DE CE SUNTEM CONTRA
PE TEMA NOII VOTÃRI

"O fraudã fãcutã pentru un lucru bun rãmâne o fraudã. Mai rãu - reuseste sã mânjeascã si lucrul bun. Ne apropiem de Europa avându-i în cârcã pe ciocoii cãrora putin le pasa de legalitate. Ca sã nu intrãm în Europa, în 2007, cu ei la putere - nu mai avem decât o sansã: la alegerile din 2004, sã demonstrãm ca nu e loc în Europa pentru EI la putere, în cârca noastrã..."

"Prin Articolul 119 limba românã devine optionalã în administratie si servicii publice (transporturi, energie electricã, apã, scoalã s.a.m.d.); în schimb limbile minoritãtilor "semnificative" într'o anumitã zonã devin obligatorii pentru administratie si serviciile publice - nu va mai exista nici româna ca limbã nationalã, nici unitate a tãrii, este începutul federