rezulate extraordinare pentru Legiune.
 4. Cuibul mai poate lua initiativa unui santier. Adică să dreagă un pod stricat, un sant, un drum, un gard, să ajute un copil bolnav, să repare casa unui bătrân sau a unei văduve. Să îngrijească de mormintele părăsite.
 Asa că în fiecare sedintă seful cuibului va pune această imperioasă întrebare:
 Ce să mai facem ca să ne mărim organizatia?
 Cu ce putem noi să ajutăm Legiunea?
 Fiecare membru al cuibului se gândeste si unul spune: să mai facem cuiburi în sat la noi, sau în facultate, dacă e student, etc.
 Altul spune: în satul vecin nu există nici un cuib, să mergem acolo să facem. Altul spune: să ajutăm băneste Legiunea. Căci având bani, legionarii îsi vor înzestra organizatia cu tot ce-i trebuieste pentru luptă si să anuntăm seful Legiunii pentru a vedea unde ne repartizează (la sustinerea unei foi, la cumpărarea unei camionete, la brosuri, etc.).
 Munca fiecărui cuib este de o mare importantă.
 Nu se poate ca un cuib să se constituiască si apoi să nu mai lucreze nimic, adică să nu mai dea nici un semn de viată. Cuibul care nu munceste, care nu se miscă si nu dă semne de viată este trecut în catalogul Legiunii sub denumirea de "Cuiburi moarte".

PUNCTUL 14. Despre initiativa sefului de cuib.
 Initiativa este cea mai frumoasă floare pe care un comandant o poate purta.
 Seful care îsi ia răspunderea initiativei trebuie să stie că ea poate aduce mărirea organizatiei, dar poate aduce si foarte mare  rău, după cum un sef o întrebuintează în bine sau în rău.
 Nu are voie în special:
  a) a tipări ceva în numele organizatiei fără aprobarea Biroului Central al Presei Legionare.
  b) a scrie ordine sau scrisori cu continutul nechibzuit, care să fie rău interpretate de către acei cărora se adresează, sau de către adversari.
  c) Nu are voie de a-si băga unitatea în actiuni dezordonate, chefuri, petreceri sau scandaluri, etc.
  d) Nu are voie a trata si nici a încheia vreo combinatie politică cu oamenii altei grupări, fără aprobarea directă a sefului Legiunii.
  e) In general, un sef, ca si un legionar, trebuie să fie atent de a nu face nici un fapt, de a nu se introduce în vreo actiune care ar putea periclita, strica sau dezonora Legiunea.
 Când se ia initiativa?
  a) Initiativa se ia când nu există vreun ordin precis dat de către sefii ierarhici. Dacă este un ordin, se execută ordinul.
  b) Dacă între timp situatia s-a schimbat, seful de cuib, ca orice comandant, pe răspunderea lui, va lua măsuri din initiativă proprie, judecând însă cu pătrundere, pentru ca organizatia să iasă cât mai bine.
  c) Dacă din întâmplare există un sef legionar pe loc mai mare ca seful de cuib, seful de cuib nu mai are initiativa. Comanda, initiativa si răspunderea o ia legionarul mai mare în grad.
 In afară de aceste cazuri prevăzute, seful de cuib are o largă initiativă.
 El va lua hotărâri cu de la sine putere, în bună întelegere cu toti membrii cuibului, în scopul de a servi cauza legionară. Imediat ce a luat o initiativă, o raportează Sefului garnizoanei. După ce a executat-o, raportează din nou: " Vă aduc la cunostintă că hotărârea luată de noi de a executa ..., am adus-o astăzi la îndeplinire, bucurându-ne că am  adus-o astăzi la bun sfârsit."
 Seful Legiunii cântăreste e un sef legionar, după puterea lui de initiativă. Cei mai buni sefi si cele mai bune cuiburi sunt acelea care iau cele mai bune initiative si le duc la îndeplinire.

PUNCTUL 15. Despre executarea ordinelor.
 Când un legionar sau un cuib primeste un ordin, este o chestiune de onoare de a-l executa, trecând prin foc si prin apă, dacă este nevoie.
 După aceasta se măsoară vrednicia legionară.
 Când Seful Legiunii dă semnalul unei bătălii legionare (cum a fost de exemplu: cumpărarea unei camionete, scoaterea unei foi, cumpărarea unei tipografii), cuiburile ca niste albine, întrecându-se în hărnicie si în viteză unele pe altele, trebuie să vină fiecare cu ceea ce poate da.
 Ori de câte ori vin asemenea ocazii, trebuie să concure într-o adevărată întrecere nebună înspre victoria legionară toate cuiburile.
 Cum ar fi cu putintă ca un cuib să fi rămas în afara luptei, să nu fi adus si el un cât de mic ajutor, cât de mică jertfă?
 Din aceste lupte se poate vedea cine merită să se înalte, în noua lume legionară, si cine trebuie să rămână unde este.

PUNCTUL 16. Inchiderea sedintei.
 Membrii cuibului se scoală în picioare cu fata spre răsărit. Salută cu bratul întins spre cer. Toti repetă după seful cuibului: "Jur că nu voi trăda niciodată Legiunea".
 După aceea legionarii se despart în voie bună cu gândul la hotărârile pe care trebuie să le execute. In prima sedintă viitoare se va vedea cât s-a executat din hotărârea luată.

PUNCTUL 16 BIS. Marsul legionar.
 Duminica si în zilele de sărbătoare cuiburile de toate categoriile: Frătii, Cetătui, etc., trebuie să se obisnuiască a pleca în mars. Noi nu ne cunoastem  tara. Unii nu-si cunosc nici satul vecin.
 In zilele de sărbătoare, pe ploaie sau pe vreme bună, iarna sau vara, să iesim afară în mijlocul naturii. Pământul românesc să devină un furnicar în care să se întâlnească pe toate drumurile mii de cuiburi alergând în toate directiile.
 In timpul slujbei să se oprească la Biserica din cale. Să se oprească la camarazii din satele vecine.
 Marsul este sănătos. Marsul repauzează si reface nervul si sufletul omenesc. Dar mai presus de toate, marsul este simbolul actiunii, al explorării, al cuceririi legionare.
 Marsul se face în ordine: pasul bărbătesc.
 
 

PARTEA a II-a
DESPRE ORGANIZARE

  Câte feluri de cuiburi sunt. Incadrarea lor.

PUNCTUL 17. Cuibul superior si Familia de cuiburi.
 Fiecare membru al cuibului, după ce a stat într-un cuib mai multă vreme făcându-si educatia legionară poate să se desprindă din acel cuib si să-si formeze un alt cuib în care el va fi sef.
 Dacă dintr-un cuib se desprind cel putin 3 membrii si-si face fiecare câte un cuib, cuibul vechi va deveni cuib superior.
 Un cuib superior se poate întinde si în zece sate dacă poate face în fiecare dintre ele câte un cuib nou. Fiecare este liber să se întindă după puterea e care o are, astfel că dintr-un cuib făcându-se mai multe cuiburi, toate acestea formează un fel de familie. Adică cuibul care s-a format întâi si cu toate celelalte, care s-au născut din el, formează o familie. Fiecare cuib din familie îsi are un sef, dar mai mare peste toti este seful primului cuib.

 PUNCTUL 18. Cuiburi încadrate.
 Cuiburile dintr-un sat, comună, oras, fabrică, facultate, etc., trebuie să aibă legături între ele. De ce? Pentru ca să nu se ciocnească între ele în anumite chestiuni (unii să aibă o părere, altii altă părere). Toti legionarii vor avea o singură părere, un singur gând si un singur suflet. De aceea trebuie să aibă toti un singur sef.
 Cine este seful dintr-un sat.
 Dacă într-un sat este o singură familie de cuiburi, seful legionarilor din sat este seful primului cuib.
 Dacă sunt două familii de cuiburi, seful satului sau seful garnizoanei legionare va face cu schimbul câte o lună.
 O lună va fi sef al garnizoanei legionare seful unei familii, o lună seful celeilalte familii de cuiburi.
 Dacă vor fi trei sau patru familii de cuiburi vor face fiecare câte o lună cu schimbul.
 Sefii de garnizoană când se schimbă, fac un proces verbal de predarea si primirea comenzii, pe care îl trimit sefului judetean ca să stie cine are comanda luna aceea.
 Mai târziu, când cuiburile se înmultesc, se fac si sefi de sectoare, care să facă legătura si să aibă grijă de toate cuiburile din regiune. Seful de sector este numit de conducerea centrală a Legiunii în urma propunerii sefului judetean. El se va recruta dintre cei mai destoinici sefi de garnizoană.
 In cazul victoriei legionare, primar într-o comună nu va fi seful de sector sau seful vreunei familii de cuiburi legionare, ci va fi cel mai destoinic om pe care îl va avea Legiunea în acea comună. El va fi însă sub controlul sefului legionar din acea comună.

PUNCTUL 19. Chemarea sefilor de cuiburi. Scoala de Cadre.
 Seful garnizoanei legionare sau seful unui cuib superior cheamă la consfătuire din când pe sefii cuiburilor în subordine, ca să se informeze cum mai merge activitatea, să le comunice ordinele sosite sau să ia vreo hotărâre. Cu această ocazie se face cu sefii de cuiburi scoala de cadre, adică scoala care să învete pe seful de cuib: organizarea, duhul legionar, ce voieste si ce va face Legiunea, datoriile unui sef legionar, toate învătate după brosura de fată.
 Seful politic judetean îsi cheamă cel putin o dată la două săptămâni subalternii (sefii de unităti, F. d. C., cetătui, Sectoare, Statul Major, etc.)
 Orice sef când îsi cheamă oamenii în subordine pentru a le da directive, sau a le face scoala legionară, nu-i cheamă în vizită si nu le serveste câte un pahar de vin ca în lumea democratiei.
 Asemănător unui comandant de regiment care îsi cheamă ofiterii subalterni înainte de luptă pentru ca să le dea ordine, asa se prezintă seful legionar.
 Va sta în picioare în pozitie de drepti. Va fi încins; simbolul puterii. Ceilalti, în semicerc în pozitie corectă, atenti, seriosi, constienti că în clipa aceea fac o slujbă neamului lor, ca aceea pe care o face preotul la altar.
 Vor fi si ei încinsi. Se va face apelul, se va da raportul. Se va cânta. Urmează aceeasi formalitate la deschidere si la închidere ca si la sedinta cuibului.
 Formatiuni pentru corpul legionar. Când soseste un sef, corpul legionarilor va fi aranjat în careu sau în linii de plutoane prin flanc.

PUNCTUL 20. Un rol important al sefilor de Garnizoană legionară.
 Sefii de garnizoană legionară dintr-o comună mai au o importantă mare în materie de organizare sătească si anume: după ce cuiburile de legionari s-au înmultit, sefii de garnizoană se adună împreună si în cea mai bună întelegere despart de o parte cuiburile tinerilor de la 18 până la 27 sau chiar 30 de ani.
 Aceste cuiburi tineresti, toate la un loc, se vor numi "Grupul legionarilor din comuna X".
 In fruntea acestor cuiburi, sefii de garnizoană legionară vor pune pe cel mai bun dintre sefii de cuiburi (având în vedere cine a făcut cele mai multe cuiburi si cine are mai multe calităti de sef) si vor cere apoi confirmarea din partea Sefului Legiunii.
 In caz că sunt doi buni, vor face si acesti sefi de Grupuri legionare, cu schimbul câte o lună. Ei ascultă de ordinele sefului de Garnizoană Legionară.

PUNCTUL 21. Un alt rol al sefilor de garnizoană .
 Este acela de a veghea ca să nu se întâmple nici o neîntelegere între legionari. Nici o ambitie decât aceea de a iesi învingător. El va căuta să împace cu foarte multă întelepciune orice neîntelegere. In fata Sefului Legiunii este mai mare, nu încăpătânatul ci acele care stie să se supună intereselor sacre legionare, să jertfească din convingerile lui, din mândria lui, în scopul victoriei.

PUNCTUL 22. Câte feluri de cuiburi sunt în Legiune.
1) Cuiburi numite "Frătii de Cruce". Aici intră numai tineri de la 14 la 20 de ani din diferite scoli. F.D.C. sunt numai al orase.
 Rolul acestor cuiburi este de a face educatia tinerimii române si anume:
  a) Educatia Crestină: ei trebuie să recunoască, să iubească pe Dumnezeu si să se poarte după învătăturile Crestine.
 Este foarte multă literatură imorală care ucide sufletul copilului. El trebuie să fie ferit de a sorbi această otravă.
  b) Educatia Natională: tânărul român trebuie să-si iubească Patria, Pământul si Regele. Fără patrie este ca un pui fără cuib.
 El trebuie ferit de literatura comunistă care se ridică în contra lui Dumnezeu, în contra Familiei, în contra proprietătii, în contra Armatei.
  c) Educatia Socială: în sufletul tineretului nostru trebuiesc cultivate si întretinute sentimentele crestine de dreptate si echitate socială si setea de muncă creatoare.
  d) Educatia Fizică:  copilul trebuie să fie voinic si sănătos la trup, pentru că el va fi ostasul de mâine care va apăra acest pământ. (Legiunea Sportivă).
  e) Educatia Sanitară:  el trebuie păzit de nenumăratele boli , în special de cele venerice care secătuiesc toată vlaga tineretului. Cu un cuvânt, trebuie să ne îngrijim de Românul zilei de mâine, care va purta pe umerii săi marea răspundere a existentei Patriei.

PUNCTUL 23. 2) Ciuburile de fete (Doamne), denumite si "Cetătui" când ele sunt formate din eleve de la scolile superioare. Tot cu acelasi scop de educatie. Ele mâine vor fi mame. Si copilul va fi după cum îl creste mama lui. Ele ajută Legiunea cu munca lor si cu propagarea ideilor legionare.

PUNCTUL 24. 3) Corpul legionarilor: de la 21 la 28 de ani. Toate cuiburile cu membri în această categorie de vârstă formează Corpul Legionarilor.
 Se admite exceptional si sub această vârstă pentru membrii cuiburilor de la sate unde nu există Frătii de Cruce.
 Ei sunt membrii cei mai activi ai Legiunii.
 Pe lângă educatie, ei aleargă si împrăstie credintele noastre. Ei împrăstie cel mai mult suflet, căci au de unde.
 Ei fac politică si politica este o luptă din care învinge cel cu suflet mai bine călit, cel mai hotărât, cel mai răbdător, cel mai disciplinat, cel mai activ.
Educatia faptei creatoare. El, legionarul, va fi acela care prin munca lui proprie va clădi România cea nouă, nu pentru a câstiga ceva, ci numai din dorinta de a o vedea tară puternică.
 Lui trebuie să i se facă educatia jertfei, nu a câstigului, căci numai jertfind cu totii, vom putea avea o tară frumoasă si bogată.
 Lui trebuie să i se facă educatia disciplinei severe, pentru că numai sfortările unite, disciplinate, ale tuturor pot avea efectele dorite.

PUNCTUL 25. 4) Studentii legionari de la o Universitate se organizează în modul următor: toate cuiburile studentesti dintr-un judet formează Grupul Legionar Studentesc, purtând denumirea judetului respectiv si stând sub conducerea celui mai vrednic legionar.
 Toate grupurile studentesti judetene de pe lângă o universitate, formează Centrul Studentesc Legionar, sub comanda unui sef legionar, ajutat de către toti sefii grupurilor legionare.
 Sefii de grupuri si de centre studentesti legionare sunt numiti în fiecare an de către Marele Consiliu Universitar Legionar, care lucrează sub presedintia Sefului Legiunii. Acest consiliu este format din presedintele centrelor universitare legionare si din câte 5 sefi de grupuri legionare. Studentii de la fiecare universitate alesi automat în ordine alfabetică judeteană, în fiecare an. In cazuri de festivitate deosebită, la acest consiliu pot lua parte toti sefii de unităti legionare studentesti (cuiburi, grupuri si centre).
 Un sef legionar de orice unitate nu poate ocupa în acelasi timp o functiune în vreuna din comitetele organizatiilor studentesti generale, ca: cercuri, societăti de facultăti, centre, etc. Pentru aceste functiuni va delega legionari de sub comanda sa, sau de va fi nevoie să intre personal, va preda altuia comanda legionară.

PUNCTUL 26. 5) Organizatia politică propriu -zisă: sunt cuiburile oamenilor mai în vârstă, care si ei vor face educatia în sens legionar, vor actiona politiceste, vor proteja si îndruma pe cei mai tineri.
 Conducerea o are seful politic judetean, care în acelasi timp supraveghează si îndrumă activitatea celorlalte unităti legionare.

PUNCTUL 27.
Toate aceste judete au în fiecare judet si la centru Comandamentele lor aparte:
 Astfel, în fiecare judet  există:
  - Seful Frătiei de Cruce (F.D.C.);
  - Sefa Cetătuilor de fete sau doamne.
  - Seful Corpului Legionarilor.
  - Seful Corpului Muncitorilor
  - Seful Organizatiei Politice.
 Toti acestia fac parte de drept din statul major judetean, respectând si asccultând pe seful organizatiei politice judetene.
 La centru există:
  - Comandamentul F.D.C.
  - Comandamentul Cetătuilor de fete.
  - Comandamentul Corpurilor Legionare
  - Comandamentul Corpului Muncitoresc Legionar
  - Comandamentul Corpului Studentesc Legionar
  - Sefia organizatieie politice
 Toti acestia sunt sub conducerea Sefului Legiunii.

PUNCTUL 28.
In regulă generală, toti acesti sefi se schimbă cu anul. Sefii organizatiei politice pot sta câte doi ani sau mai mult cu aprobarea Sefului Legiunii.
 Fiecare sef are grijă din vreme să-si formeze înlocuitorul.
 Fostii sefi trec într-o situatie superioară si au totdeauna grijă de îndrumarea si sfătuirea sefilor actuali si de supravegherea bunului mers al întregii organizatii. Ei asistă la orice sedintă si-si dau întotdeauna părerile lor.
 Ei îndeplinesc în special rolul de judecători pentru orice neântelegeri sau conflicte ivite între legionari, căutând cu întelepciunea si experienta lor să împace lucrurile si să păzească organizatia de cea mai mare greseală: neîntelegerea, dezbinarea.
 
 

PARTEA A III-A
Sfaturi pentru sefii de cuib, ca unitatea de sub
comanda lor să poată merge bine.

PUNCTUL 29. 1) Cum trebuie să fie si să se poarte un sef.
 Un sef trebuie să fie întelept, trebuie să se gândească bine când ia o hotărâre, pentru ca ea să fie bună. Hotărârea trebuie luată repede si dusă până la capăt.
 Trebuie să fie blând si să-si iubească oamenii de sub comanda lui.
 Trebuie să fie voios; asa trebuie să apară înaintea celor pe care îi comandă, nu amărât întunecat nervos.
 Trebuie să fie drept cu legionarii si cu toată lumea. Nici adversarului nu-i poate face nedreptate. Va lupta cu el, îl va învinge, dar pe căile dreptătii, ale moralei; nu prin lasitate sau minciună.
 Trebuie să fie curajos si hotărât în ceasuri de primejdie. Asa bunăoară, dacă va vedea un om în primejdie, datoria de onoare a unui legionar este de a sări pentru a-l salva, înfruntând primejdia. Ex.: foc, înec, etc.
 Trebuie să împartă bucuriile si durerile cu toti camarazii lui. In orice ocazie în lume, nu numai în lumea legionară, el trebuie să-si aleagă locul cel mai greu. Un legionar nu se înghesuieste ca să apuce cel dintâi loc la masă sau cel mai bun pat la culcare.
 Trebuie să fie dibaci, adică orice ordin să-l ducă la bun sfârsit, întrebuintând căile cele mai inteligente.
 Trebuie să comande clar si să-si ducă oamenii la biruintă.
 Să nu vorbească de rău pe camarazii lui. Să nu permită să i se vorbească de rău despre altii.
 Să stie să păstreze armonia în unitatea pe care o conduce. Este de o importantă capitală. Un sef de ar avea toate calitătile din lume si dacă în unitatea pe care o comandă e ceartă, dezbinare, neîntelegere, trebuie imediat înlocuit. Sunt unii sefi care îndată ce iau comanda unei unităti, unitatea începe a se destrăma.
 Să fie foarte cuviincios cu toată lumea. Să nu bruscheze lumea, pentru că în loc de a o atrage s-o îndepărteze.
 Trebuie să fie cumpătat la toate. De exemplu: nu se poate concepe nici un sef si nici un legionar beat. Legionarul poate petrece, dar nu se îmbată.
 Să fie om de cuvânt.
 Să fie de o cinste care să-i atragă stima tuturor oamenilor din jur.
 Intr-un cuvânt, să se poarte în asa fel încât toată lumea să poată spune: "Intr-un legionar te poti încrede, căci un lucru luat de un legionar pe seama lui îl duce la bun sfârsit."
 Seful legionarilor este un om năzdrăvan, care din orice împrejurarea oricât de grea ar fi ea, iese deasupra. El trebuie să fie învingător. De va cădea, el se va ridia din nou si va învinge.
 Numai înzestrat cu astfel de calităti, un sef legionar va putea prin scoala cuibului si prin puterea exemplului, transforma pe fiecare român creind un suflet nou, un adevărat caracter, care va sti să învingă în toate împrejurările si cu care tara se va putea mândri.

PUNCTUL 30. 2) De ce trebuie să se păzească un sef legionar.
a) Să nu se lase ademenit. Adversarii au două căi de luptă. Prima cale, atacul fătis pentru a ne strivi. Dacă văd că noi am rezistat si n-am fost striviti, atunci încearcă a doua cale: ademenirea câtorva oameni pentru dezbinarea noastră.
 Un exemplu: procesul de la Văcăresti din 28 Martie 1924. Procesul acesta a urmărit strivirea noastră. Noi însă am rezistat, am iesit învingători, adică am fost achitati.
 Diferite persoane sus-puse se arătau prietene cu noi (după proces), ne chemau la masă, ne lăudau: că suntem buni, suntem talentati, vom ajunge departe, etc.
 In acelasi timp încercau dezbinarea noastră: vorbind rău pe ceilalti camarazi.
 Noi am prins această notă de atac si ce auzeam , veneam si ne spuneam unul altuia. Si atacul a căzut. Iar noi, după 10 ani, ne găsim tot asa de uniti ca si în ceasul întâi.
 Acum împotriva Miscării Legionare, se întrebuintează primul mijloc: încercarea adversarilor de a ne strivi. Când vor vedea însă că nu ne pot strivi, vor încerca al doilea mijloc: dezbinarea noastră prin ademenire.
 Nu vedeti cum s-au dezbinat toate partidele din România, tot prin ademenire: liberalii în două, averescanii în două, iar acum, în urmă, si national tărănistii stau gata să fie învinsi si rupti în două. Vor încerca si cu noi. Dar noi vom fi pregătiti si vom învinge.
 
PUNCTUL 31. Ce trebuie să facă un sef legionar, când simte atacul ademenirii.
 Imediat trebuie să raporteze sefului său si Sefului Legiunii. Si să spună deschis cuibului din care face parte. Adică să dea pe fată uneltirile vrăjmase.

PUNCTUL 32. b) Nu există în Legiune "M-am supărat si plec."
 Dacă se ceartă cu cineva, cu un camarad, legionarul trebuie să se împace. In orice caz, nu poate pleca din Legiune pe acest motiv, căci nu se poate supăra pe Legiune, adică pe lupta de mântuire a tării sale. Iar dacă pleacă, greseala lui este foarte mare fată de toti legionarii, fată de drapelul Legiunii si fată de neamul său.
 Cineva poate pleca din Legiune când nu mai crede, dar nu când se supără.

PUNCTUL 33. c) Lupta cu alti sefi legionari.

 Este o mare greseală ca un sef legionar, din invidie, să înceapă a vorbi de rău în fata oamenilor din cuib sau din sat , pe un camarad al său. Aceasta duce la dezbinarea în două a legionarilor, la lupta dintre dânsii, la victoria inamicului.
 Este asa de grav acest lucru, încât Legiunea consideră asemenea fapte aproape ca o trădare. Cum?  Pentru ambitiile tale să distrugi Legiunea?
 Chiar dacă sunt dusmani personali, când au devenit legionari nu se mai ceartă, nu se mai vorbesc de rău, luptă fiecare în functia pe care o are si slujeste cu credintă cauza legionară si victoria de mâine.

PUNCTUL 34. d) Spiritul negativ.
 O altă boală de care trebuie să se ferească un sef legionar si să-si păzească toti oamenii din organizatie, boală care este foarte periculoasă, pentru că aduce neîntelegeri în sânul organizatiei si mai ales pentru că taie aripile marilor îndemnuri, este critica. Critica sub formă de vesnică nemultumire.
 Sunt anumiti oameni, care orice ai spune sau orice ai face, ei sunt în totdeauna nemultumiti si au în totdeauna ceva de zis. Acestia tin pe loc orice încercare de creatie, taie avântul oamenilor de faptă.
 Organizatia noastră nu este o organizatie de critică, de negatie, ci este o organizatie cu spirit de afirmatie, de combativitate, de ofensivă.
 Lăsăm critica să ne-o facă istoricii, noi acum să cucerim si să înfăptuim cât mai mult si cât mai bine.

PUNCTUL 35. e) Toti sefii legionari si toti legionarii dintr-o comună, fabrică, etc., trebuie să fie de acord în toate chestiunile care interesează organizatia noastră.
 Ex.: la Facultatea de Litere din Bucuresti s-au făcut alegeri pentru Presedinte si pentru Comitet. Legionarul X, cu camarazi de-ai lui, legionari, a candidat pe o listă, iar alt legionar cu alt grup de legionari a candidat pe altă listă. Legionarii s-au rupt în două si la vot au căzut.
 Legionarii nu vor mai face asemenea greseli grave. Ei vor merge uniti chiar pe un drum rău (gresit).
 Pentru că drumul cel mai rău este dezunirea.
 Pe când altfel si în iad dacă ar merge trupa legionară, de va fi unită, va învinge tot iadul si se va întoarce pe urmă înapoi învingătoare. Ex.: la alegerea unui primar din comună, dacă sefii legionari hotărăsc a vota pe un anumit om, nu trebuie să existe legionar care să voteze pe un altul sau să înceapă cu critica.
 Toti într-un gând si într-un suflet.
 Si adversarii vor spune: "Să ne punem bine cu legionarii, că sunt toti oameni dintr-o bucată, hotărâti si uniti. Cu cine vor vota ei, acela iese primar, căci merg toti într-o parte."
 
 

PARTEA A IV-A
Recrutarea membrilor

PUNCTUL 36.
 Seful de cuib când îsi recrutează membrii, trebuie să aibă grijă: de a căuta elementele cele mai destoinice si cu sentimentul demnitătii dezvoltat. Necinstitii, hârtăgosii, oamenii de scandal, trufasii, lăudărosii, cei plini de ei, fricosii, lasii, trebuie lăsati în afara organizatiei.
 Si pentru ca să fie sigur că nici unul din elementele de mai sus nu vor mai putea intra în organizatie, numărul legionarilor în nici un sat nu va putea fi mai mare decât jumătate din numărul oamenilor din sat. Odată numărul legionarilor  împlinit, nu se mai poate primi în organizatie nimeni, rămânând a se primi numai în măsura în care se fac locuri libere.
 In orice caz, trebuie păzită organizatia de oamenii care nu pot să trăiască fără să se certe.
 Imediat ce un membru din cuib nu se poate întelege cu ceilalti membri el va trebui să părăsească organizatia, înaintându-si demisia.
 Mai bine mai putini, trăind în frătie deplină, într-o unitate perfectă, decât mai multi certându-se între dânsii.
 Seful de cuib va căuta să păzească organizatia de agenti provocatori sau spioni trimisi de politicieni sau excroci de meserie.
 
 

PARTEA A V-A
Uniforma legionară

PUNCTUL 37.
 In toată Europa, este un curent pentru introducerea virtutilor ostăsesti în viata publică a tărilor.
 In locul vorbăriei si a discursurilor lungi, lumea vrea frază scurtă, clară si precisă, ca aceea a ostasului.
 In locul lipsei de curaj si a îndoielii de astăzi, lumea vrea: hotărârea repede.
 In locul comitetelor democratice, care discută, se ceartă si nu iau hotărâri, lumea vrea sef si disciplina tuturora. (Se întelege, ajutat de comitete prevăzute)
 In locul descurajării, lumea vrea încredere, voie bună, mândrie ostăsească.
 In locul lenii, lumea vrea muncă de dimineata până seara, a tuturora, nu trei părti numai la muncă si o parte numai la petrecere.
 In locul poftei de câstig, a dorintei de a trage un beneficiu din politică, lumea vrea jertfa pentru tară, ca jertfa soldatului pe câmpurile de bătaie. El nu caută să câstige nimic, el dă totul, muncă, suflet, viată pentru tara lui. Aceasta ne trebuieste. Dacă ar da toti oamenii care fac politică: muncă, suflet, viată, pentru tară, ce bine ar fi de tara românească! Iată ce va face scoala legionară.
 In locul dezbinării si a certurilor, noi punem camaderia frumoasă a ostasului si unitatea perfectă ca a unei trupe, a natiunii întregi. Toti au un singur gând: Patria, un singur Drapel, un singur Sef, un singur Rege, un singur Dumnezeu, o singură vointă: aceea de a le slujii cu credintă până la moarte. Legionarul si-a făcut uniformă pentru că în dosul ei el vede toate aceste mari calităti ostăsesti, care ridică neamurile si le fac învingătoare, împotriva tuturor greutătilor. Uniforma este: cămasa verde, centură cu diagonală.

PUNCTUL 38. Interzicerea uniformelor.
 Guvernul a interzis prin lege portul uniformelor. Odată legea votată, trebuie să ne supunem. Legionarii nu vor mai iesii în public îmbrăcati în uniformă.
 Dar noi nu renuntăm la dânsa. Ne vom face uniforme si le vom îmbrăca numai în zilele de sărbătoare si numai în casele noastre, unde suntem stăpâni si liberi să ne îmbrăcăm  cum dorim.
 Le vom îmbrăca cu drag, asteptând ceasul când legiuitorii se vor convinge că aceste uniforme frumoase nu sunt un pericol pentru tară, ci din contră, sunt un bine.
 Ar trebui să nu existe legionar care în casa lui să nu-si aibă uniforma, să n-o îmbrace în zilele de sărbătoare, când va trebui să facă cinste unui musafir, oaspete, îmbrăcându-se în cămasa verde.
 Va fi o sărbătoare în casa unui legionar când el si familia lui se vor îmbrăca în frumoasa cămasă verde, simbolul primăverii Neamului românesc.

PUNCTUL 39. Grade si functiuni.
 Grade
 Noul venit în Legiune, se cheamă membru.
 După trei ani, el poate fi avansat la gradul de legionar.
 Urmează:  - Instructor legionar
   - Comandant ajutor
   - Comandant legionar
   - Comandant Buna Vestire
   - Senator legionar, cu caracter onorific.
 Functiuni  - Sef de cuib
   - Sef de garnizoană
   - Sef de plasă
   - Sef de echipă, tabără, santier, Sef de corp legionar
   - Sef de judet
   - Sef de regiune
 Nu este obligatoriu ca functiunea să fie ocupată de un grad. Functiunea dă onorul gradului.
 
 

PARTEA A VI-A

PUNCTUL 40. Camaraderia, disciplina si încrederea în sefi.
 O organizatie nu poate niciodată obtine victoria fără unitate. Organizatiile cu unitate subredă, de cele mai multe ori cu un ceas înainte de victorie se rup în două (adică le rupe inamicul prin intrigile lui) si se iau la luptă între ele. In acel moment totul este pierdut. Un singur lucru rămâne:  victoria inamicului.
 De aceea orice organizatie trebuie să-si asigure unitatea. Ea se asigură prin două mijloace:
  1. prin camaraderie, acea fortă a sufletului, care uneste într-o sfântă frătie pe toti luptătorii
  2. prin disciplină, acea fortă exterioară care armonizează toate vointele în vederea realizării aceluiasi scop.
 Un sef legionar, deci trebuie să fie disciplinat, să aibă încredere în sefii săi.
 Camaraderia, încrederea în sefi si disciplina se completează prin aceea că cele două dintâi vin de jos în sus, cea de a treia, disciplina, vine de sus în jos, asa că unitatea este asigurată, chiar atunci când elementele de jos ar putea să aibă si alte păreri sau chiar păreri contrare. De aceea, educatia disciplinei rămâne ca o mare supapă de sigurantă pentru asigurare a unitătii si deci a victoriei, atunci când celelalte mijloace s-au epuizat.
 Seful de cuib va trebui să caute în toate împrejurările să dezvolte acest simt de disciplină în orice legionar si mai ales o va face prin exemplul pe care îl va da el.
 Să nu se uite, că disciplina voluntară este de esentă superioară, deoarece ea presupune o renuntare a personalitătii si orice renuntare în vederea unui scop măret este de esentă spirituală superioară.

PUNCTUL 41. Despre pedepse.
 Nu insistăm  aici asupra pedepselor în lumea legionară, pentru că socotim că nu va fi nevoie de ele. In orice caz, pedepsele încep de la întâia dojenire, a doua dojenire, a treia dojenire. Eliminarea din luptă pe o lună, eliminarea pe două luni, eliminarea pe trei luni, eliminarea pe 6 luni si ajungând până la eliminarea pentru totdeauna din organizatie. De asemenea, ridicări de comandă pentru timp limitat sau nelimitat.
 Sefii judeteni si comandantii de corpuri legionare, pot da pedepse până la eliminarea din luptă pe două luni. Peste aceasta numai Seful Legiunii poate decide.
 Mai important însă este modul frumos, demn, întelegător în care un legionar îsi primeste si execută pedeapsa. Recunoaste greseala, nici nu se supără, nici nu se răzvrăteste, o execută si se hotărăste ca prin atitudinea demnă să-si recucerească pozitia.
 In orice caz, neexecutarea unui ordin, constituie una dintre cele mai mari greseli posibile, când ea este făcută intentionat. Si dacă se repetă, legionarul va trebui să părăsească organizatia.
 
 

PARTEA A VII-A
Seful de cuib în timpul campaniei electorale.

 După cum  s-a văzut până acum, scopul legionarului nu este campania electorală, dar campania electorală este de o importantă foarte mare pentru că este singura cale pe care ne-o pune legea la dispozitie pentru a face orice schimbare dorim în tară.
 Soarta tării pentru 3 sau 4 ani, uneori si pentru mai mult, se pecetluieste în ziua de alegeri. In ceasul acela, alegătorul este stăpânul tării. Ce va hotărî el prin, votul lui, aceea va fi. Dar tocmai pentru acest lucru, în ziua de alegeri umblă cumpărătorii de suflete ai partidelor politice cu arginti, cu băutură, cu mâncare, pentru a cumpăra voturi. In fata dezmătului politicianist, noi să opunem credinta în zilele mai bune pentru neamul românesc si vom învinge, după cum am învins la Tutova, Neamt, etc.
 Iată pentru ce seful de cuib va trebui să dea o mare importantă campaniei electorale.

PUNCTUL 42. Promisiuni electorale legionarul nu face.
  Toti oamenii politici, în ajunul campanieie electorale, încep cu promisiunile.
 Un sef legionar nu va promite decât aceea ce putem face noi. Noi nu promitem bani, nu promitem rachiu, nu facem functiuni. Noi nu cumpărăm cu bani sufletele omenesti. Cei ce vin în numele lui Dumnezeu nu fac aceasta. Numai cine vine în numele satanei cumpără sufletele cu arginti.
 Un sef legionar va spune:
  Nu promitem bani, ci promitem dreptate.
  Nu promitem să-ti facem tie ceva, ci promitem să muncim, să luptăm pentru tara noastră.
  Cine vrea să lupte pentru dreptate si pentru cinste în tară, cine vrea să muncească pentru Patria lui, cine vrea să facă jertfă alături de noi, să vină cu noi.
 Va fi bine asa? Da. Pentru că lucrurile merg într-o tară ca la o gospodărie. Dacă la o gospodărie este pământ bun, bogat înzestrat cu tot ce-i trebuieste unei gospodării, iar gospodarul nu-i vrednic, e risipitor, bea tot ce are, se ceartă toată ziua, gospodăria se va ruina, iar copiii o vor duce foarte prost. Vor fi si ei emărâti si flămânzi.
 Dar dacă se schimbă gospodarul cu un om cinstit, muncitor, vrednic? Gospodăria va înflori în scurt timp, si toti copiii vor înflori si ei ca niste bujori.
 Tara noastră nu-i si ea o gospodărie, cu pământ bun si bogat? Cu tot ce-i trebuieste? Noi, românii, nu suntem copiii din gospodărie? Si nu suntem  amărâti si flămânzi?
 Când vom  schimba însă gospodăria, atunci nu vom mai fi asa. Aceasta o va face Legiunea. Va schimba gospodăria, adică guvernele partidelor si va face un guvern legionar.
 Aceasta este singura promisiune pe care o face legionarul în ajun de alegeri si întotdeauna.

PUNCTUL 43. Care este scopul nostru? Unde trebuie să ajungem?
 Seful de cuib trebuie să facă scoală tuturor legionarilor si să le spună că scopul nostru nu este de a alege un număr de 5, 10, 20 de deputati. El este cu mult mai mare, cu mult mai sfânt si cu mult mai greu.
 Noi trebuie să facem ca toată România să devină legionară.
 Duhul nou legionar trebuie să guverneze. Tara trebuie să fie condusă după vointa legionarilor.
 De aceea, un deputat legionar care a iesit într-un judet, trebuie să alerge în 5 - 6 judete ca să prpovăduiască credinta cea nouă si să cheme la viată toti românii pregătind ceasul victoriei.
 Unii zic: apoi a venit odată pe la noi, dar de acum s-a terminat, l-am ales si nu mai vine.
 Răspuns: Cum să vină, dacă sunt 71 de judete cu 71 de orase si cu 10 000 de comune pe unde are ordin de la Seful Legiunii să alerge pentru a face noi cuiburi, a organiza si a pregăti victoria cea mare? Si dacă ne-am duce în fiecare comună, înseamnă 10 000 de zile si 10 000 de zile înseamnă câte 365 zile într-un an, aproape 30 de ani. Vedeti cât de greu este ca în fiecare comună să venim o dată, dar ca să veni de 2, 3, ori? Nu ne-ar ajunge o viată întreagă. Legionarii trebuie să înteleagă si să explice tuturor oamenilor lucrul acesta. Ei trebuie să se bucure când văd că acum  2 ani nu aveam organizatii decât în judetele Cahul, Covurlui si Neamt si încă 3, 4, iar acum avem în 50 de judete.
 Altii zic: "Iacă i-am ales si pe ăstia din Legiune. Nici ei n-au făcut nimic"
 Legionarii vor răspunde: deputatii legionari, chiar dacă ar fi 30 - 40, n-au să poată face mult. Asteptati să învingă legionarii în tară, să se întindă de la un capăt la celălalt si atunci să vedeti reformele cele mari pe care le vor aduce. Legile pe care le-au pregătit legionarii sunt legi de mari dreptăti, pe care poporul le asteaptă de multă vreme.
 Cine crede în victoria finală, cine stie să lupte până la capăt, numai acela este legionar. Numai acela care nu s-a îndoit în inima lui se va bucura cu adevărat în ceasul biruintei, atunci când natiunea română îsi va fi tras prin vointa ei proprie, drum nou, drum mare, drum de biruintă.

PUNCTUL 44. Cereri.
 Deputatii legionari, imediat după alegeri, au primit mii de cereri. Unii oameni cer bani, altii cer să li se dea serviciu, altii cer lemne gratis, altii cer pământ.
 Un legionar nu cere.
 El spune: nu ne trebuie bani sau servicii. Dati-ne legi drepte în tară, căci cu legi drepte ne vom câstiga bani si traiul prin muca noastră.
 Deputatii legionari nu pot să alerge cu 2000 de cereri pe la ministere pentru 2000 de oameni, pe care să-i servească, iar 14 milioane de tărani, muncitori, functionari, să astepte si iar să astepte ziua dreptătii lor.
 Deputatii legionari nu-si vor căpătui 5-6 partizani dintr-un sat, cum fac partidele politice, iar biata multime săracă si amărâtă să tragă toată viata la jug.
 Si apoi, dacă un deputat legionar se roagă de un ministru să-i facă un serviciu pentru 1, 2, 3, oameni, a doua zi îl roagă si ministrul ca să închidă ochii la legile pe care le face el, să nu le mai combată.
 De aceea sefii legionari vor trebui să explice aceste lucruri tuturor oamenilor si să le facă scoala legionară adevărată.
 Ei trebuie să le spună la toti.
 Noi dacă am intrat în Legiune, nu cerem nimic pentru noi, ci dăm. Dăm  suflet, dăm muncă, dăm suferintă, dăm tot ce avem pentru ziua cea sfântă a biruintei neamului românesc.

PUNCTUL 45. Ce trebuie să facă si de ce anume trebuie să se păzească seful de cuib în perioada campaniei electorale.
 Imediat după căderea guvernului, sefii de cuiburi vor tine sedinte cu cuiburile lor o dată la 2 zile. De asemenea, ei se vor aduna în sedintă aparte cu toti ceilalti sefi de cuiburi din sat sau comună pentru a studia situatia si a lua toate măsurile pe care le cred ei de cuviintă pentru ca Legiunea să iasă cât mai bine. De asemenea, vor lua măsuri pentru a executa ordinele sosite, dacă le-au venit asemenea ordine, de la sefii judeteni.

PUNCTUL 46. Ce vor face înainte de alegeri.
  a) Scoala semnului nostru electoral cu toti oamenii din sat.
 Semnul trebuie făcut pe hârtie, mic, în asa fel încât si copiii din sat să-l cunoască la perfectie. Se vor interesa la seful judetean pe ce pagină a buletinuli de vot este semnul nostru si vor explica oamenilor din timp dacă este pe pagina 1, 2, sau 3.
 b) Vor căuta ca semnul să fie făcut cu cretă, cu var sau cu smoală atât în interiorul satului cât si pe sosea, în afară de sat.
 c) Fiecărui om din cuib i se vor încredinta cel putin 5 gospodari din sat, pe care să caute să-i convingă să voteze cu Legiunea.
 d) Nu va crede niciodată si nu va lăsa pe ceilalti oameni să creadă minciunile pe care le vor răspândi adversarii despre noi: că lista s-a retras, că semnul nostru nu se află pe buletinul de vot, că ne-au desfiintat prin lege organizatia, că nimeni nu mai are voie să voteze cu Legiunea, că cine va mai spune ceva despre Legiune va fi pedepsit, că am fost arestati, bătuti, omorâti, împuscati, etc. Toate aceste minciuni le spun adversarii despre noi în timpul campaniei electorale pentru a deruta pe alegători să nu mai voteze cu noi. Altii încearcă să momească lumea sustinând că si noi am fi cuzisti. Legionarii vor răspunde: nu suntem si nici nu vom fi cuzisti!
 e) Este foarte probabil ca să nu ajungă până în satul respectiv nici un manifest de-al nostru, fie din lipsă de fonduri, fie pentru că au fost oprite la postă. Sefii de cuiburi din comuna respectivă vor face ei ce vor putea: mici manifeste scrise de mână si vor lupta făcând propagandă din om în om.
 f) Este posibil de asemenea, ca nici un candidat de-al nostru să nu poată pătrunde până în satul acela. Sefii de cuiburi, la fel, vor pregăti din timp lumea pentru un asemenea caz, ca să nu rămână descurajată.
 g) Vor căuta să ia parte la toate întrunirile adversarilor politici, pentru ca să audă cele ce se vorbesc acolo, iar după plecarea lor din sat să poată lămuri oamenii.

PUNCTUL 47. Ce vor face în ziua de alegeri.
 a)Toti sefii de cuiburi dintr-un sat, împreună cu toti oamenii lor, tineri si bătrâni, se adună la un loc si pleacă în bloc spre sectia de votare cu drapelul si cu semnul făcut din scândură si vopsit în negru.
 b) Ei vor căuta să-si aibă mai dinainte o tactică de luptă bine fixată, în asa fel încât oricine ar voi să-i împiedice de la vot, să fie respins si fortat de a se linisti.
 c) In caz că nu vor fi suficient de numerosi, în acea comună se vor strecura izolati printre ceilalti oameni până la sectia de votare. Iar dacă vor observa că prigoana este grozavă, atunci îsi vor pune cu totii semnul guvernului în piept si vor spune că au trecut cu guvernul, se vor duce la vot, iar în gheretă, unde numai Dumnezeu îi vede, vor vota cu Legiunea.
 In timpul acestei lupte, sefii de cuiburi vor fi în cea mai deplină armonie si disciplină posibilă, ascultând ordinele fie de la centru, fie de la judet, fie de la garnizoana legionară sau de la cuiburile superioare.
 Inainte de plecarea la vot, în ultima sedintă a cuibului, toti sefii de cuiburi împreună cu legionarii, vor face rugăciuni ca înainte de orice bătălie.
 
 

PARTEA A VIII - A
In ce directie spirituală trebuie să facă
 un sef de cuib educatia oamenilor săi.

PUNCTUL 48. Cum se prezintă un legionar.
 Când un legionar se prezintă unui sef superior sau Sefului Legiunii, se opreste la o distantă de trei pasi în pozitia de drepti, salută ducând mâna dreaptă la inimă apoi ridicând-o spre cer si spune: Sunt legionarul ..., din cuibul....

PUNCTUL 49. Cum trebuie să fie în vorbă si în scris un legionar.
 Legionarul si în scris si în vorbă trebuie să fie scurt, clar si precis. Vorbăria lungă si încurcată este vorbăria democratiei.

PUNCTUL 50. Imbrăcămintea legionarului.
 Legionarul va fi modest îmbrăcat. El nu va pune pret pe hainele luxoase si strălucitoare ale nimănui. El va dispretui luxul pe care îl va considera ca având la  bază o înclinatie sufletească spre frivolitate, spre lichelism , spre săcăturism.
 Astăzi omul luxos, dacă nu este un hot apartinând uneia din multiplele forme ale hotiei, în orice caz este un nesimtitor care pălmuieste mizeria nesfârsită a tării.
 Legionarul nu va cântări un om după haină si nu va mai face deosebire între omul sărac, cu haine rele si cel cu haine bune. Legionarul va cântări pe om după ceea ce va avea sub haină, adică după sufletul lui.
 Sunt multe haine rupte care ascund sub ele comori de aur în inimă!

PUNCTUL 51. Legionarul si mânuirea banilor publici.
 Legionarul care-si va însusi bani care nu-i apartin, care va mânui în mod necinstit banii Legiunii sau ai oricărui om, acela care nu va putea da socoteală, conform promisiunii, de banii încasati din vânzarea brosurilor, gazetelor, insignelor, etc., va fi eliminat pentru totdeauna din Legiune de la primul caz, orice situatie ar ocupa în ea.
 In organizatia aceasta, nu pot să crească decât numai oameni cinstiti.
 O mică hotie nu poate să te lase indiferent pentru că în definitiv aceasta nu este decât sământa marilor hotii, sământă care dezvoltându-se din cauza tolerantei noastre, ar putea răstigni din nou prin jefuire poporul român si această tară.

PUNCTUL 52. Sentimentul demnitătii
 Ne-am săturat de lipsa de demnitate omenească. Dacă nu dai bacsis, dacă nu-l plătesti, nu ti se înscrie în partid. Dacă nu plătesti, nu dă drumul hârtiilor de la primărie. Dacă nu dai bacsis, nu poti să-ti capeti dreptul. Bacsisul, mita si hotia au desfiintat sănătatea morală a natiunii române.
 Legionarul va căuta să desfiinteze aceste apucături si să reînvieze sentimentul demnitătii omenesti. El nu va da nimănui nimic, nu va promite nimănui nimic, iar când va face cuiva un serviciu, nu se va înjosi ca să primească bacsis sau mită ci va pune mâna în gât mituitorului.

PUNCTUL 53. Scoala faptei creatoare.
 Legionarul trebuie să fie un om de faptă. Prin fapta lui, prin munca lui, el va clădi din temelii România cea nouă.

PUNCTUL 54. Rugăciunea ca element decisiv al victoriei. Apelul la strămosi.
 Legionarul crede în Dumnezeu si se roagă pentru biruinta Legiunii.
 Să nu se uite că noi, poporul român, stăm  aici, pe acest pământ prin voia lui Dumnezeu si binecuvântarea Bisericii Crestine. In jurul altarelor bisericilor, s-a aflat adunată de mii de ori în vremuri de bejenie si restriste, întreaga suflare românească de pe acest pământ, cu femei, copii si bătrâni, cu constiinta perfectă a ultimului refugiu posibil. Si astăzi stăm gata să ne adunăm, poporul român, în jurul altarelor, ca-n vremuri de mari primejdii, pentru ca îngenunchiati, să căpătăm binecuvântarea lui Dumnezeu.
 Războaiele se câstigă de aceia care au stiut să atragă din văzduh, din ceruri, fortele misterioase ale lumii nevăzute si să-si asigure concursul acestor forte. Fortele acestea misterioase sunt sufletele mortilor, sufletele strămosilor nostri, care au fost si ei odată legati de glia, de brazdele noastre, care au murit pentru apărarea acestui pământ si care sunt si azi legate de el prin amintirea traiului lor de aici si prin noi, copiii, nepotii si strănepotii lor. Dar mai presus de sufletele mortilor stă Dumnezeu.
 Odată aceste forte atrase, ele vin în balanta ta, te apără, îti dau curaj, vointă si toate elementele necesare victoriei si te fac să învingi. Introduc panică si groază în dusmani, le paralizează activitatea. In ultima analiză, biruintele nu depind de pregătirea materială, de fortele materiale ale beligerantilor, ci de puterea lor de asi asigura concursul puterilor spirituale. Astfel, se explică, din istoria noastră, biruintele miraculoase ale unor puteri materialiceste cu desăvârsire inferioare.
 Cum se poate asigura concursul acestor forte?
  1) Prin dreptatea si moralitatea actiunii tale;
  2) Prin apelul frecvent, insistent la ele. Cheamă-le, atrage-le cu puterea sufletului tău si ele vor veni.
 Puterea de atractie este cu atât mai mare, cu cât apelul, rugăciunea, se face în comun de cât mai multi.
 De aceea, în sedintele cuibului, care se tin în toată tara sâmbătă seara, se vor face rugăciuni si se vor îndemna toti legionarii ca a doua zi, Duminica, să meargă la biserică.
 Patronul nostru este Sfântul Arhanghel Mihail. Icoana lui trebuieste să o avem în casele noastre, si în vremuri grele să cerem  ajutorul lui si El nu ne va lăsa niciodată.

PUNCTUL 55. Scoala suferintei
 Cel ce intră în această luptă, trebuie să stie de mai înainte că va avea de suferit. După suferintă vine întotdeauna victoria. Cel ce va sti să sufere, acela va învinge.
 De aceea, noi, legionarii vom primi suferintele cu drag. Fiecare suferintă este un pas înainte către mântuire, către victorie.
 O suferintă nu-l va descuraja pe legionar, ci-l va oteli, îi va căli sufletul. Cei ce-au suferit si vor mai suferi încă, vor fi adevărati eroi ai luptei legionare. Binecuvântarea Patriei se va întinde asupra lor si asupra familiilor lor.
 
 
 

PARTEA A IX -A
Ce drum are de străbătut
un legionar în viata sa legionară

 Viata legionară este frumoasă. Dar nu este frumoasă prin bogătie, prin viată de petreceri si lux, ci este frumoasă prin multimea primejdiilor pe care le oferă legionarului, frumoasă prin nobila camaraderie care leagă pe toti legionarii din întreaga tară într-o sfântă frătie de luptă; înăltător de frumoasă prin bărbăteasca atitudine în fata suferintei.
 Atunci când cineva intră în organizatia legionară, trebuie să cunoască mai dinainte viata care-l asteaptă, drumul pe care-l va străbate.
 Drumul acesta va trece prin muntele suferintei, apoi prin pădurea cu fiare sălbatice si prin mlastina deznădejdiei.

PUNCTUL 56. Muntele suferintei.
 După ce un om s-a înrolat legionar, cu dorul de patrie în inima sa, nu-l asteaptă masa întinsă, ci el trebuie să primească pe umerii săi jugul mântuitorului nostru Iisus Hristos: "Luati jugul Meu asupra voastră".
 Si cărarea legionară începe să urce un munte pe care lumea l-a numit "muntele suferintei".
 La început pare usor de urcat. Ceva mai târziu, urcusul devine mai greu, suferinta mai mare. Cele dintâi broboane de sudoare încep să picure de pe fruntea legionarilor.
 Atunci, un duh necurat, strecurat printre legionarii care urcă, aruncă pentru prima dată întrebarea: "Oare n-ar fi mai bine să ne întoarcem înapoi? Cărarea legionară pe care am  apucat începe să fie grea si muntele e lung si înalt de nu-i mai vedem  sfârsitul." Dar legionarul nu ascultă, merge înainte si urcă cu greu. De la un timp, urcând mereu pe muntele nesfârsit, începe să obosească, pare că puterile încep să-l părăsească.
 Norocul lui că întâlneste un izvor, limpede ca inima unui prieten. Se răcoreste, se spală pe ochi si apoi o ia în sus din nou pe muntele suferintei.
 Trece de jumătate si de acolo începe muntele fără apă, fără iarbă, fără umbră, numai din piatră si din stâncă.
 Si legionarul când vede, zice: mult m-am mai chinuit până aici, ajută-mi Doamne să ajung până sus. Dar duhul cel rău în zvârle întrebarea: "Oare n-ar fi mai bine să te întorci? Lasă-ti încolo dorul tău de patrie. Nu vezi ce trebuie să tragi dacă-ti iubesti patria si Regele, Neamul si Pământul? Si apoi, ce câstigi de aici? Nu-i mai bine să stai linistit acasă?"
 Pe stânca goală, el se urcă mereu cu nesfârsită credintă. Acum e obosit. Cade. Isi juleste mâinile si din genunchii lui pentru prima dată vede sângele curgând. Se înaltă ca un viteaz si porneste din nou. Mai are putin. Dar stânca a devenit dreaptă si colturoasă, îi curge sânge din piept si se prelinge pe stânca neîndurătoare. "Oare n-ar fi mai bine să te întorci?" se aude din nou glasul necurat. Pare că rămâne pe gânduri. Dar deodată aude un glas strigând din adâncul miilor de veacuri: "Inainte copii! Nu vă lăsati!"
 Un ultim  efort. Si fruntea de viteaz ajunge sus la creasta învingătoare, pe vârful muntelui suferintei, cu sufletul crestin si românesc, plin de fericire si bucurie.
 "Fericiti veti fi când vă vor goni pe voi si vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră."
 "Iar ei plecau bucurându-se că s-au învrednicit de a fi bătuti pentru numele lui Iisus."
 Multe primesc legionarii urcând acest munte al suferintei. Ar trebui o carte întreagă ca să se scrie suferinta lor.

PUNCTUL 57. Pădurea cu fiare sălbatice.
 Să nu-si închipuie însă cel ce doreste să devină legionar, că încercările s-au sfârsit aici, în vârful muntelui suferintei. Si este bine ca fiecare să stie de la început ce-l asteaptă, să cunoască drumul pe care-l apucă.
 A doua încercare: nu trece mult si cărarea legionară intră într-o pădure căreia lumea i-a zis "pădurea cu fiare sălbatice".
 De la marginea pădurii se aud urletele acestor fiare sălbatice care deabia asteaptă să intre cineva acolo pentr a-l sfâsia.
 După muntele suferintei, aceasta este a doua încercare prin care trebuie să treacă legionarii. Cine este fricos rămâne acolo, la marginea pădurii. Cine are inimă de viteaz, intră înăuntru, se luptă cu vitejie si înfruntă mii de primejdii despre care s-ar putea scrie si se va scrie mai târziu o carte întreagă. In această luptă, legionarul nu fuge de pericol, nu se ascunde după copaci. Din contră, el apare acolo unde primejdia este mai mare. După ce a străbătut pădurea si au iesit cu bine, o nouă încercare îi asteaptă.

PUNCTUL 58. Mlastina deznădejdiei.
 Cărarea se pierde si ei trebuie să treacă printr-o mlastină. Aceasta se cheamă "mlastina deznădejdiei", pentru că pe acel ce intră într-însa, pentru ca să ajungă la capătul celălalt, îl apucă deznădejdia. Unii nu mai au curajul să intre, încep să se îndoiască de victorie, că este prea departe, că nu vor mai ajunge până la biruintă. Asa că multi dintre cei care au străbătut prin pădurea cu fiare si au urcat muntele suferintei, se îneacă în această mlastină a deznădejdiei. Altii intră si se întorc, iar altii se îneacă acolo. Dar legionarii adevărati nu pierd nădejdea, ei străbat si această ultimă încercare si ajung la mal acoperiti de glorie.

PUNCTUL 59.
 Acolo, la sfârsitul drumului greu al celor trei încercări, începe apoi munca cea dulce, munca cea binecuvântată pentru înăltarea din temelie a României celei noi.

PUNCTUL 60.
 Numai acela care a trecut cele trei examene, adică peste muntele suferintei, prin pădurea cu fiare sălbatice, si prin mlastina deznădejdiei si a reusit, este legionar adevărat.
 Cine n-a trecut prin toate acestea, nu se poate numi legionar, desi este înscris în organizatie, are insignă si plăteste cotizatia. Cine a avut abilitatea ca să le ocolească, totdeauna si în 3 - 4 ani de viată legionară n-a cunoscut si n-a dat nici examenul durerii, nici examenul bărbătiei si nici examenul credintei, poate fi un om  abil, dar nu poate fi un legionar.
 Seful Legiunii, când apreciază persoana unui legionar, nu se ia nici după vârstă, nici după popularitate, adică după câti oameni are în jurul lui, nici după abilitate, ci după aceste trei examane:

PUNCTUL 61. 1) Legiunea este în contra acelora care se zbat, se frământă să obtină victorii fără riscuri si fără jertfă - pentru că acestia sunt oameni mici - iar victoriile eventuale sunt trecătoare ca spuma mării: unde nu-i risc, nu-i glorie.

PUNCTUL 62. 2) Legiunea este în contra acelora care după victorii, caută să se urce cât mai sus pe riscurile si pe jertfele altora.

PUNCTUL 63. 3) Legiunea este si în contra acelora  care desi luptă, sunt mânati de un mobil sufletesc inferior: pofta de câstig, pasivitatea unui beneficiu, crearea unei situatii.
 Acestia, câstigând victoria, încep să o mănânce. Sufletul superior îsi găseste marile satisfactii în plăcerile luptei si ale sacrificiului.
 
 
 
 

PARTEA A X -A

PUNCTUL 64. Legionarul si politicianul.
 Legionarul si politicianul - omul partidelor - stau fată în fată.
 Omul partidelor desfiintează România. Inaintea lui s-a asezat cu pieptul său, legionarul.
 Când omul partidelor, politicianul, tăran sau orăsean, a intrat în partid, prima întrebare care si-a pus-o, a fost: ce voi câstiga de aici? Ce beneficiu voi trage? De aceea câstigă politicienii, iar tara se dărâmă.
 Legionarul când a intrat în Legiune, a zis: "Pentru mine, nu vreau nimic.", ci s-a întrebat: " Ce pot da, ce jertfă pot face eu pentru tara mea."
 Legionarul spune: o mie de ani au pătimit strămosii si au murit cu gândul la această tară. O mie de ani am asteptat-o si am visat-o. Astăzi, când  Dumnezeu ne-a dat-o întreagă, în loc să cădem în genunchi în fata ei si să ne închinăm  ca la o icoană, noi o furăm, o jupuim.
 In fata ei, legionarul se prezintă nu cu drepturi cetătenesti, ci cu sacre datorii.
 Telul politicianului este de a-si construi o avere; al nostru este de a ne construi o Patrie înflorită si puternică. Pentru ea vom munci si vom construi. Pentru ea vom face din fiecare român un erou, gata de luptă, gata de jertfă, gata de moarte. (Vezi  "Pentru legionari")
 
 
 

 "Spre inimile cele necurate care vin întru prea curata
casă a lui Dumnezeu, fără milă întind sabia mea."
    Sf. Arhanghel Mihail
 
 
"Cine stie să moară, nu va fi rob niciodată."
    Seneca
 
 
 

PUNCTUL 65. Legionarul si comunistul
 Legionarului este împotriva comunistului, si va lupta din toate puterile, pentru ca oriunde se va afla încuibat acest comunist, să fie demascat si răpus.
 Triumful miscării comuniste în România, ar însemna: desfiinsarea Monarhiei, desfiintarea Bisericii , desfiintarea Familiei, desfiintarea proprietătii individuale si desfiintarea libertătii.
 Inseamnă, într-un cuvânt deposedarea noastră de ceea ce formează patrimoniul moral al omenirii si în acelasi timp deposedarea de orice bunuri materiale, în favoarea profitorilor din umbră ai comunismului, care sunt jidanii.
 In această miscare comunistă se află adunati toti inamicii nostri, care n-au văzut si nu văd cu ochi buni România Mare. (Vezi "Pentru legionari")

PUNCTUL  66. Legionarul si jidanul
  Problema jidănească, vizibilă numai în jumătatea de nord a României, invizibilă, dar existentă si în cealaltă jumătate, constituie pentru natiunea română cea mai mare primejdie pe care a cunoscut-o de la începutul istoriei si până astăzi.
 Legionarul este singurul în stare a rezolva această problemă, pe care o priveste cu curaj si cu seriozitate, rezolvare pe care o va face odată cu solutionarea si a celorlalte probleme de stat, care se pun si astăzi cu aceeasi necesitate. (Vezi "Pentru Legionari.")
 
 

PARTEA A XI -A
Ce crede un legionar

PUNCTUL  67. Că statul bazat pe ideologia veche a revolutiei franceze se ruinează. In lume se pune problema unui stat nou. El poate fi foarte bun si foarte rău. Cum va fi? După cum ni-l vom face.

PUNCTUL 68.  Statul nou însă, nu se poate baza numai pe conceptii teoretice de drept constitutional.
 Statul nou presupune, în primul rând si ca un lucru indispensabil, un tip nou de om. Un stat nou, cu oameni cu păcate vechi, nu se poate concepe.
 Statul este o simplă haină care îmbracă trupul natiunii. Putem să facem o haină nouă, luxoasă, scumpă, dar nu va fi de nici un folos dacă ea va îmbrăca un trup istovit, distrus de gangrene morale si fizice.

PUNCTUL 69. Omul nou, sau natiunea înnoită presupune o mare înnoire sufletească, o mare revolutie sufletească a poporului întreg, adică o împotrivire directiei spirituale de astăzi si o ofensivă categorică în contra acestei directii.

PUNCTUL 70. In acest  om nou, vor trebui să învieze toate virtutile sufletului omenesc. Toate calitătile rasei noastre. In acest om nou, vor trebui ucise toate defectele si toate pornirile spre rău.
 In acest tip de erou, erou în sens războinic, pentru ca să poată prin luptă să-si impună puterea, erou în sens social: incapabil după victorie de a exploata munca altuia; erou al muncii: uriasul creator prin muncă al tării sale, trebuie să fie concentrat tot ce a putut strânge mai bun în timpul miilor de ani poporul român.
 Pe acest om îl asteptăm, pe acest erou, pe acest urias.
 Pe el se va baza statul cel nou, România de mâine.
 Miscarea legionară, înainte de a fi o miscare politică, teoretică, financiară, economică, etc., de formule, este o scoală spirituală în care dacă va intra un om, la celălalt capăt va trebui să iasă un erou.

PUNCTUL 71.  Această mare înnoire a natiunii române este posibil să vină?
 Urmează. O simtim cu totii. După lunga noapte de veacuri, azi între aceleasi granite, poporul român, asteaptă răsăritul soarelui, asteaptă ceasul învierii lui ca neam.
 Este posibil oare ca frământările milenare să se oprească la o simplă chestiune de formă: unirea într-un stat a tuturor românilor?
 Nu simtiti din adâncuri cum clocoteste marea renastere a poporului român?

PUNCTUL 72. In această înviere va avea un rol covârsitor tinerimea. Pe dânsa o cheamă destinul să joace pe scena istoriei. Nu ne înteleg oamenii vechi? Nu ne înteleg pentru că apelul sacru al destinului numai noi îl putem  auzi, numai noi îl întelegem, pentru că numai nouă ni se adresează.

PUNCTUL 73. Legi, stări de asediu, baionete, care să oprească destinul unei natiuni, n-au existat, nu există si nu vor exista.

PUNCTUL 74. Această mare înviere, de la sine, va creea o nouă ofensivă a poporului în toate domeniile. Această ofensivă ajutată si sustinută de legi, va repune pe român în drepturile lui de care a fost deposedat an cu an, într-o mie de ani prin nedreptate si silnicie.

PUNCTUL 74 bis. Primirea Sefului Legiunii.
 In orice localitate, Seful Legiunii va fi primit si însotit tot timpul de către legionarii răniti în linia I-a, legionarii care au suferit persecutii în linia aII-a, luptătorii legionari în linia aIII-a, Prietenii Legiunii în linia a IV-a.
 Diferiti comandanti legionari vor aranja întotdeauna lumea legionară în ordinea de mai sus.
 
 

PARTEA a XII - a
Circulara P.
 
PUNCTUL 75. Regimul parlamentarilor legionari.
 Adunarea Senatului si a sefilor de unităti legionare politice, a fixat în ziua de 5 Ianuarie 1933 la Focsani, regimul parlamentarilor legionari. Regimul acesta si l-a aplicat Seful Legiunii, în primul său parlament si a fost aplicat si celor 4 parlamentari.

I. Diurna

 1) Parlamentarii Legiunii sunt parlamentari datorită sfortărilor si sacrificiilor materiale si morale ale tuturor legionarilor din tară.
 2) Diurna parlamentară nu le apartine. Ea apartine Legiunii, ea va acorda fiecărui parlamentar strictul necesar pentru o existentă modestă.
 Pentru că nu este drept ca parlamentarul să-si creeze o situatie materială mai bună, în timp ce toti camarazii lui duc o viată din ce în ce mai grea. Ce tablou moral mizerabil ar fi, dacă unii dintre noi ne-am îmbuiba cu tot felul de bunătăti, de haine si de ghete, sau ne-am purta sotia în lux, iar altii dintre noi, răniti în urma luptelor, ar trăi o viată de sfâsietoare mizerie.
 3) Cheltuielile bănesti făcute nu se mai întorc, după cum nu se întoarce nici sănătatea celui care a suferit pentru Legiune, nici viata celui care a murit pentru dânsa. Acestea sunt jertfe si jertfa nu se cere înapoi.
 Dogma legionară ne spune: cantitatea de jertfă făcută, determină victoria. Gloria noastră este gloria jertfei pe care o facem.
 4) Nu este un scop, un tel, acela de a fi parlamentar: noi trebuie să mergem înainte către biruintă. Ca parlamentari, nu putem  decât să pregătim victoria. De aceea, fondurile provenite Legiunii din diurne, vor înzestra organizatia cu tot ce-i trebuieste pentru luptă: ziare, brosuri, automobile, etc.
 In anul 1933, parlamentarii au avut 10 000 lei lunar primele două luni, 8 000 lei pe urmă.
 5) Conceptia legionară a conducerii Statului. Acesta care nu va putea trăi cu această sumă, singur, poate trăi în comun cu ceilalti parlamentari, la cazarma legionară. Asa va fi viitorul parlament legionar. Conducătorii tării trebuie să fie în frunte în zile de mizerie.
 Nu se poate pălmui cu o leafă de lux de 30 000 lei lunar, mizeria nesfârsită a tării.
 In atitudinea de astăzi a parlamentarilor legionari se pregăteste ziua de mâine si se dovedeste că ea poate fi asa cum o cerem noi.

II. Parlamentul legionar nu-si mai apartine lui

 El va sta la orice oră din zi si din noapte la dispozitia Legiunii. Nu este posibil ca să se aleagă parlamentar si apoi să plece să-si caute de afaceri, sau să fie ocupat mai totdeauna cu diferite alte chestiuni.
 Cât timp mi s-a dat în mână arma parlamentară, trebuie să trag cu dânsa. Dacă nu pot trage, n-o iau, iar dacă am luat-o si n-o pot întrebuinta cu cel mai mare folos pentru Legiune, atunci o dau imediat altuia care o poate întrebuinta mai bine.
 Un parlamentar trebuie:
  1) să poată vorbi în Parlament;
  2) să se poată misca pentru conferinte, întruniri de organizare, ori de câte ori îi va cere Seful Legiunii.
 Cine iubeste Legiunea, să se gândească bine la acest punct, atunci când cere în mână arma functiunii de parlamentar si onoarea de a o întrebuinta pentru victoria Legiunii.

Dublarea Candidatilor No. 1.

 Adunarea a fixat de asemenea, în urma propunerii Sefului Legiunii, dublarea candidatilor, adică: în caz de reusită a unei liste, vor intra în parlament capii de listă pentru trei luni, după care îsI vor da demisia sI vor intra în loc No. 2. de pe listă. No. 2 va fi fixat de la Centru sI ales dintre categoriile intelectuale ale organizatiei noastre. Fac exceptie de la această lege, judetele care întrunesc majoritatea absolută. Dacă într-un judet se ia majoritatea absolută, parlamentarii reusiti rămân tot timpul, nu se schimbă.

Avantajele sistemului:
 a) O satisfactie sI o încurajare pentru legionarul sef de judet, care munceste.
 b) Necesitatea imperioasă a organizatiei de a se trimite în parlament cele mai apte elemente pentru lupta parlamentară.
 c) Crearea sI pregătirea unui număr mai mare de cadre legionare.
 d) Posibilitatea ca un parlamentar, într-o activitate scurtă, dar intensă, să-si închine întreaga muncă Legiunii, fără a-si periclita situatia îndeletnicirilor lui familiare.
 Sefii judeteni, mânati numai de dorul biruintei totale a Legiunii, vor explica această lege candidatilor sI le vor lua o declaratie scrisă, în sensul că au luat cunostintă de "Circulara F" sI înteleg a se supune dispozitiilor ei.
 Parlamentarii legionari, stau la Bucuresti, Str. Imprimeriei No. 3.
    Seful Legiunii , Corneliu Zelea Codreanu

PUNCTUL 76. Ce este comitetul  de 1000.
 S-a înfiintat un Comitet de 1000. Fiecare membru este obligat a da câte 25 lei lunar, sau după a sa voie, 50 lei, timp de un an. Suma se întrebuintează pentru achitarea ratelor la tipografie si pentru înzestrarea organizatiei cu ceea ce-i trebuieste. Astăzi acest comitet este desfiintat. Rolul lui îl joacă  "Asociatia prietenii legionarilor", având următorul comitet: Dr. Corneliu Sumuleanu, prof. Univ. Iasi, Str. Săulescu; Prof., Preot Duminică Ionescu Bucuresti, Str. Leon Vodă 4, D-na Zoe Sturza Bucuresti I, Str. Cretulescu, 8; D-na Maria Beiu Palade Bucuresti, Av. Muntenescu 11, tel. 4.33.26.; Dr. Eugen Chirnoagă, Prof. Scoala Politehnică Bucuresti, Aleea Arh. Stefan Burcus 12 (Sosea); Dr. Ing. Eugen Ionică Bucuresti, Francmasonă 7, telef. 4.77.52,; Grigore T. Coandă Bucuresti, Str. Bolintineanu 5, tel. 4.33.03. Oricine simpatizează miscarea legionară si doreste să o ajute, poate deveni membru al asociatiei, cerând informatii de la adresele de mai sus.

PUNCTUL 77. Casieria Centrală  a organizatiei legionare este în casa General Cantacuzino, Str. Gutenberg 3, Bucuresti. Pentru orice chestiuni, banii se trimit pe această adresă.

PUNCTUL 78. "Libertatea", foaie populară. Director sufletesc Ion I. Mota. Foaia apartine familiei mostenitoare a lui Ion I. Mota. Abonament anual lei 120, jumătate, lei 60, un sfert, lei 30. Adresa administratiei (pentru abonamente, reclamatii), Bucuresti, Calea Victoriei No. 63. Adresa redactiei (pentru articole): Preot Ion Mota, Orăstie, Jud. Hunedoara.

PUNCTUL 79 Agenti provocatori
 Trec pe la organizatii diferiti spioni. Unii, agenti de la politie. Chemati-i înăuntru pentru a le arăta că nu aveti nimic secret.
 Dacă însă printre legionari va fi prins unul care se va vinde pentru bani si va deveni trădător al Legiunii, va fi pedepsit azi, mâine, peste un an sau peste doi.
 Cea mai mare dezonoare a organizatiei noastre este aceea de a găsi din mijlocul nostru spioni.
 Sunt altii care se dau drept legionari si umblă pe la diferite organizatii pentru a fura, a cere, sau a colecta bani. Unii din ei reusesc a avea la mână o scrisoare sau un carnet de membru. Cercetati-l bine. Dati-i pe mâna politiei.
 In ultimul moment aflu că un agent de politie nestiind ce informatii să mai dea despre Legiune, a informat siguranta că legionarii vor să împuste mai multi prefecti.
 Altul a ticluit un cifru secret în care erau trecute institutii din capitală.
 Noi n-avem nevoie de cifru. Aceasta este o inventie infamă. Să poftească toată politia. Ce avem de spus, spunem în fată, spunem tare.
 Dacă veti auzi asemenea infamii sau le veti citi scrise prin foile jidănesti (cum au fost acum doi ani publicate în "Adevărul", "Dimineata" si "Lupta" să stiti din primul ceas că toate sunt uneltiri viclene pentru care ne vom adresa justitiei.

PUNCTUL 80. Proces-verbal (acest proces verbal nu se mai întrebuintează astăzi), model de constituire a unui cuib.

LEGIUNEA
Judetul.............
Cuibul..............
 Subsemnatii, domiciliati în comuna .........., judetul ..........., convinsi de pericolul care amenintă existenta patriei, ne legăm împreună prin jurământ să luptăm pentru triumful Legiunii.
 Ne-am constituit într-un cuib de legionari căruia i-am dat numele de Cuibul .....
 Numărul membrilor din cuib este de ........... (maximum 13)
 Seful cuibului: .........................
 Corespondentul: ...................
 Casierul ....................................
 Curierul ....................................

 Ne legăm în fata lui Dumnezeu si a oamenilor de a ne tine strâns uniti în jurul sefilor nostri, a asculta si executa întocmai ordinele primite, a face să pătrundă cât mai adânc în popor duhul nou al muncii, al cinstei, al jertfei si al dreptătii, într-un cuvânt ne propunem de a-i face legionari pe cei cu care vom veni în contact.
 Credem în Dumnezeu si în izbânda Legiunii, credem într-o Românie nouă pe care vrem s-o cucerim pe calea Bisericii lui Hristos si al nationalismului integral activând în cadrul legilor tării.
 1. A.m început activitatea;
 2.. Vom tine sedinte în fiecare săptămână.
 3. Ne vom abona la revista "Pământul Strămosesc", pe care vom citi-o la sedintele cuibului.
 4. Ne vom întări în credinta noastră legionară.
 5. Ne vom uni ca fratii si nu vom permite nici o dezbinare între noi.
 6. Vom porni imediat la facerea de noi cuiburi în comuna noastră si în cele vecine.
 7. Toate acestea în credinta sfântă că ori prin câte greutăti si suferinte vom trece, vom învinge.
 8. România în întregimea ei va deveni legionară.
Trăiască Legiunea!
Trăiască Căpitanul!
 
 

MOTTO
Geme inima în noi
De necazuri si nevoi
Ochii plânsi privesc în zare
Si asteaptă îndurare.

Muntii nostrii aur poartă,
Noi cersim din poartă-n poartă
Holda noastră-i aurie
Noi pierim în datorie.

Vai de noi si iar de noi
Dăm ca racul înapoi,
Sărăcia ne-urmăreste,
Si de zile ne găteste.

Că noi toti avem un nume,
Toti avem o soartă-n lume.
Pentru tară si dreptate,
In noi toti un suflet bate.

Hai români să ne trezim
Si să nu mai suferim.
Că cei ce ne urgisesc
Nu au suflet omenesc.

Hai să coborâm în vale
Să oprim dusmanu-n cale.
De la pâne, de la sare
Si să-l dăm peste hotare.

Hai să punem santinele
Si sub soare si sun stele
Si-n ascunsuri si apoi
Hotii-n beci, prada 'napoi.

Hai pe cei ce fac trădare,
Jafuri în administrare
Si hotii la drumul mare
Să-i dăm la spânzurătoare.

Unde-i unul ni-i putere
La nevoi si la durere
Unde-s multi puterea creste
Si dusmanul o păteste.
    VALERIU DUGAN, tăran din Bucovina
 Urmează iscălitura membrilor (maximum 13)
 
 

L E G I O N A R,
 

 - Niciodată să nu faci o faptă de care ti-ar fi rusine  a doua zi, iar când ai făcut ceva, asumă-ti răspunderea întreagă.
 - Când ti se pune în fată un obstacol, tu să-l sari, să nu te lasi. Să nu te lasi învins. Nu te descuraja. Incearcă a 2-a oară, a 3-a oară, mereu. Nu există nu pot. Legionarul poate.
 - Dacă pentru politician politica înseamnă o afacere, pentru legionar politica înseamnă religie .
 - Nu spune "Nu voiesc să servesc Legiunea, din cauză că cutare sef nu-mi place, nu este bun." In Legiune nimeni nu este sef pe viată. Azi e unul, mâine altul, poimâine vei fi tu, dacă prin munca si credinta ta neclintită si prin capacitatea ta vei merita să fii, iar într-o bună zi se va putea găsi cel mai bun.
 - Nu uita că ceea ce poate să ne piardă pe noi legionarii, este neîntelegerea si dezbinarea din fiecare cuib sau dintre diferite cuiburi.
 - Nu uita că în clipa în care un legionar îmbracă haina de sef legionar, toti ceilalti trebuie să-l asculte.
 Sunt în diferite sate elemente care au făcut mult pentru Legiune prin munca, sacrificiul si abnegatia lor, suflete de elită, care au iesit cu mult în evidentă în lupta legionară, dând dovadă de abnegatie, curaj, devotament, disciplină si de neclintită credintă. Acestia pot iesi din organizatiile sătesti, urmând a fi denumiti "Consilierii Sefului Legiunii". In acest scop, în ziua biruintei legionare, ei vor fi mutati în capitala tării, cu familiile lor cu tot.
 Din această mare luptă legionară, va iesi o nouă aristocratie românească. In cariera ei nu se va pune bază nici pe bani, nici pe avere, nici pe haine, ci pe calitătile sufletesti, pe virtute; va fi o aristocratie a virtutii.
 Aristocratia iesită din afaceri, din fraudă sau din vânzare de tară, va cădea. Dacă aurul se lămureste în foc, în focul luptelor legionare se va lămuri adevărata elită morală a natiunii românesti.
 - Dacă esti om cu păcate si te cheamă sufletul spre îndreptare, botează-te acum, îndreaptă-te. Ai însă bună cuviintă si păstrează-te pe linia a II-a.
 Miscarea noastră va învinge. Nu te gândi cumva că sub regimul legionar vei putea trăi din afaceri, mită, interventii.

O RUGĂMINTE

 Camarade,
1) Când pleci la drum, toarnă-mi apă, ulei, cercetează benzina si suruburile,
2) Nu mă goni prea tare că mă vei omorî prea repede si nu voi mai putea servi Legiunea.
3) Pe drum, din când în când, mai opreste si mai cercetează-mi rotile, directia, motorul.
4) După un drum, îngrijeste-mă si pe mine, spală-mă totdeauna, unge-mă.
5) Camarazi, nu mă încărcati peste puteri, umblati cu milă, că eu vă port spre biruintă.
Camioneta voastră

PUNCTUL 81.
 Această cărticică se află de vânzare la sefii organizatiilor judetene sau la Centru.
 
 
 

9 PORUNCI LEGIONARE

1. Legionarul nu intră în polemică cu nimeni.
2. Legionarul dispretuieste lumea politică si nu stă de vorbă cu ea.
3. Legionarul seamănă sământă bună în sufletele curate ale poporului.
4. Legionarul se întreabă în fiece clipă: " Ce am făcut bun pentru România legionară?"
5. Legionarul înseamnă în răbojul lui pe păcătosi pentru ziua de mâine.
6. Legionarul începe orice muncă cu gândul la Dumnezeu si-i multumeste la ajungerea scopului urmărit.
7. Legionarul este disciplinat prin constiinta si vointa lui proprie.
8. Legionarul n-are teamă decât de Dumnezeu, de păcat si de clipa în care puterile fizice ori sufletesti îl vor scoate din luptă.
9. Legionarul iubeste moartea, căci sângele lui va servi pentru plămădirea cimentului României legionare.
(Din ziarul G.d.F. a Basarabiei)

PUNCTUL 81 bis. CELE 3 LEGĂMINTE ALE UNUI LEGIONAR

 Legionarul nu face jurământ. El face trei legăminte.
 Primul legământ, în fata sefului de cuib si a camarazilor. Este o manifestare a dorintei de a deveni legionar.
 Al doilea legământ se face după 2 - 3 ani de luptă, în fata sefului politic judetean si a întregii conduceri, în grup de cel putin 50, cu solemnitate deosebită.
 Al treilea legământ, se face în fata Sefului Legiunii după 4 - 5 ani de luptă. Vechiul legământ al săcusorului cu tărână, publicat în corpul brosurii.
 

INTÂIUL LEGĂMÂNT

 In mijlocul cuibului, cu bratul drept întins si tinând strâns în mână pânza micului drapel.

Camarazi,
1) In fata sefului de cuib si a voastră, cu mâna pe acest drapel, declar că doresc să devin legionar.
2) Cunosc cele trei examene pe care trebuie să le dau: al suferintei, al primejdiei si al credintei.
3) Voi fi alături de voi si în ceasuri bune si în ceasuri grele. Puteti conta deci pe inima si pe bratul meu.
4) Voi fi disciplinat de buna mea voie, convins că disciplina este legea fundamentală a oricărei organizări.
5) Mă voi feri de a vorbi pe la spate pe camarazii mei sau de a critica ordinele si dispozitiile primite, acestea ducând la neântelegere, viată grea, dezbinare.
6) Din primul moment tin să declar: nu voiesc nimic pentru mine, nu urmăresc si nu voi urmări să fac afaceri pe spinarea miscării sau să-mi creez situatii. Stau la postul ce mi se va încredinta atâta vreme cât Seful meu va crede că pot fi de folos.
7) Nu voi face nici un fapt care să mă dezonoreze pe mine sau miscarea.
8) Voi fi totdeauna corect si mă voi purta cu multă bunăvointă fată de toti.
9) Voi fi însă mândru în vremuri aspre, în fata vrăjmasului.
10) Dacă voi gresi, voi primi pedeapsa cu seninătate. Stiu că legionarul când greseste plăteste: răspunde, nu fuge de răspundere.
 Acesta este legământul meu în fata voastră si în fata acestui mic drapel al cuibului nostru.
 
 
 

AL DOILEA LEGĂMÂNT

 Se face în fata sefului politic judetean, cu deosebită solemnitate:

Camarazi,
Am străbătut un drum lung în viata legionară. Cunosc deci toate îndatoririle, toate greutătile.
De acum mă simt în stare să devin legionar.
Mă leg în fata sefului nostru si a voastră, de a lupta pentru triumful României Legionare, în care cred ca în lumina ochilor. Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui.
 Se repetă de toti cu glas tare,după seful judetean.
 
 

AL TREILEA LEGĂMÂNT

 Rămâne vechiul legământ cu săcusorul în fata Sefului Legiunii.
 
 
 

PARTEA A - XIII-A

PUNCTUL 82. Scurt istoric legionar.

 La 24 Iunie 1927, Vineri, nasterea Sfântului Ioan Botezătorul, a luat fiintă din initiativa (Corneliu Zelea Codreanu, Ionel I. Mota, Ilie Gârneată, Radu Mironovici, camarazi în toate închisorile), "Legiunea Arhanghelul Mihail", denumită astfel după icoana Sfântului Arhanghel Mihail aflătoare pe usa din stânga a bisericii din închisoarea Văcăresti, icoană pe care am avut-o protectoare în toate închisorile, în toate luptele noastre, în toate ceasurile noastre de suferintă.
 Eram asa de putini si asa de săraci, încât nu numai că am fost tinta săgetilor ironiei altora, dar ne-am îngrozit noi însine de sărăcia noastră. Credinta însă nu ne-am pierdut-o nici o clipă.
 N-am avut nici o secundă de îndoială. Pare că Dumnezeu înadins ne-a adunat asa de săraci pentru ca să arate că în victoria legionară materia n-a avut nici un rol. Din primul moment am avut viziunea clară a victoriei finale si mi-am asumat întreaga răspundere a conducerii. De atunci am trecut prin greutăti, primejdii si riscuri nenumărate, dar această viziune a victoriei nu m-a părăsit nici o secundă.
 Din prima zi ne-au urmat actualii legionari (citindu-le în ochi aceeasi credintă puternică): Hristache Solomon, Al. Ventonic, Niculai Totu, Ion Banea, Ing. Clime, Ing. Blănaru, Victor Silaghi, Jean Bordeianu, Dumitru Ifrim, Andrei Ionescu, Mile Lefter, Spiru Peceli, Gh. Potolea, etc., si cel dintâi patronaj, Gen. Dr. Macridescu.
 La 1 August 1927 apare "Pământul Strămotesc", în tipografia "Libertătii", la Orăstie, cu marele ajutor al părintelui Ion Mota, după care urmează tinerii din F. d. C. Focsani, cu Traian Cotigă si V. Chirulescu si F. d. C. Dunărea cu Tocu, apoi maica Pamfilia Ciolac, părintele Isihie Antohi, Sebastian Erhan, Dănileanu.
 La 8 Nov. (Sfântul Arhanghel Mihail, primul Legământ). Depun Legământul următorii: Corneliu Zelea Codreanu, Ioan I. Mota, Ilie Gârneată, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici, Inginer Clime, Hristache Solomon, Mile Lefter, Ioan Banea, Victor Silaghi, Niculai Totu, Al. Ventonic, D-tru. Ifrim, Pantilimon Statache, Ghită Antonescu, Gurită Stefăniu, Emil Eremeiu, Jean Bordeianu, M. Ciobanu, Marius Pop, Misu Crisan, Popa Butnaru, Budeiu, Tănăsachi, Stefan Budeci, Paul Mihăilescu (dezertor).
 La 19 Februarie 1928, după sfortări de două luni, cumpărăm camioneta botezată "Căprioara Legiunii" (234 000 lei). In vară, pentru întertinerea miscării si pentru plata ratelor camionetei, muncim la cărămidărie (120 000 cărămizi) si la grădinărie (un hectar), în batjocora de fiecare zi a cuzistilor. Apoi facem comert ducând zarzavaturi de la grădina noastră cu camioneta si le vindem la mânăstiri: Agapia, Văratec. Continuăm tăcuti miscarea.
 La 15 Decembrie 1929, prima întâlnire politică legionară, în T. Beresti si apoi pe Valea Horincei, Jud. Covurlui. Apar luptători noi: Tănase Antohi, Dumitru Cristian, V. si N. Bogatu, Chiculită, Bâgu, Hasan, Bourceanu, apoi din Foltesti, familia Pralea.
 La 25 Decembrie 1929. Turda Ludos, cu Amos Nechita, Victor Moga, Colceri, Damian, etc. Amancei Bănică.
 La 27 Ianuarie si 3 Februarie 1930 mari adunări la Cahul. Intervine si Dl. Ioan Zelea Codreanu, Stefan Moraru, Mos Cosa, Gârnet, Trifan Vlahu (mort), etc.
 Vara 1930. Interzicerea marsului din Basarabia. Arestarea. Achitarea.
 8 Nov. 1930. Constituirea Senatului Legiunii. D-nii. Prof. univ. Traian Brăileanu, Cernăuti; Gen. Dr. I. Macridescu; Prof. Ion Zelea Codreanu; Preot Partenie Matei, paroh, Bucuresti; Cristache Solomon, mare proprietar Focsani; Col. Inv. Paul Cambureanu; Ion Ciocârlan, scriitor; Al. Zissu, mare proprietar, Bucuresti; Spiru Peceli, com. invalid, Galati; Ioan Butnaru, proprietar Iasi; Gurită Stefaniu, proprietar. Urmează a se complecta până la numărul de 100.
 1 Ianuarie 1931, arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu, Banea, Totu, Amos. Achitati după 77 de zile de arest de către Tribunal, Curtea de Apel, Casatie.
 1 Iunie 1931, participăm pentru prima dată la alegeri în 17 judete. Obtinem 34 000 voturi. Cădem.
 La 31 August, alegere partială la Neamt. Ajută Nutu Esanu. Legionarii înving toate partidele din România cu 11 000 voturi.
 La 27 Aprilie 1932, alegere partială la Tutova. Pentru a doua oară, după lupte grele, dar glorioase, legionarii înving toate pertidele din România.
 La 17 Iulie 1932, alegeri generale. Legionarii luptă în 36 judete, obtinând 79 000 de voturi, 4 mandate.
 Deputatii legionari în Parlament, atitudine tăcută, măsurată. Luptă pentru întinderea organizatiei în tară.
 Curentul legionar creste. Posedăm 17 foi cu tiraj de 35 000, o tipografie, 2 automobile. In ajun de a cumpăra încă trei.
 Mergem înainte cu încredere în aceste ceasuri grele, către destinul luminos al Patriei noastre, descoperiti în fata tuturor jertfelor pe care le-au făcut peste o mie de legionari.

PUNCTUL 83. LEGĂMÂNTU PRIMILOR LEGIONARI.
 In dimineata zilei de 8 Noiembrie 1927, ne-am adunat la sediul nostru toti legionarii din Iasi si câtiva care s-au ostenit a veni din alte părti.
 Nu multi la număr, dar puternici prin credinta noastră neclintită în Dumnezeu si în sprijinul Său, puternici prin hotărârea si încăpătânarea noastră de a sta neclintiti în mijlocul oricărei vijelii, puternici prin dezlegarea noastră completă de tot ce este pământesc, fapt ce se manifestă prin dorinta, plăcerea de-a o rupe în chip vitejesc cu pământul, servind cauza neamului românesc si cauza crucii.
 Aceasta este nota celor care asteptau cu nerăbdare ceasul legământului, pentru ca să formeze voiosi cel dintâi val de asalt al Legiunii. Si oricine îsi poate imagina că nu poate fi o altă notă, atunci când în mijlocul nostru, îmbrăcati în haine albe ca în ceasurile de urgie, se adunaseră uniti, Ion I. Mota, Ilie Gârneată, Radu Mironovici si Corneliu Georgescu, cei care străbătând seria închisorilor, au purtat pe umerii lor toată greutatea miscării nationale de 5 ani încoace.
Rugăciunea.
 La ora 10 am plecat toti în costum national, cu căciulă, cu svastică mare în dreptul inimii, în coloană de mars, directia Bisericii Sf. Spiridon. Acolo s-a officiat o rugăciune pentru pomenirea sufletelor Stefan Voievod, Domnul Moldovei, Mihai Viteazul, Mircea Ion Vodă, Horia, Closca si Crisan, Avram Iancu, Domnul Tudor, Regele Ferdinand si "pentru pomenirea tuturor voievozilor si ostasilor care au căzut pe câmpurile de bătaie pentru apărarea pământului românesc în contra năvălirilor vrăjmase."

Solemnitatea  Depunerii Legământului.
 In mars, cântând Imnul Legiunii, ne-am întors la cămin. Acolo a avut loc duioasa solemnitate a legământului celor dintâi legionari.

Pământul Strămosesc
 Această solemnitate a început prin amestecarea tărânii adusă de pe mormântul lui Mihaiu Viteazul de la Turda, cu tărâna din Moldova, de la Războieni, unde Stefan cel Mare a avut cea mai grea bătălie a sa si din toate locurile unde sângele strămosilor s-a amestecat în crunte bătălii cu tărâna sfintind-o. Când se desfăcea pachetul cu tărână, înainte de a se turna pe masă, se citea scrisoarea din partea celui care a adus-o sau trimis-o.

TĂRÂNA DE LA TURDA. (Scrisoare). Fratilor! Am expediat tărâna ce mi-ati cerut. Asupra provenientei, vă asigur, întrucât am ridicat-o ae personal de pe mormântul lui Mihaiu Vitaezul, eu am adus-o si împachetat-o).
  Turda, la 18 Sept. 1927.
   Isac Mocanu, prof. la lic. din Turda

TĂRÂNA DE LA RĂZBOIENI (Scrisoare). Subsemantul Corneliu Georgescu, avocat, am fost personal la Războieni (Jud. Neamt) si am luat pământ de lângă monumentul ridicat pe locul luptei în are s-au sacrificat 10 000 de osteni de ai lui Stefan cel Mare.
 7 Nov. 1927    Corneliu Georgescu.
 
Ce spune istoria despre lupta de la Războieni (1476): pe locul luptei a ridicat Stefan o biserică a cărei inscriptiune spune: " In anul 7984 ridicatu-s-a puternicul Mahomed, împărat turcesc cu toată puterea sa si Basarab Voievod, cu toată tara basarabească si au ajuns până aici la locul ce se zice Râul Alb ... unde am si făcut mare război cu dânsii în luna lui Iulie 26 si cu voia lui Dumnezeu au fost biruiti crestinii de către păgâni si au căzut acolo multime mare dintre ostasii Moldovei." (Istoria Românilor de Floru, pag. 184 -185).
 S-a adus si s-a turnat apoi TĂRÂNA  DE LA SARMISEGETUZA (Scrisoare). Declaratie: Subsemnatii atestăm că în ziaua de 17 Oct. 1927, am vizitat săpăturile fortului de la Costesti, al cetătii Sarmisegetuza si am luat pământul de aici din diferitele părti ale cetătii si mai ales dintr-una din camerele dezgropate si care a ars în timpul asediului, pentru care motiv bulgării de pământ sunt rosii, simbolizând sângele vărsat acolo din belsug. Acest fort a fost comandat de cumnatul lui Decebal si căderea lui în mâinile Romanilor a dislocat sistemul de apărare al Sarmisegetuzei care apoi a căzut definitiv; morală, inegalitatea de tartament răneste mai mult.
  Ion I. Mota, Corneliu Georgescu
 Ce spune istoria despre lupta lui Decebal (Istoria Românilor de Floru, pag. 38-39): "Disperarea si furia, ura si cruzimea dacilor se uneau cu vitejia, care apără pământul Patriei si nu-l lasă cuceritorului decât grămadă de cenusă si de ruine. Pe columna lui Traian se văd femei dace cum chinuiesc prizonieri romani. Pe unii îi tin legati de mâini si de picioare, goi si-i ard cu facle aprinse.
 Din interpretarea reliefurilor de pe columna lui Traian, rezultă că norocul războiului a sovăit între daci si romani, până ce arta, stiinta si numărul au biruit.
 Regele (Decebal) s-a furisat pe vreo potecă de munte spre a aduna cetele risipite si a urma lupta până la sfârsit, pe când supusii lui cei mai de frunte, pileati, au preferat să moară în capitala care nu mai era a lor. Strânsi împrejurul unui vas mare de otravă, au ales moartea în locul vietii fără libertate.
 Iar el încearcă din nou norocul armatelor, până când fiind înconjurat din toate părtile si gata să cadă cu doi fii ai săi în mâinile vânătorilor romani, se străpunse cu sabia sa, lăsând învingătorilor un cadavru..."

TĂRÂNA DE LA CĂLUGĂRENI. S-a turnat apoi deasupra tărâna de la Călugăreni, unde Mihai Viteazul  s-a repezit el însusi călare pe un cal alb în mijlocul turcilor, cu barda în mână, zdrobindu-le oastea si punându-i pe fugă. Aici, la Călugăreni, a fost cea mai mare biruintă a lui Mihai asupra turcilor. (Scrisoarea):"M-am dus cu trenul până la Mihai Bravu si de acolo cu o cărută vreo 15 km prin păduri, am avut un sprijin foarte mare în preotul Laurentiu de la Călugăreni, care m-a condus până la locul luptei, la "Dâmb", cum se zice. De acolo am luat tărâna."
       Stefan Anastasescu
 8 Oct. 1927
     Bucuresti, str. Serban Vodă, 43

TĂRÂNA DE LA PODUL INALT (Scrisoare) Am luat această tărână de lângă comuna Căutăluresti (Podul Inalt), jud. Vaslui, locul unde a fost bătălia lui Stefan cel Mare cu turcii.
     Plutonier Rotaru, Reg. 25 Inf.
 Ce scrie istoria: ...Stefan avea o armată mare, cum nu s-a mai strâns sub steag românesc , până la Regele Carol, 40 000 de Moldoveni, mai toti tărani. Armata turcească era de 120 000. Locul luptei a fost jud. Vaslui . Ziua luptei, după unele izvoare, ar fi fost 6 Ian. 1475, Stefan nu o precizează, ci o scrie "lângă bobotează". Aci a fost cea mai mare biruintă a lui Stefan cel Mare.. "Totusi n-a fost luptă prin surprindere, nici câstigată fără pierderi mari, căci turcii s-au întors contra lui Stefan care a pierdut multi moldoveni... Ba, într-un moment, lupta părea pierdută, fără intervenirea lui Stefan, care a sărit însusi în mijlocul turcilor si le-a sfărmat aripile prin minunata putere a lui Dumnezeu". In ziua de 25 Ian. scrie Stefan tuturor printilor, că a fost atacat de 120 000 de turci, ajutati de Basarab, dar pe al Bobotează "I-am biruit si i-am călcat în picioare si pe toti i-am trecut prin ascutisul sabiei mele". Stefan a fost fără milă, ca destinul, a tăiat, a tras în teapă, a respins răscumpărarea oricât de mare: ce au căutat în tara mea săracă, dacă sunt atât de bogati?...Ca să multumească lui Dumnezeu,, Stefan cu toti ostenii biruitori postiră trei zile cu pâine si cu apă, asa cum se legaseră în zilele de năvălire. Urmară apoi zile de veselie. (Istoria Românilor de Floru, pag. 181 -182)
.
TĂRÂNA DE LA SUCEAVA, CETATEA NEAMTULUI, HOTIN si SOROCA. S-a adus apoi tărâna de la aceste cetăti si puncte de glorie ale  Românilor si s-a vărsat pe fata albă a mesei , deasupra tărânii celeilalte. După ce s-a citit si aici scrisoarea din partea legionarului Budei care a adus tărâna cu propria mână.
 Tărâna de pe locul unde Horia a fost tras pe roată. S-a desfăcut apoi pachetul cu tărâna de la Alba-Iulia, trimis de către domnul învătător Iordache Popa, cu următoarele rânduri: "Acest pământ este udat de sângele eroului Horia. Luat de pe locul asa zis "Curci", unde se desparte drumul Alba Iulia  - Pâclisa, de pe soseaua Cetate-Gară. aici a fost tras pe roată de către unguri, Horia.
      Iordache Popa, învătător, Com. Drâmbar, p.u. Alba-Iulia
 Alba-Iulia, 29 Oct. 1927.

TĂRÂNA DE PE MORMÂNTUL LUI AVRAM IANCU. S-a desfăcut pachetul trimis de Petru Popa, învătător, com. Ribicioara p.u. Baia de Cris, continând 1 kg de pământ de pe mormântul eroului Iancu.
 S-a desfăcut un al doilea pachet adus de pe acelasi mormânt de către d-l Ion I. Mota si s-a vărsat deasupra celeilalte tărâni.

TĂRÂNA DE PE DEALUL DE LA ROSCANI, unde a pierit de sete oastea lui Ioan Vodă cel Cumplit, adusă de D-ra. Constantinescu Ileana, studentă.
 S-a adus apoi tărână de pe câmpurile de onoare ale ultimului război: Tărâna de la Jiu, unde au fost lupte cumplite. (Scrisoare): Am plecat din Craiova cu trenul pe Valea Jiului până la Filiasi, de acolo, după toate informatiile ce le posedam si cu cele ce mi-au fost date de localnici, am mers în sus pe Jiu vreo 7 km. până la locurile unde au fost luptele de la Pesteana si Tântăreni. De acolo, din coltul judetului meu, de unde se împreună Doljul, Gorjul si Mehedintiul, am luat tărână atât din malul Jiului cât si din pădure si alte locuri, pentru a fi mai sigur că voi avea în săculetul meu si tărână adăpată cu sânge.
    Iuliu Stănescu, student, com. Mărăsani,
         (Jud. Dolj)
TĂRÂNA DE LA M|R|SESTI SI M|R|STI. (Scrisoare). "Trimit în cos două săculete de pânză albă cu pământ de la Răzoare, unde au fost luptele de la 6 Aug. 1917. Apoi un sac de pământ de la Mărăsti din două puncte, unde s-au decimat  regimentele 2 Vânători si 30 Infanterie Muscel".
              Hristache Solomon, Focsani
     (B-dul Lascăr Catargiu, 22).
TĂRÂNA DE LA OITUZ SI CASIN. Declaratie: Subsemnatii mai jos notati, declarăm că pământul luat de d-l Butnaru, functionar Iasi, este luat din localitătile următoare: Valea Manciugului, Grozesti-Sticlărie, Măgura -Casinului, Sticlărie proprie si cimitirul eroilor de la Casin, locul unde au avut loc cele mai crâncene lupte în război între germani, unguri si români. I. Butnaru, P. Plopeanu, Onesti, T. Mocanu, Răjula, I. Gh. Buzatu, D.R.. Casin, Osudveanu, Grozesti.

TĂRÂNA DE LA PRUNARU, unde s-a dat cumplita sarjă a cavaleriei române, pierind cu totii până la unul. (Scrisoare). Pământul este chiar dintr-un loc unde a fost îngropat un erou lovit drept în inimă.
   Preot Theodor N. Iancu, Prunaru, Jud. Vlasca
TĂRÂNA DE LA TURTUCAIA, unde au căzut mai multe mii de români, înrosind tărâna cu sângele lor. (Scrisoare): Am plecat imediat la Turtucaia si m-am dus la vest de oras, de unde am luat pământul, chiar de pe reduta care a trecut de zeci de ori din mână în mână. Această redută este astăzi pustie si pământul este luat chiar dintr-un mormânt, de unde s-au dezgropat rămăsitele mai multor soldati si unde si azi sunt oase. Primiti pământul udat cu mult sânge de neamul nostru.
Sandu Snagoveanu, com. Uzumgeorman.
 S-a mai adăugat si tărâna trimisă de părintele paroh din Turtucaia.
 Inimile noastre au fost cuprinse de un adânc fior în fata tărânii strămosilor si părintilor nostri adormiti pe câmpul de onoare cu arma în mână si fata la dusman, de la soldatii lui Decebal căzuti pe ruinele Sarmisegetuzei si până la cei de ieri sfărmati de obuzele de la Mărăsesti si Turtucaia.
 Când doi legionari s-au apropiat apoi si au început să amestece cu sfintenie această tărână în timp ce ceilalti, salutând tot timpul cu bratul întins, cântau din toate puterile inimii imnul Legiunii.
  Sculati români la luptă, bate ora
  Din urmă pentru neamul românesc, etc.
 Momentul a fost atât de înăltător si atât de miscător încât nimeni dintre noi n-a putut să-si stăpânească o lacrimă în coltul ochiului: era în cântecul acesta însăsi strigătul durerilor noastre, ale neamului românesc de azi, îndreptat către strămosii si vitejii care de 2 000 de ani au trăit pe aceste locuri. Era însusi apelul la vitejie.

SĂCUSORUL CU TĂRÂNĂ - TALISMANUL LEGIONARULUI
Cu tărâna astfel amestecată s-au umplut mai multe săculete mici, dându-se fiecăruia, după facerea legământului, pentru a-l purta la gât..
Ion Mota a luat legământul lui Corneliu Codreanu, după care i-a încredintat acestuia săcusorul cu tărână. după aceea Corneliu Codreanu a luat legământul lui Ion Mota si celorlalti.
 Acest legământ a constat din 5 întrebări si răspunsuri, anume:
1. Te legi ca pentru Dreptatea Patriei primejduite să înfrângi toate dorintele si interesele tale personale?
 - Răspunsul: Da!
2. Recunoscând că stăpânirea jidanilor asupra noastră ne aduce pieirea sufletească si natională, te legi frate cu noi să lupti penru apărarea, curătirea si dezrobirea pământului strămosesc? - Răspuns: Da!
3. In această luptă te vei supune Legiunii Arhanghelul Mihail? - Răspuns: Da!
4. Vei purta această tărână cu evlavie la pieptul tău? - Răspuns: Da!
5. Si nu vei pleca dintre noi? - Răspuns: Nu voi pleca!
 După ce fiecare, individual trecea si răspundea la aceste întrebări, căpăta săcusorul de piele legat cu snur de mătase.
 Solemnitatea a început la ora 1. 30. După masă la ora 3 a început consfătuirea. Ea a fost prezidată de către cel mai bătrân dintre legionarii prezenti, d-l Cristache Solomon de la Focsani.
 Consfătuirea a tinut până la ora 6.30 după care s-a dat citire următorului comunicat:
1. Legiunea afirmă că mai presus de interesele personale stă Patria cu nevoile ei.
2. In slujba acestei Patrii încălcate de străini toti copiii Pământului Românesc trebuie să alerge cu sufletul si cu bratul lor.
3. Legiunea se îndreaptă către tot cel ce se simte de soldat chemându-l sub drapelul ei întru apărarea pământului strămosesc.
4. România a românilor .Pentru jidani, Palestina. Dreptate românului si moarte trădătorului.
Trăiască în noi inima de soldat!
Trăiască, înflorească România Nouă!
Astfel s-a încheiat ziua de Sf. Arhanghel Mihail si Gavril. Fie ca purtând fiecare la inima noastră ca talisman Sfânta tărână a pământului strămosesc, să scoatem din ea sângele vitejesc si să-l turnăm în vinele noastre.

Mică literatură programatică
 Rezumatul de program legionar se află publicat în altă brosură, dăm aici câteva linii generale:

PUNCTUL 84. Primul punct de program legionar.
 Dacă vă întrebă cineva să-i spuneti că este: JURĂMÂNTUL PENTRU PEDEPSIRE.
 A doua zi după victoria legionară se va constitui "TRIBUNALUL EXCEPTIONAL", care va chema în fata lui si va judeca pentru trădare de Patrie:
 a) Pe toti jefuitorii banului public;
 b) Pe toti cei ce au primit mită înlesnind afaceri;
 c) Pe toti cei ce călcând legile fundamentale ale tării au persecutat, au închis, au lovit în legionari sau în familiile lor. Orice functiune ar detine de la jandarm până la ministru, nimeni nu va scăpa acestei judecăti.
 Prea si-au imaginat acesti domni că Tara Românească este mosia lor, că legile s-au făcut pentru ca să le calce ei în picioare si că noi suntem argatii de pe această mosie, pe care să ne bată la spate cu biciul.
 Natiunea română, constientă de drepturile ei va începe viata cea nouă prin OPERA DE PEDEPSIRE LEGALĂ.
 Acest ceas îl asteptăm si răbdăm.
 Fără acest CEAS AL PEDEPSIRII, nu este posibilă nici o refacere în această tară.
 Sefii de ciuburi vor face rapoarte amănuntite si foarte exacte asupra tuturor nelegiuirilor comise, înaintându-le Sefului Legiunii.

PUNCTUL 85. DISCURSUL LA MESAJ, tinut de Seful Legiunii în Parlamentul Tării. După Mon. Of. din 3 Decembrie 1931.
 D-l deputat Corneliu Zelea-Codreanu are cuvântul:
 D-le presedinte, d-lor deputati, eu sunt cel mai tânăr dintre dvs. si reprezint o miscare tinerească. M-am ridicat aici prin propriile mele puteri, fără ajutorul si sprijinul nimănui. Cred că actualii conducători ai României Mari se vor obosi să mă asculte si pe mine, ca unul care sunt exponent al generatiei tinere, generatie zbuciumată, generetie despre care s-a vorbit atâta, generatie martirizată, as putea spune răstignită. Cred că este bine ca onorata Cameră să aibă putină bunăvointă a ne asculta si pe noi, deoarece socotesc că este bine ca astăzi conducătorii să stie că care este zbuciumul, care sunt părerile, care este orientarea politică a generatiei, care, cu voia sau fără voia dvs., trebuie să vă urmeze mâine pe aceste bănci.
 In orice caz, tin să afirm de la început că noi nu suntem o generatie asa cum ne cunoasteti dvs. dintr-o anumită presă. Noi nu urmărim decât să ne apărăm Patria Sacră, Patria amenintată de viscolul furtunii, Patria părintilor nostri si cuibul cald al acelora care vin după noi. Si ca să fixez punctele cardinale, în scurt, voi spune: nu este nici o generatie imorală, nu este nici una fără Dumnezeu, nici una republicană sau antiregalistă. Fixez aceste puncte în Dumnezeu, Patrie, Rege, Familie, Proprietate si Armată, care să garanteze existenta Statului Român.
 D. V. G. Ispir: Pentru aceasta puteti fi alături de noi.
 D. Corneliu Zelea -Codreanu: D-lor deputati, generatia aceasta a noastră trece ca o generatie antisemită. As dori să stiti că nu am venit să strig: jos jidanii, după cum cred că n-a făcut nimeni. Am observat însă un singur lucru, că de câte ori s-a pus aici problema nationalismului românesc, dvs. ati primit-o cu ilaritate si ati transformat-o dintr-o problemă care este de un tragic fără pereche, într-o chestiune comică.
 D. V. G. Ispir: Cel putin pentru această parte a Camerei, acest lucru nu este exact.
 D. Corneliu Zelea-Codreanu: Eu d-lor, am să pun această problemă în câteva linii, pentru că sunt seful unei mici grupări si trebuie să-mi dezvolt punctele mele de vedere.
 Am fost în Maramures, în Maramuresul care este leagănul descălecătorilor nostri, al moldovenilor - maramuresenii sunt străbunii lui Stefan cel Mare si Sfânt, domnul Moldovei. Si acolo, cu ocazia unui proces pe care l-am avut la Satu-Mare si la care a asistat dl. prof. Cătuneanu, a venit un om  bătrân cu plete albe si a făcut mărturie în fata instantelor judecătoresti, de cele ce că spun eu acum: "Noi, maramuresenii, suntem de vită boierească si am avut mosiile noastre si muntii nostri. Până în 1847 eram stăpâni. La 1848, când eram copil, au venit cei dintâi jidani la noi în comună."
 Si aici fac o paranteză. Eu nu întrebuintez cuvântul de jidan pentru ca să insult pe cineva. Eu le spun jidani, pentru că asa cred eu că se numesc ei si de altfel - mi se pare curios - este singura natie care fuge de numele ei propriu, de numele pe care îl are.
 Pentru mine, această populatie, pe pământul tării mele - si rog să mă creadă toată lumea - atunci când eu am constiinta fermă că o atacă si că îsi caută loc pe propriul nostru teritoriu, pentru mine, vă rog să mă credeti, s-a deschis o luptă pe viată si pe moarte si nu-mi arde să fac glume sau să insult pe cineva. Pentru mine este clar si precis: inteligentă sau neinteligentă, parazitară sau neparazitară, morală sau imorală, această populatie este o populatie dusmană aici pe pământul tării. Si eu înteleg să lupt împotriva ei cu toate mijloacele pe care mi le va pune la dispozitie mintea, legea si dreptul meu românesc.
 Ei bine, d-lor. si-mi spunea bătrânul acela: " La noi, la 1848, au venit cei dintâi jidani, pe care părintii nostri, văzându-i rupti si flămânzi, de milă i-au lăsat să stea la marginea mosiilor noastre. Astăzi , la 1930, noi am pierdut 60 din cei 62 munti. Noi, românii, mai avem numai 2 munti, iar restul de 60 de munti sunt în stăpânirea jidanilor. Astăzi, noi ne-am retras si stăm sărmani si fără pâine la marginea mosiilor lor."
 Ei bine această situatie din Maramures se întinde si în Bucovina; această situatie se întinde si în Moldova noastră unde bisericile se închid, unde altarele se dărâmă. Si eu vă întreb pe dvs., pe toti: Ce se alege de o natie căreia i se dărâmă altarele?
 Comertul nostru a îngenunchiat . La noi, în Bârladul străvechi, în Bârladul care exporta mărfuri în Polonia sub Stefan cel Mare, si exporta din Cetatea Albă până la Constantinopole si Alexandria, la noi a mai rămas un singur comerciant român de manufactură.
 Ei bine d-lor., nu se poate neglija această problemă si nu se poate spune de nimeni că ea nu este problema dominantă a politicii României moderne. Cu noi se săvârseste exact acelasi lucru care sa- săvârsit cu Pieile Rosii din America de Nord. Ne găsim în fata unei invazii străine si avem tot dreptul si avem si datoria să ne apărăm Patria. Pe mine nu mă interesează cine vine si este - mi se pare lucru curios, ca atunci când veneau dusmanii cu arma să ne fure pământul nostru, noi încremeneam cu totii în transee, cu arma în mână, iar astăzi când arma s-a schimbat în bani si când acestia sunt în stare cu banii lor să ne cumpere tara, atunci nu mai este numeni la noi care să protesteze?
 Iată d-lor. cum se pune această problemă.
 Dvs. stiti foarte bine că Pieile Rosii din America de Nord au dispărut încetul cu încetul în fata năvălirii anglo-saxone. Astăzi toată Europa îi deplânge si îi regretă pentru că au fost oameni de treabă, dar se zice: "ce să facem, au fost altii mai tari!"
 D-lor, mă gândesc cu groază că la un moment dat, Europa va avea să ne plângă si pe noi si pe urmasii nostrii.
 Iar în ce priveste tinerimea noastră zbuciumată, care după cum v-am spus a fost răstignită pentru această idee, căci eu vin aici după doi ani de închisoare nedreaptă, ei bine, vă spun d-lor, ce doriti dvs. să facă  acesti tineri, care au fost loviti de toti conducătorii de până acum? Doriti să ne luăm într-o bună zi traista în băt si să plecăm în altă tară, pe alte meleaguri, ca să ne câstigăm pâinea si să găsim un refugiu de viată natională liberă? Noi nu vă cerem prea mult. Nu vă cerem decât un singur lucru: să ne lăsati aici, pe acest pământ, sub binecuvântarea ciolanelor părintilor nostri.
 D-lor, îmi pare rău că în acest răspuns la Mesaj nu se vede absolut nimic pentru noi, nici măcar o licărire de sperantă si nici o preocupare din partea conducătorilor acestei tări asupra problemei expuse mai sus.
 D-lor, voi trece de la această problemă si voi reveni la o altă problemă de mare importantă: problema mizeriei. Am adus în această cutie câteva bucătele de pâine cari sunt din Maramures si din muntii judetului Neamt, pentru ca să vedeti ce pâine mănâncă românul maramuresan si munteanul nostru. Astăzi, când lumea se plânge de supraproductie de grâu, toti atribuie criza faptului că grâul se vinde cu un leu kg., iată ce pâine mănâncă oamenii acestia!
 (D. deputat Corneliu Zelea-Codreanu prezintă Adunării o bucată de pâine neagră.)
 Trebuie să ni se strângă inima de durere si cred că orice popor din Europa văzând această imagine  a mizeriei în care trăieste neamul românesc ar plânge de mila noastră. Am adus aceste bucăti de pâine, învelite si puse în această cutie, înadins, ca să vedeti în câtă artificialitate si în câtă poleială de civilizatie se îmbracă această mizerie românească. Eu o depun cu părere de rău pe banca ministerială si as ruga si pe onoratul guvern să o aibă la dispozitie pentru ca oricui îi arde să facă glume pe spatele neamului românesc, mai întâi de toate să vadă ce mănâncă el.
 D-lor, în fata acestei mizerii, care cuprinde întrega tară, am să întreb: care este sistemul de apărare a guvernului contra acestui mars al mizeriei mereu crescânde?
 D-lor deputati, pentru mine este clar, Guvernul vine cu două teorii:
 1. Teoria sentimentală a sacrificiului, si
 2. Teoria economică a conversiunii.
 In ce priveste teoria sacrificiului si eu sunt si eu sunt unul dintre cei care o admit, însă voi afirma aici un principiu imutabil: nici dvs. si nici nimeni altul nu are dreptul să facă apel la banul sărac al omului cinstit până când nu va fi adus înapoi în visteria statului cel din urmă ban furat de tâlharii care au jecmănit această tară.
 In ce priveste cealaltă teorie, teoria conversiunii, sunt pentru ea. Aceasta însă nu e un medicament. Medicamentul este acela care omoară cauza bolii, adică microbul. Conversiunea este un balon de oxigen pe care onoratul guvern îl administrează economiei nationale muribunde.
 Sunt pentru proiectul conversiunii si-l voi vota, însă vă spun: astept să văd  si alte solutiuni si mai ales solutiile acestea categorice care se cer pentru nenorocitele vremuri de astăzi.
 D-lor deputati, al treilea punct, în privinta căruia voi spune câteva cuvinte, este chestiunea partidelor si chestiunea democratiei.
 D-lor deputati, aproape întreg obiectul principal în discutiile la acest răspuns al Mesajului a fost:: suntem contra desfiintării partidelor sau pentru desfiinsarea partidelor? In această privintă, eu vă spun punctul meu de vedere! Cine este cel care trebuie să hotărască desfiintarea sau nedesfiintarea  partidelor? Puteti dvs. să le desfiintati sau să le înfiintati? Nu! Cel care trebuie să hotărască e poporul, e tara flămândă si goală. In momentul acela când va trebui să se hotărască, poporul va vedea dacă trebuie să se desfiinteze sau nu. In orice caz vă spun că poporul nu iubeste partidele politice. Acesta este un lucru precis si dvs., într-un regim democratic, nu vă puteti mentine la conducerea statului în contra vointei poporului. Acesta este iarăsi precis.
 Mai este încă o chestiune. Spunea cineva: partidele nu sunt născute dintr-o improvizatie, ele sunt rezultatul unei evolutii. Da, si eu sunt pentru această teorie si eu aplic partidelor legea evolutiei. Partidele ca si toate lucrurile de pe lumea aceasta, se nasc, se dezvoltă si mor. Cred că partidele nu sunt forma superioară a perfectiei, care să fi câstigat dreptul la nemurire.
 Mai este o chestiune, de ordin extern. Dvs. vedeti foarte bine că întreaga opinie publică din Europa se îndreaptă către extremele acestea ca două pietra de moară, vor măcina încetul cu încetul toate partidele.
 D-lor deputati priviti în Europa. Sunt două extreme puternice: extrema dreaptă si extrema stângă, care se întăresc: la un moment dat una din acestea va învinge. Ei bine, vă întreb pe Dvs., mai ales pe dvs. care tot timpul v-ati plecat în fata Europei si ati tremurat, la cea dintâi adiere de vânt: într-o Europă în care învinge una din extreme, dvs. veti putea să rezistati curentului acestei Europe?
 In ce priveste orientarea noastră, dacă este chestiunea să alegem între aceste două extreme, suntem din acei care cred că soarele nu răsare la Moscova, ci la Roma. Noi credem că părintii nostri, străbunii nostri, cari ne-au adus pe pământul acesta; oasele lor, cel putin din mie în mie de ani ne trimit câte un sfat bun, câte o idee bună, în ceasurile noastre grele si dureroase.
 In fapt, d-lor, asupra partidelor: generatia noastră - privind din afară - constată:
 1) Că un partid politic este o societate anonimă de exploatare a votului universal;
 2) Că toate partidele sunt democratice, deoarece utilizează votul universal în acelasi mod;
 3) Că neglijează interesele poporului si ale patriei satisfăcând numai interesele particulare ale partizanilor; că democratia este iresponsabilă, îi lipseste puterea sanctiunii, că toate partidele fac fărădelegi, se dau pe fată unele pe altele, nimeni nu aplică sanctiuni contra alor săi, fiindcă îi pierde, nici în contra adversarilor, fiindcă ei detin la rândul lor fărădelegile lor.
 Si în această chestiune dati-mi voie să vă atrag atentiunea numai asupra fraudelor  cari s-au făcut de la război încoace si care toate au rămas fără sanctiuni: fraudele cu spirtul negru de 12 miliarde ; fraudele de alămuri de la căile ferate de 900 milioane; pestele sovietic; galosii sovietici; pădurile din judetul Neamt; pădurile din Bucovina, etc., si după o socoteală sumară, suma fraudelor care s-au săvârsit pe teritoriul acestei tări, de la război încoace, atinge cifra de 50 miliarde lei.
 Democratia văzută din afară, ne dă impresiunea unei vaste complicităti în fărădelege: concluzia: democratia este incapabilă de autoritate. Si încă ceva - am să vă servesc o chestiune care poate multora n-are să vă placă - vă rog d-lor să ne tolerati ca să fim severi, intransigenti în tot ceea ce  interesează, fie Natiunea românească, fie cinstea. Declar aici că democratia e pusă în slujba marei finante nationale sau internationale jidănesti. (Intreruperi, zgomot)
 D-lor, dovada. Am venit aici cu o listă care are să vă supere, însă vă spun să nu-mi luati în nume de rău fiindcă nu pot să tac în această chestiune, este vorba de ceea ce se numeste portofoliul de la banca Blank.
 Dati-mi voie să vă citesc - fiindcă fiecare vă regăsiti aici. Lista am căpătat-o, poate nu întreagă:
  D. Brandsch, subsecretar de stat, 111 000.
  D. Carol Davilla 4 677 000.
  D. Eug. Goga, creantă ipotecară agricolă, lei 6 200 000.
 D. Al. Otetelesanu: Este o ipotecă pe mosia d-nei Eugen Goga.
 D. N. Lahovary: Nu datorează d. Davilla, datorează Banca Tărănească. Nu este la fel, vă rog să rectificati. (Intreruperi, zgomot).
 D. Corneliu Z. Codreanu: Bine, d-lor, nu zic că nu este putred, o să se plătească, dar sunt bani împrumutati. (Intreruperi)
 D-lor, s-or plăti sau nu, nu stiu, dar vă spun un singur lucru: există obligatia pe care o are cineva care împrumută bani de la o asemenea finantă, de a o satisface când este la guvern, de a o sprijini în opozitie si în orice caz de a nu lovi în ea când trebuie să fie lovită. (Aplauze pe mai multe bănci).
 D. Corneliu Zelea-Codreanu: Mai departe: D. Iunian 407 000; D. Madgearu 401 000; d. Filipescu 1 265. 000; D. Mihail Popovici 1 519 000; d. Răducanu 3 450 000 (exclamatiuni pe băncile majoritătii); Banca Răducanu din Tecuci 10 000 000; d. Pangal 3 800 000; d. Titulescu 19 000 000; si se aude, n-am putut sti precis, că d. Argetoianu ar fi aici cu 19 000 000.
 Voci de pe băncile majoritătii: Se aude!
 D. Corneliu Zelea-Codreanu: Eu vă spun ce am putut afla. (Intreruperi, zgomot). Mai sunt si altii.
 D-lor, eu nu acuz că banii acestia au fost bacsisuri date, nu! Sub o formă s-au luat de acolo acesti bani si acum este vorba să se vadă ce s-a făcut acolo, n-au libertate deplină ca să vină să ia măsuri categorice împotriva acestei bănci.
 D-lor deputati, dacă se cer sacrificii ca să asanăm această tară, nu putem noi să consimtim la sacrificiul care ar fi să se facă asanarea băncii Bank, pentru nunta pe care a făcut-o d-sa la Paris, unde a cheltuit cum se aude 50 milioane lei, ca si pentru alte lucruri. (Exclamatiuni, întreruperi).
 D-lor, în consecintă, noi venim cu câteva solutii practice care poartă nota tineretii:
 CEREM introducerea pedepsei cu moartea, exclusiv pentru manipulatorii fraudulosi ai banului public. (Aplauze  pe mai multe bănci).
 D. V. G. Ispir: D-le codreanu, d-ta te intitulezi crestin si purtător al ideei crestine. Iti aduc aminte - eu sunt profesor de teologie - că sustinerea acestei idei este anticrestină. (Aplauze).
 D. Corneliu Zelea-Codreanu: D-le profesor, dati-mi voie să vă spun: când este chestiunea să aleg între moartea, disparitia tării mele si aceea a tâlharului si sunt mai bun crestin, dacă nu permit tâlharului să-mi nenorocească tara si să mi-o ducă la pieire (Aplauze pe mai multe bănci).
 CEREM revizuirea si confiscarea averilor celor cari si-au furat tara săracă. (Strigăte de "Bravo!")
 CEREM tragerea la răspundere penală a tuturor oamenilor politici care se vor dovedi că au lucrat în contra tării, sprijinind afaceri necorecte particulare. (Aplauze pe mai multe bănci).
 CEREM împiedicarea pe viitor a oamenilor politici cari se vor dovedi că au lucrat în contra tării, sprijinind afaceri necorecte particulare. (Aplauze pe mai multe bănci).
 CEREM împiedicarea pe viitor a oamenilor politici de a mai face parte din consiliul de administratie ale diferitelor bănci si întreprinderi. (Aplauze pe mai multe bănci)
 CEREM alungarea cetelor de exploatatori nemilosi cari au venit pe pământul acesta să exploateze bogătiile solului si munca bratelor noastre.
 CEREM declararea teritoriului României ca proprietate inalienabilă si imprescriptibilă a neamului românesc.
 O voce de pe băncile Partidului National Tărănesc: Este.
 D. Corneliu Zelea-Codreanu: A neamului românesc nu-i.
 CEREM trimiterea la muncă a tuturor agentilor electorali si stabilirea  unui comandament unic, căruia să i se supună într-un singur gând si într-un singur suflet toată suflarea românească.
 Dacă în momentul de fată conducătorii tării sunt împiedicati să ia măsuri întregi din cauza Constitutiei sau a legilor în vigoare, atunci noi suntem de părere să se dizolve Corpurile Legiuitoare, să se facă apel si să se cheme Adunarea Constituantă, pentru ca poporul să desemneze pe acel care va fi chemat să ia toate măsurile necesare pentru salvarea României. (Aplauze pe mai multe bănci).

PUNCTUL 86. DECLARATIA LA MESAJ tinută de Seful Legiunii în Parlamentul tării.
    După Mon. Of. din Noembrie 1933.
 De aceea, noi asteptăm un alt regim, un alt sistem, care va veni, după ce, pe acesta îl vor prăbusi greutatea si multimea păcatelor lui.
 El trebuie să corespundă următoarelor cerinti în ordinea urgentei:
1) Să desfiinteze aceste discutii sterile si scump plătite ale parlamenterismului democratic din care n-a iesit niciodată lumină si din care mai ales, nu poate iesii hotărârea eroică de a face fată primejdiei în ceasurile grele de acum.
2) Să se înlocuiască prin comandă, care să adune într-un singur mănunchiu toate energiile disparate ale neamului, înclestate astăzi în luptă fratricidă, să le disciplineze, să le refacă moralul pierdut, să le insufle credinta în destinului neamului nostru românesc si să le conducă pe căile acestui destin.
3) Să declare război mizeriei si sărăciei generale îndemnând la muncă si cumpătare pe cei buni, trimitând cu forta la muncă toate elementele parazitare, care joacă în stat rolul trântorilor din stup, pe toti lenesii, care păzesc mesele cafenelelor de dimineata până seara, pe toti plictisitii care se plimbă pe străzi, pe toti agentii electorali de la primării, prefecturi, ministere, în fine ideologii democrati doritori de a tine discursuri ieftine.
4) Să desfiinteze tot ce este parazitism pe trupul istovit al tăriii, să răscolească, să organizeze si să stimuleze toate energiile creatoare ale neamului.
5) Să stârpească necinstea si confiscând averile celor vinovati, să aducă înapoi până la ultima centimă, în visteria statului, banii furati.
6) Să treacă în fruntea marei gloate sărace si la bine si la rău, să mănânce aceeasi pâine neagră si aceeasi masă săracă pe care o mănâncă muncitorul sărac. Căci în aceste timpuri grele, mizeria morală, inegalitatea de tratament răneste mai mult decât mizeria materială. Unii trăiesc în lux, cu sampanie si icre negre si altii n-au nici măcar mămăligă, sub regimul democratiei celei iubitoare de popor.
7) Să facă dreptate românului în propria sa tară.
 Să-i vindece rănile adânci. Să îndrepte nedreptătile seculare pe care el le-a suferit în timpul lungilor stăpâniri străine.
8) Să apere România de pericolul pe care îl prezintă invazia mereu crescândă a jidanilor.
9) Să pună punct existentei falimentare a statului democratic întemeiat pe ideologia perimată a revolutiei franceze.
 Să producă acel act epocal de curaj reformator, care să arunce complect si definitiv sistemul de false abstractiuni al filozofiei politice a acestei revolutii.
 O mare epocă istorică apune si în locul ei  e ceasul să punem temeliile unei epoci noi. O epocă de întoarcere la realitătile nationale dând natiunii întelesul ei real de societate naturală, a unor indivizi de aceeasi rasă, iar nu în sensul nationalitătii juridice a cetăteanului, care permite transformarea automată în români a maselor de străini năvăliti la noi pentru a ne cucerii si oprima.
10) Să înalte din temelii statul nou etnic national întemeiat pe perimatul culturii nationale, pe primatul familiei si pe primatul corporatiilor muncitoare.

PUNCTUL 87. Programul si sufletul.
 M-am ferit să desfăsor un program complet. Liniile mari sunt trasate si cunoscute (natural cu riscul de-a le vedea furate).
 Programele se bazează pe realitătile nationale si dacă sunt realităti care rămân, sunt foarte multe acelea care se schimbă de la o zi la alta.
 Un program nu poate fi o combinatie de teorii adunate de prin nori. El trebuie să se bazeze pe realitătile care dor, ale neamului nostru românesc. Sunt rănile lui cari trebuiesc vindecate. Căutati programe?
 Ele se află pe toate buzele multimii. Mai bine ati căuta oameni. Căci într-o noapte oricine poate face un program, si nu de ele se simte nevoie în tară. Ci de oameni si de vointe cari să le îndeplinească. Sunt miscări care nu au nici un program; ele trăiesc din specularea diferitelor probleme care apar în viată. De exemplu: camăta. O devorează pe aceasta si apoi mor. Dacă nu le apare înainte o altă pradă.
 Sunt altele care au un program. Sunt altele care au mai mult decât un program, au o doctrină, au o religie. Este ceva de ordin superior sufletesc, care adună în chip misterios miile de oameni hotărâti să-si creeze o altă soartă. Dacă omul de program sau de doctrină îsi slujeste cu oarecare interes programul, legionarii sunt oamenii unei mari credinte  pentru care oricând stau gata să se jertfească.
 Pe această credintă ei vor sluji până la capăt.
 Oricât de frumos si de complet ar părea programul lupistilor, tărănistilor, liberalilor, puteti fi asigurati că nici un lupist, nu este gata să moară pentru programul lupist, nici un georgist pentru al lor si asa mai departe.
 De aceea, eu pun mai putin temeiu pe oamenii adunati la baza marilor credinti  care nu te vor lăsa până la moarte.
 Miscarea noastră legionară are mai mult caracterul  unei mari scoli spirituale.
 Ea tinde să aprindă credinti nebănuite, ea tinde să transforme, să revolutioneze sufletul românesc.
 Strigati în toate părtile că răul, mizeria, ruina, ne vin de la suflet.
Sufletul este punctul cardinal asupra căruia trebuie să se lucreze în momentul de fată. Sufletul individului si sufletul multimii.
 O minciună sunt toate programele noi si sistemele sociale fastuos etalate poporului dacă în umbra lor râneste acelasi suflet de tâlhari, aceeasi lipsă de constiintă întru îndeplinirea datoriei, acelasi duh de trădare fată de tot ce-i românesc, acelasi desfrâu, aceasi faptă de risipă si de lux.
 Chemati sufletul neamului la o viată nouă. Nu căutati succesele electorale dacă ele nu înseamnă în acelasi timp biruinta fortelor organizate ale sufletului înnoit.
 Programele, cum adică? Credeti că noi nu putem seca mlastini? Nu putem capta energiile din munti si electrifica tara? Nu putem înălta orase românesti? Nu putem face ca lanurile noastre să producă împătrit? Nu putem pe pământul nostru bogat asigura pâinea fiecărui român? Nu putem face legi care să asigure o bună functionare a unui mecanism de stat apropiat timpului si specificului nostru national? Nu putem face planuri quinquenale? Noi nu vom putea ridica aici în crestetul Carpatilor o patrie care să strălucească ca un far în mijlocul Europei? Si care să fie expresia geniului nostru românesc? Putem.
 Dar mare greseală a multor oameni politici a fost aceea de a-si fi etalat programele în amănunte mai înainte de a fi pusi în situatia de a le realiza.
 Avem si noi programe în buzunar. Ele se studiază necontenit, dar se păstrează pentru timpul lor. Vă întreabă lumea ce veti face? Spuneti-i că oamenii năzdrăvani pot să facă multe.
 Deocamdată programul nostru este:
 1) Să realizăm fortă;
 2) Să manevrăm acea fortă astfel ca să învingă toate fortele adverse.
 3) Si apoi să aplicăm măsurile programetice propriu-zise.
 Căile ne sunt legale. In orice caz, amănuntele, fie tactice, fie programatice, fac parte din secretul de operatiuni al fortelor de luptă.

PUNCTUL 88. Din manifestul "O ruină".
 Ruina.
 Nu este om care să aibă ochi si care să nu vadă că tara aceasta bogată a ajuns o ruină. Ruină gospodăria tăranului, ruină satul (o mână de oameni necăjiti care se vaită), ruină comuna, ruină judetul, ruină muntii văduviti, ruină câmpurile părăginite care nu mai aduc nimic bietului plugar, ruină bugetul statului, ruină tara.
 Si pe deasupra acestor ruine întinse cât tine pământul românesc, o ceată de misei, o ceată de imbecili, o ceată de tâlhari fără rusine si-au ridicat palate în sfidarea tării, care geme de durere si spre pălmuirea suferintei tale, tăran român.
 Niciodată în lume nu s-a văzut un tablou mai revoltător, mai dureros si mai obraznic.
 Pe deasupra milioanelor de gospodării cari se distrug, deasupra milioanelor de suflete sărace cari plâng , se înaltă batjocoritor palatul tâlhăresc al jefuitorului de tară.
 Cine este acesta?
 Căutati-l prin orasele înstrăinate si-l veti găsi. Este fostul ambuscat de la 1916. Este eroul de al 100 de km din dosul frontului sau trădătorul de frati si de tară; este îmbogătitul de războiu, omul de afaceri, este profitorul de pe urma sângelui care tu l-ai vărsat, picătură cu picătură din rănile tale adânci.
 Când te-ai întors la 1918, te-ai închinat lui văzându-l gras, frumos îmbrăcat, iat tu în niste zdrente; de atunci el te-a luat în arendă, iar tu ai căzut în stăpânirea lui cu tara pe care tu ai creeat-o pe câmpurile de bătălie.
 Cum veti fi voit să ajungă biata tară când un Stere, condamnat la moarte pentru înaltă trădare si apoi iertat, este sef de partid în România, când un Socor, condamnat si degradat pentru trădare, este parlamentar si director de ziar si conduc politica românească? Când atâtia ambuscati stau în fruntea treburilor tării?
 Am înăltat un steag.
 In contra lor, în contra celor care au ruinat tara, în contra cetelor de străini si înstrăinati care ne-au supt si măduva din oase, am înăltat un steag.
 Când am plecat sub umbra lui  am cerut binecuvântarea ostasilor care au căzut pe câmpul de luptă pentru România Mare si am făcut apel la toti cei care au rămas în viată în urma gravelor lupte.
 Steagul acesta răzbunător a învins la Neamt cetele cutezătoare ale politicianilor. Steagul acesta le-a zdrobit la Tutova.
 Steagul acesta sfintit în două bătălii, îl purtăm de la un capăt la altul al tării.
 El îmbărbătează pe ai nostri si bagă groază în adversari.
Ne-am numit legionari.
 Noi, slujitorii acestui steag nu ne-am legat împreună ca să furăm tara nu ne-am legat împreună ca să ne căpătăm partizani, si să le dăm ca să roadă oase din oasele tării.
 Noi ne-am legat împreună să rămânem săraci până la mormânt, vom sărăci si acei ce suntem bogati, dar ne-am legat să biruim. Să învingem si să răzbunăm.
 Stăm gata de jertfă, stăm gata de moarte cu totii.
 Acestia suntem noi, legionarii.
 Zadarnic si gresit ne-au confundat unii săteni si orăseni, crezând că noi luptăm ca să-i căpătuim pe dânsii si să le facem poftele, să le dăm tara ca s-o mănânce.
 Ei bine, nu!
        C. Z. C.
PUNCTUL  89. Către purtătorii duhului nou.
  LEGIONARI,
 Cuvântătorii partidelor vechi, cutreeră din nou satele cerându-vă ajutor pentru ca să se poată reface. Sub domnia lor, românismul de pretutindeni a sărăcit si a îngenunchiat în fata străinului pripăsit de curând. Rosturile mari ale patriei sunt părăsite. Lumea noastră politicianizată, nu mai vede în fată decât interesul partidului, pentru a cărui biruintă sacrifică în fiecare zi si în fiecare ceas, însusi viitorul nostru ca neam.
 Se prăbusesc pădurile din muntii încăputi pe mâna veneticilor.
 Geme inima în motii si în maramuresenii uitati de toată lumea.
 Muncitorii români părăsiti îngroasă rândurile comunistilor jidani.
 Comertul românesc lipsit de protectie, îngenunchiază în lupte neegale cu străinul.
 In cadrele armatei noastre glorioase, pătrunde tot mai adânc si tot mai sus, germenul dizolvant si corupător de constiinte.
 Si ceasuri grele se prevăd în viitor. De vom fi chemati cândva la marele examen international, cine va mai apăra pământul tării si gloria drapelului nostru?
 Tăranul român îsi vinde produsul sub pretul de cost. Misitii s-au înmultit si ne inundă. Cafenelele sunt pline de cămătari si samsari. Ei se înmultesc în dauna celor care muncesc. Poporul este spoliat. Românu, înglodat în datorii, a ajuns rob modern al bancherului jidan.
 Tara împărtită în partide, care se sfâsie unele pe altele, se dărâmă sub ochii nostri.
 Conducerea partidelor vechi nu este o conducere de mână tare, si nu are nici un pic de directie nationalistă, de oblăduire si încurajare a elementului românesc, care tine de multe secole pe umerii săi viata tării.
  Legionari,
 In fata acestei situatii, si mai înainte ca politicianismul condamnat să se poată reface, am tras spada si am înăltat steagul cel nou al vremii.
 Se simte prin aer, tot mai accentuat, nevoia unor alte principii de viată politică morală.
 Despoliticianizarea tării este o poruncă a vremii.
 In locul partidelor vechi se simte nevoia unei înnoiri. In locul partidelor mereu aplecate străinilor, politica de neatârnare si încurajare a românismului sustinător de tară.
 Spuneti celor ce vin din nou să vă apuce mâna, că ceasul lor s-a terminat. "Pot pieri toti cuvântătorii acestia".
 De acum încolo de un singur glas va trebui să ascultati, tainic si nepătruns ca Dumnezeu: chemarea patriei. Acest glas să-l audă toată suflarea voastră. Lui să vă supuneti într-un singur suflet.

  Români,
 Atunci când glasul si dorinta voastră vor proclama victoria, România va reînvia. Va înflori. Vor înflori în ea ca bujorii copiii vostri. Străinul o va respecta. Dusmanul se va teme.
 Soldati ai Legiunii Sfântului Mihail!
 Când vouă vă este hărăzit de Dumnezeu să făuriti această Românie nouă, când de la Nistru până la Tisa, neamul vă asteaptă să vă primească în nesfârsite aplauze pe scena istoriei, izbucnească din piepturile voastre de otel strigătul nostru de luptă si de victorie: Trăiască România românească!
      Trăiască Legiunea!
      Corneliu Zelea Codreanu,
      Seful Legiunii

PUNCTUL 90. Manifestul profesorului Cristescu (model de manifest).
  Români din judetul Vlasca!
 O miscare nouă si hotărâtă, îndrumată de crezul unei actiuni de faptă românească, de jertfă si cinste în conducerea statului, si-a înteles chemarea din strigătul de durere si revoltă al unui neam întreg.
 Pentru această tară amăgită de o bandă de politicieni profitori si prădalnici, amenintată si umilită în rosturile ei de toti străinii si înstrăinatii, Legiunea vine astăzi ca o miscare de avânt si tinerete, de entuziasm si disciplină ostăsească. Sub scutul religiei noastre strămosesti, cheamă la luptă pentru întronarea unei vieti noi de cinste si dreptate.
 In fruntea ei stă fiul Moldovei, Corneliu Zelea-Codreanu, care înfruntând prigoană si pătimind suferintă, luptă neîncetat pentru mântuirea neamului nostru si pentru triumful dreptătii.
 Din ordinul lui am luat conducerea Legiunii în acest judet să-mi fac sfânta datorie de român să chem în această organizatie pe cei cărora le-a rămas scumpă vatra strămosească si care sunt hotărâti să lupte în spiritul de jertfă alături de noi pentru biruinta românismului si a dreptătii.
   Români vlăsceni!
 Intelectuali, negustori, plugari si muncitori, întelegeti porunca vremii si înrolati-vă în Legiune.
      Prof. Vasile Cristescu

PUNCTUL 91. "Cuzistii"
 Camarazi,
 Nu veti uita niciodată că acesti oameni denumiti "cuzisti", si-au bătut joc zece ani, necontenit de toate suferintele noastre.
 Pe spatele nostru - copiii de altădată ai tuturor închisorilor si ai tuturor ceasurilor grele - s-au ridicat pentru ca a doua zi să ne scuipe în obrazul de atâtea ori lovit de dusmani.
PUNCTUL 92.. Articolele din legile tării asupra cărora trebuiesc făcuti atenti agentii fortei publice (primari, jandarmi, politisti, etc.) care se opun propagandei Legiunii, abuzând de fortă:

  DESPRE INFRACTIUNI
 Art 187 cod penal: NU se socoteste ca infractiune: faptul impus sau autorizat de lege, dacă este executat în conditiile ei; faptul care a fost săvârsit de organul competent în virtutea unui ordin de serviciu, dacă acest ordin este dat în formele legale de autoritatea competentă si dacă nu are un caracter vădit ilegal.
 Când executarea unui ordin de serviciu constituie o infractiune, seful sau superiorul care a dat ordinul, se pedepseste ca autor al acelei infractiuni împreună cu acela care a executat ordinul.
  AREST|RILE.
 Art. 11 din Constitutie: Libertatea individuală este garantată. Nimeni nu poate fi detinut sau  arestat, decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat, care trebuie să fie comunicat în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 de ore după retinere sau arestare.
 Art. 254 codul penal: Mandatul trebuie să fie emis de judecătorul de instructie, de ministerul public sau de instantele judecătoresti în cazul în care legea le dă acest drept, afară de dreptul de retinere pentru cerecetări acordat ofiterilor de politie judiciară în interesul primelor cercetări.
 Art. 207 cod penal: Retinerea pentru cercetări nu poate dura mai mult de 24 de ore, când cineva a fost retinut pentru cercetări mai mult de 24 de ore, ofiterul de politie judiciară care l-a retinut se pedepseste cu închisoare corectională de la 1-3 ani, interdictie corectională de la 1-3 ani.
 Art. 272 combinat cu 245 din codul penal: Functionarul public care uzurpând o atributie sau abuzând de puterea sa legală, sau depăsind limitele competentei sale, ori nesocotind sau violând formalitătile prescrise de lege ori abătându-se în orice alt mod de la îndatoririle inerente functiunii sale, arestează, detine ori retine pe cineva sau ordonă să se facă aceasta, comite delictul de arestare ilegală si se pedeseste cu închisoare corectională de la 1-3 ani si interdictie corectională de la 1-3 ani.
   PERCHEZITII
 Art. 11 din Constitutie: Nimeni nu poate fi perchezitionat, decât în cazurile si formele prevăzute de legi.
 Art. 13 din Constitutie: Domiciliul este neviolabil. Nici o vizitare a domiciului nu se poate face decât de autoritătile competente în cazurile anume prevăzute de lege si potrivit formelor de ea prescrise.
 Art. 242 procedura penală: Dacă inculpatul este detinut, orice perchezitie la locuinta sa se face în prezenta sa sau a unui împuternicit al său, sau dacă nu este posibil, în prezenta unui membru al familiei lui. Când perchezitia se face de un ofiter de politie judiciară, care nu este magistrat, asistenta a doi martori este obligatorie. Dacă inculpatul este liber, el este chemat să asiste la perchezitie, fără încunostiintare prealabilă.
 Art. 249 procedura penală: în afară de crimă sau delict, nici o perchezitie nu se poate face de la ora 20 până la ora 6, în interiorul unei case, contra vointei celui care locuieste, decât de judecătorul de instructie în persoană.
 Art. 499 codul penal: Functionarul public care depăsind limitele competentei sale, sau abuzând de puterea sa, ori fără respectarea formalitătilor impuse de lege, se introduce sau rămâne în locuinta unei persoane, sau în localul său de afaceri, în dependintele acestora, sau într-un loc împrejmuit în contra vointei aceluia care locuieste acolo, sau care are dreptul de a dispune de ele, comite delictul de violare de domiciliu si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Dacă cu această ocazie se face si perchezitie domiciliară sau alt act arbitrar, pedeapsa este închisoare corectională de la 1-3 ani si amendă de al 2000-5000 lei. Tentativa se pedepseste.
 Art 40 din legea de organizare a jandarmeriei rurale: Actele care ar atinge sau restrânge libertatea individuală nu pot fi executate decât pe bază de ordin scris, oricare ar fi autoritatea de la care emană.
 Art 39 din legea de organizare a jandarmeriei rurale: la cererea părtii vătămate, jandarmul este obligat a elibeara pe loc copie certificată de pe ordinul primit.
   ELECTORALE
 Art. 12 Legea electorală: Cetătenii români îsi vor executa dreptul de vot pe baza cărtilor de alegător ce li se vor elibera conform listelor electorale.
 Art. 24 Legea electorală: Orice cetătean poate reclama presedintelui biroului electoral judetean împotriva acelora care sunt îndatorati a-i elibera cartea de alegător si care în mod intentionat refuză a i-o da. Presedintele primind plângerea, va ordona eliberarea cărtii si cei îndatorati a o face, sunt datori a se conforma.
 Art 115 Legea electorală: Acei care, prin lovituri sau violente vor fi influentat votul unui alegător sau îl vor fi pus în pozitiunea de a se abtine de la vot, se vor pedepsi cu închisoarea de la o lună până la 3 luni si cu amendă de la 500 la 2000 lei.
 Art. 120 Legea electorală: Manifestele si publicatiunile electorale care nu contin instigatiuni contra ordinei si sigurantei statului sau calomnii, nu se pot împiedica de a se afisa pe străzi  si în pietele publice. Cei care intentionat le vor distruge, se vor pedepsi cu amendă de la 500 la 2000 lei.
 Art. 122 Legea electorală: In caz când ministerul  public n-ar lua initiativa, 20 alegători au dreptul de a intenta  si sustine actiunea publică pentru pedepsirea delictelor comise în timpul alegerilor.
 Art. 232 cod penal: Acela care prin violentă sau amenintare împiedică pe un cetătean să-si exercite drepturile sale politice sau cetătenesti, se pedepseste cu detentiune simplă de la 3 luni la un an si interdictie corectională de la 1-2 ani.
 Art. 235 cod penal: Acela care prin orice mijloace împiedică  exercitiul liber al dreptului electoral, sau care falsifică în mod esential lucrările sau actele de preparare ori executare ale operatiunilor electorale sau de constatare a rezultatului acestuia, comite delictul de fraudă electorală si se pedepseste cu închisoare corectională de la 1-3 luni. Dacă faptul e comis de o persoană însărcinată de a conduce, supraveghea sau asista la operatiunea electorală, pedeapsa este închisoarea corectională de la 6 luni la 2 ani si interdictie corectională de la 1-3 ani. Actiunea penală, dacă nu a fost pusă în miscare de partea vătămată sau de ministerul public, va putea fi pusă în miscare  si sustinută de un număr de 20 de alegători.

REFUZ DE SERVICIU
 Art. 243 cod penal: Functionarul public care pe nedrept, refuză, omite sau întârzie în îndeplinirea unui act, la care este obligat în virtutea functiilor sale  sau serviciului său, comite delictul de refuz de serviciu datorat legalmente si se pedepseste cu închisoare corectională de la 6 luni la un an si o amendă de la 2000-5000 lei.

ABUZ DE PUTERE
 Art. 245 cod penal: Functionarul public care, uzurpând o atributiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depăsind limitele competentei sale, ori nesocotind sau violând formalitătile prescrise de lege, ori abătându-se în orice alt mod de la îndatoririle inerente functiunii sale, săvârseste un act pe care legea nu-l consideră infractiune, în scopul de a-i procura cuiva pe nedrept, vreun folos, sau de a-i cauza o păgubire de orice fel, comite delictul de abuz de putere si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani si interdictie corectională de la 1-3 ani. Aceeasi pedeapsă se aplică si atunci când faptul se săvârseste în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană să facă, să omită, sau să sufere ceva. Tentativa se pedepseste.

ABUZ DE AUTORITATE
 Art. 246 cod penal: Functionarul public care fără just motiv, face uz de fortă armată, întrucât acest fapt nu ar constitui o infractiune mai gravă sau în urma lui nu s-ar fi produs o infractiune mai gravă, comite delictul de abuz de autoritate si se pedepseste cu închisoare corectională de la 1-3 ani si interdictie corectională de la 1-3 ani.

PURTARE ABUZIVĂ
 Art. 248 cod penal: Functionarul public care, în exercitiul functiunii sale, adresează persoanei injurii sau întrebuintează fată de ea violenta, întrucât faptul nu ar constitui o infractiune mai gravă, comite delictul de purtare abuzivă si se pedepseste cu închisoarea corectională de la 1-3 luni.

VIOLARE DE SECRETE
 Art 502 cod penal: Acela care sustrage sau suprimă o corespondentă închisă sau deschisă sau orice alt înscris, care nu sunt adresate lui, comite delictul de sustragere a corespondentei si se pedepseste cu închisoare corectională de la una lună la un an, iar când divulgă continutul spre a-si procura un folos material sau cauzându-i altuia un prejudiciu material sau moral, pedeapsa este închisoarea corectională de la 1-3 ani si amendă de la 2000-3000 lei.
 Art. 503 cod penal: Acela care în mod fraudulos obtine sau întrebuintează o comunicare telegrafică sau convorbire telefonică, comite delictul de interceptare frauduloasă a comunicării telegrafice sau telefonice si se pedepseste cu închisoare corectională de la 1-5 luni.
 Când infractorul divulgă comunicarea telegrafică sau telefonică spre a-si procura un folos material sau cauzează altuia un prejudiciu moral sau material, pedeapsa este închisoarea corectională de la 6 luni la 2 ani.
 Art. 504 cod penal: Când delictul de mai sus se comite de functionarii publici, pedeapsa este sporită cu un plus până la 2 ani.
 Deci: functionarul public face sau ceea ce îi ordonă legea sau ceea ce îi ordonă superiorul său. Când el execută un ordin pe care i-l dă legea, acel ordin trebuie să fie executat în conditiile legii, cu formalitătile pe care ea le cere, iar când el execută ordin de serviciu dat de un superior al său, acel ordin trebuie să fi fost dat în formele pe care le prevede legea, să fi fost dat de un superior care avea dreptul să-l dea sI să nu fie contrar legii; iar cel ce primeste acest ordin, trebuie să aibă dreptul de a-l executa.
 Dacă în baza unui ordin de serviciu, inferiorul comite o crimă sau un delict, se pedepseste atât el cât si superiorul care a dat acel ordin.
 Libertatea individuală este garantată prin Constitutie. Orice act care atinge această libertate nu poate fi executat decât pe bază de ordin scris, oricare ar fi autoritatea care dă acest ordin. Când un jandarm execută un ordin care priveste libertatea unui om (arestare, perchezitie domiciliară), dacă acel om cere, jandarmul este obligat să-i elibereze pe loc copie certificată de pe ordinul ce execută.
 Constitutia tării prevede ca nimeni să nu fie arestat decât pe baza unui mandat judecătoresc, iar acest mandat trebuie să fie arătat celui arestat, chiar în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 de ore după arestare (conf. Art. 11 din Constitutie).
 Codul penal cere ca mandatul de arestare să fie dat de judecătorul de instructie, sau de procuror, sau de o instantă judecătorească.
 Legea dă dreptul ofiterilor de politie judiciară (procuror, judecător de instructie, judecător de ocol rural, comisar, sef de post) de a retine pentru cercetări pe cel învinuit, dar această retinere nu trebuie să treacă peste 24 de ore, ofiterul de politie judiciară care l-a retinut, va fi pedepsit conf. Art. 207 cod penal.
 Când un functionar public arestează sau ordonă să fie arestat cineva fără ca legea să-i fi dat dreptul de a face sau ordona el arestări sau chiar când are acest drept, dacă arestează pe cineva după bunul său plac, fără a tine seamă de formalitătile pe care le cere legea, va fi pedepsit conf. Art. 272 cod penal
penal, pentru arestare ilegală.
 Deci când un agent al fortei publice vine să te aresteze, întreabă-l în ce calitate o face sI cere-i să-ti arate ordinul scris.
 Constitutia spune că nimeni nu poate fi perchezitionat, decât în cazurile pe care le prevede legea sI numai pe formele pe care le arată (art. 11 din Constitutie).
 Domiciliul este inviolabil. Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face decât de autoritătile în drept, numai în cazurile arătate de lege sI numai cu formalitătile pe care le cere legea. Autoritătile care au acest drept sunt: ofiterii de politie judiciară (judecătorii de instructie, procuror, judecători de ocol rural, comisar, sef de post) sI nu pot să facă perchezitie domiciliară decât cu autorizatia scrisă a judecătorului de instructie. Dacă cel căruia i se face perchezitie la domiciliu este arestat, perchezitia la locuinta sa nu se poate face decât fiind de fată cu el, sau un om împuternicit de el, sau cel putin un membru din familia sa. Când perchezitia o face un comisar sau un sef de post, trebuie să fie de fată sI doi martori. Dacă inculpatul este în libertate, trebuie chemat să asiste la perchezitie (art 208 procedura penală, art 247, 249 pr. Gen).
 Perchezitiile domiciliare nu se pot face între orele 8 seara sI 6 dimineata, decât în caz de crimă sau delict. Judecătorul de instructie o poate face oricând (art, 249 pr. Pen.).
 Când un functionar public se introduce în locuinta sau în curtea unei persoane, fără voia celui care locuieste acolo, abuzând de puterea sa si neavând nici o autorizatie, va fi pedepsit conf. Art. 499 c. P., pentru violarea domiciliului. iar dacă cu această ocazie a făcut sI perchezitie domiciliară, sau a insultat, ori a lovit pe cel ce locuieste acolo va fi pedepsit sI mai grav (art. 499 c.p.)
 Toti cetătenii români, înscrisi în listele electorale au dreptul să voteze. Orice legionar, care a împlinit 21 de ani, e dator să se înscrie în listele electorale.
 Dacă nu tI se dă cartea de alegător, reclamă imediat presedintelui biroului electoral judetean.
 Manifestele electorale pot fi afisate pe străzi sI în pietele publice oricând, nu numai în timpul alegerilor.
 Ordonantele prin care prefectii de judete interzic aceasta, trebuie să se stie de toti legionarii că sunt ilegale.
 Cine distruge afisele electorale, va fi pedepsit conf. Art. 120 din legea electorală.
 Cine împiedică pe un cetătean să voteze, va fi pedepsit conf. Art. 232 c. p.
 Nimeni nu are voie să voteze de mai multe ori va fi pedepsit conf. Art 235. c. p. 20 de alegători vor putea reclema la Parchet.

 Dacă un legionar introduce o petitie la o autoritate sI cere facerea unei cercetări sI cei datori să rezolve petitia nu voiesc, sau interzic rezolvarea, spre a-si arăta astfel ura contra noastră, legionarul trebuie să stie că acel functionar public de va fi reclamat, va fi pedepsit după art. 243 c. p.

 Autoritătile comit deseori abuzuri de putere mai ales fată de legionari, fapte neîndreptătite de lege sI fără ca autoritătile ce le săvârsesc să aibă în puterea lor a le face, fie pentru a aduce un folos vreunui protejat al lor, fie pentru a aduce o pagubă unui legionar.
 Aceste abuzuri se pedepsesc conf. art. 245 c.p.
 Legionarii nu trebuie să se lase călcati în picioare.
 Dacă un functionar public, o autoritate (ex. prerfectul de judet sau altul), face uz de forta armată, fără motiv temeinic se pedepseste conf art. 246 c.p.

 Functionarul public trebuie să se poarte frumos cu cei pe care e  dator să-i servească.
 Dacă, fiind în exercitiul functiunii sale, insultă sau loveste pe cei pe care trebuie să-i servească, va fi pedepsit după art. 248 c. p.

 Secretul scrisorilor este garantat de Constitutie.
 Nimeni nu are voie să deschidă scrisorile închise ale altuia sI nici să le citească pe cele deschise, căci va fi pedepsit conf. art. 502 c. p.
 Se întâmplă ca secături guvernamentale, sau autorităti, să deschidă scrisorile, chiar recomandate, adresate legionarilor, invocând pentru aceasta cenzura sau starea de asediu.
 Legionarii trebuie să stie că acestea sunt curate abuzuri sI că nici o lege din lume nu dă dreprul unui oarecare să deschidă scrisorile altuia sau să oprească ziarele sI publicatiile ce vin legionarilor cu posta, sau să asculte pe furis sI să vândă convorbirile telefonice ale legionarilor.
     Contenciosul Legionar Central.

PUNCTUL 93. Poezia Sefului de cuib.
VOM BIRUI !
Ascultă 'n munte sună glas de bucium,
Si'n jur de tine toate adânc se zbucium!
Inaltă-ti fruntea sI te scoală
Tu cel crescut în vechea scoală,
Si intră hotărât în oaste
Căci tara cei ce vor s-o piardă
S-au pripăsit în stoluri de lăcuste
Si-ti fac hotarele tot mai înguste
De esti pe vreo răstoacă de la munte,
Pe plai, pe dealuri sau pe văi afunde,
La câmp ce se întinde cât e zarea,
Nu pregeta s-asculti chemarea .
In Legiune suntem mii de mii
Bărbati, feciori voinici chiar sI copii,
In pieptul nostru al tuturor
Ne clocoteste acelasi dor:
Pământul strămosesc încins de Nistru,
De Tisa sI de bătrânul Istru
Cu toate nesfârsitele comori
Să fie numa-l nostru-n viitor...
Ascultă, esti tu oare multumit
Că toată jertfa celor ce-au murit
Pe front ca fumu-n vât s-a irosit?
Te rabdă inima pe tine oare,
Să vezi cum neamul tău în sărăcie moare
Pe când străini - adusi de vânt -
Stăpâni pe tot ce-aduce aur si argint
Se lăfăiesc sătui de bine până-n gât
In târguri cu palate
Obraznic luminate?
Te scoală chiar acum române,
Si-n rând cu noi păseste-n Legiune
Si vei simti fiorul hotărârei sfinte
Si binecuvântarea celor din morminte!
 5 Martie 1933   PETRE C. STEFAN, tăran
     Seful grupului Bălcesti - Arges

 Această brosură este legea fundamentală a Legiunii, singura care angajează oficial organizatia. Tot ce a apărut mai înainte rămâne desfiintat.

  Camarazi,
 Am scris această cărticică pe întelesul vostru al tuturora. De acum la treabă.
      SEFUL LEGIUNII.

JURĂMÂNTUL LEGIONARILOR
 MOTA SI MARIN
 JUR în fata lui Dumnezeu,
 In fata jertfei voastre sfinte pentru Hristos si Legiune.
 Să rup din mine bucuriile pământesti,
 Să mă zmulg din dragostea omenească,
 SI pentru învierea neamului meu,
 In orice clipă,
 Să stau gata de moarte,
  JUR !

 JURĂMÂNTU CADRELOR LEGIONARE
  Iubiti Camarazi,
 Ori de câte ori am fost în fata unei jertfe legionare, mi-am spus: ce îngrozitor ar fi ca pe sfânta jertfă supremă a camarazilor să se instituiască o castă biruitoare căreia să i se deschidă portile către viata afacerilor a loviturilor fantastice, a furturilor, a îmbuibărilor, a exploatării altora.
 Deci au murit unii, pentru ca să slujească poftelor de îmbogătire, de viată comodă sI desfrânare a altora!
 Iată, acum ne-a adus Dumnezeu aici, în fata celei mai mari jertfe pe care putea să o dea Miscarea Legionară.
 Să punem inima, fruntea sI trupul lui Mota sI a camaradului său Marin temelie Natiunii Române. Fundament peste veacuri pentru viitoarele măriri românesti.
 Să punem deci pe Mota sI Marin bază viitoarei elite românesti, care ea, va fi chemată să facă din neamul acesta ceea ce deabia îndrăzneste mintea noastră.
 Voi, care reprezentati primele începuturi ale acestei elite, să vă legati prin jurământ, că vă veti comporta în asa fel încât să fiti cu adevărat începutul sănătos, de mare viitor al elitei române, că veti apăra întreaga Miscare Legionară, ca ea să nu alunece pe căi de afaceri, de lux, de trai bun, de imoralitate, de satisfactie a ambitiilor personale sau poftelor de mărire omenească.
 Veti jura că ati înteles, că deci nu mai există nici un dubiu în constiinta Dvs. că Ion Mota sI Vasile Marin n-au făcut uriasa lor jertfă pentru ca noi câtiva de azi sau de mâine, să ne îmbuibăm de bunătăti sI să benchetuim pe mormântul lor. Ei n-au murit ca să biruim prin jertfa lor o castă de exploatatori pentru a ne aseza noi în palatele acestei caste, continuând exploatarea tării sI a muncii altora, continuând viata de afaceri, de lux, de destrăbălare.
 In cazul acesta, biata multime a românilor prin biruinta noastră, ar schimba numai firma exploatatorilor, iar tara stoarsă si-ar încorda istovitele puteri ca să suporte o nouă categorie de vampiri care să-i sugă sângele, adică noi.
 O! MOTA, tu n-ai murit pentru aceasta. Jertfa ta ai făcut-o pentru neam.
 De aceea, veti jura că ati înteles că a fi elită legionară, în limbajul nostru, nu înseanămnă numai a lupta sI a învinge, ci înseamnă: Permanenta jertfire în slujba neamului, că ideea de elită este legată de ideea de jertfă, de sărăcie, de trăire aspră si severă a vietii, că unde încetează jertfirea de sine, acolo încetează elita legionară.
 Vom jura deci, că vom lăsa prin legământ urmasilor să vină să jure la mormântul lui Mota sI Marin pe următoarele conditii esentiale ale elitei, pe care noi însine jurăm:
  1. Să trăim în sărăcie, ucigând în noi poftele de îmbogătire materială.
  2. Să trăim o viată aspră sI severă cu alungarea luxului sI îmbuibării.
  3. Să înlăturăm orice încercare a exploatării omului de către om.
  4. Să jertfim permanent pentru tară.
  5. Să apărăm Miscarea Legionară cu toată puterea noastră împotriva a tot ce ar putea s-o ducă pe căi de compromisuri sau compromitere; sau împotriva a tot ce ar putea să-i măcar înalta linie morală.

     MOTA SI MARIN,
      JURĂM!

 Bucuresti 12 Februarie 1937.

C E L E      10     P O R U N C I

 de care să se tină legionarul pentru a nu se rătăci de pe drumul său glorios în aceste zile de întuneric, de urgie sI de satanică ademenire. Pentru ca să stie toată lumea că noi suntem legionari sI rămânem legionari până în veacul veacului.
 1. NU CREDE în nici un fel de informatii, de vesti, de păreri despre Miscarea Legionară, citite în orice foaie ar fi, chiar dacă pare a fi nationalistă, sau soptite la ureche de agenti, sau chiar de oameni de treabă.
 Legionarul nu crede decât în ordinul sI cuvântul sefului său.
 Dacă acest cuvânt nu vine, înseamnă că nimic nu este schimbat sI că legionarul îsi merge în liniste drumul său înainte.
 2. DĂ-TI SEAMA BINE pe cine ai în fată. SI cântăreste-l cum trebuie sI când este un inamic care vrea să te însele sI când este un prieten prost , pe care l-a înselat mai înainte un inamic.
 3. PĂZESTE-TE ca de o mare nenorocire de omul străin care te îndeamnă să faci ceva. El are un interes sI voieste sau să-si facă interesul prin tine, sau să te compromită în fata celorlalti legionari.
 Legionarul actionează numai din ordin sau din initiativa sa proprie.
 4. DACĂ vrea cineva să te ademenească sau să te cumpere: scuipă-l în ochi. Legionarii nu sunt nici prosti, nici de vânzare.
 5. FUGI de cei ce voiesc să-ti facă daruri. Nu primi nimic.
 6. INDEPĂRTEAZĂ-TE de cei ce te lingusesc si te laudă.
 7. UNDE sunteti numai trei legionari, trăiti ca fratii între voi: unire, unire si iar unire.
 Sacrifică tot, calcă-te pe tine în picioare cu toate poftele si cu tot egoismul din tine pentru această unire. Ea, UNITATEA, ne va da biruinta.
 Cine este contra unitătii, este contra biruintei legionare.
 8. NU-TI VORBI DE RĂU camarazii. Nu-i pârî. Nu sopti la ureche sI nu primi să tI se soptească.
 9. NU TE SPERIA dacă nu primesti ordine, vesti, răspunsuri la scrisori; sau dacă tI se pare că lupta stagnează. Nu te alarma, nu lua lucrurile în tragic căci Dumnezeu este deasupra noastră si sefii tăi cunosc drumul cel bun si stiu ce vor.
 10. IN SINGURĂTATEA TA roagă-te lui Dumnezeu, în numele mortilor nostri, pentru ca să ne ajute să suferim toate loviturile până la capătul suferintelor sI până la marea înviere sI biruintă legionară.

  Martie 1935    Corneliu Zele Codreanu

ASOCIATIA <PRIETENII LEGIONARILOR>

Statutele

 Iată statutele asociatiei:
 < Am luat initiativa de a stabili o legătură între cei cari n-au devenit sI nu pot deveni legiuonari.
 < Sunt multi care au fost cu sufletul alături de această miscare, dar nu s-au putut încadra fie pentru că au fost functionari la stat, întreprinderi particulare, fie pentru că au fost comercianti sau industriasi îngrăditi de multe greutăti în meseriile lor, fie pentru că sunt în asa fel construiti sufleteste încât nu s-au putut integra complet în spiritualitatea severă a acestei miscări.
 Totusi sunt o bună parte de români din această tară, care recunosc că tinerilor acestora merită să li se trimită o mână de ajutor pe frontul pe care ei îngheată luptând pentru tară.

 < Priviti în toate părtile: tări ca Italia, Belgia sI Germania care înviază la viată nouă si-si taie din biruintă în biruintă drumuri noi sub soare.
 < Numai noi, numai noi românii stăm. Privim nepăsători la toate zvârcolirile tineretului nostru si credem în toate calomniile care se arurncă asupra lui.
 < O întrebare ne sfâsie inima: Fi-vom noi, neamul acesta, sortit numai înfrângerii? Oare să nu putem si noi da lumii o mare biruintă românească?

 < Aceste gânduri ne-au făcut să ne orientăm către un fel de asociatie discretă de ajutorare a tineretului denumită "Prietenii Legionarilor".

  HOTĂRÂREA CONDUCERII LEGIONARE

 Ne-am prezentat conducerii miscării legionare, de unde ni s-a dat următorul răspuns:
 < Primim cu multă bucurie propunerea Dvs. Ea ne va fi de un real ajutor pentru biruintă.
 < Această propunere însă rezolvă si o altă si o altă problemă.
 < In jurul nostru avem: prieteni, indiferenti si dusmani. Am considera un dezastru, dacă mâine, când goarna biruintei va suna peste pământul românesc, cei care au fost prietenii adevărati ai neamului, ar fi să fie aruncati cu dispret în lături, iar cei care ne-au vrăjmăsit sau au stat indiferenti până în preajma biruintei, ar fi să fie încărcati cu răsplăti nemeritate ca eroi de ultimă oră. Acest trist tablou ne urmăreste de multă vreme. Căci dacă a doua zi după victorie s-ar întâmpla acest lucru, întreaga operă legionară s-ar sfărma.
 < De aceea, propunerea Dvs. este salvatoare: pe baza ei vom putea cunoaste pe cei care ne-au fost fost prieteni în ceasuri aspre, pe cei ce au stat indiferenti  la toate încercările acestui neam si pe cei ce ne-au dusmănit, dusmănindu-i viitorul.
 < Nu urmărim o răzbunare ci simtim necesitatea de a creea un sentiment al răspunderii în mijlocul acestei natii românesti.
 Fiecare va trebui să stie că pentru atitudinea sa va răspunde. Nu poate trăi pe lume o natie dispusă la toate părerile, la toate atitudinile, la toate schimbările si la toate compromisurile.>

  CEI CE NU POT FI PRIMITI
 Asadar, conducerea miscării legionare a aprobat această initiativă, însă a pus trei conditii:
 - Primim pe acesti prieteni crestini din orice partid, din orice grupare, din orice categorie socială. Nu ne interesează nici clasa, nici gruparea politică din care fac perte si în care pot rămâne si pe viitor.
 - Nu primim niciodată prietenia:
 A) A celor care ne-au atacat cu miselie sau au avut o atitudine vecină cu miselia.
 B) A celor ce s-au dovedit din raporturile cu noi sau cu altii a fi oameni fără caracter.
 C) A celor ca au fost incorecti, agonisindu-si averi din afaceri murdare sau din însusirea banului public.
 Oricine deci poate intra în această lume a "Prietenilor legionarilor", în afară de aceste trei categori.

  CONDITIUNI DE INSCRIERE
  In urma acestui răspuns, am stabilit de acord următoarele puncte directoare:
  I. Prietenii legionarilor ajută pe legionari material si moral după puteri, lunar sau anual.
  II. Ei sunt cu totul în afara organizatiei legionare, ale cărei legi de primire sunt cu mult mai severe.
  III. Ei nu se cunosc între ei si nu se întrunesc niciodată.
  IV. Ei nu pot fi cunoscuti nici de legionari.
  V. Cea dintâi adunare a acestor oameni se va face în ziua Biruintei. Atunci ei vor fi convocati nominal de Seful Legiunii, vor fi cunoscuti de legionari si sărbătoriti de întreaga suflare.
  VI. Posedă un număr de ordine si o parolă.
  VII. Vor fi informati corect si la timp asupra tuturor problemelor legionare importante.
 Această asociatie a luat fiintă Vineri 6 Noiembrie 1936.

S F Â R S I T
    Inapoi la Pagina României Nationaliste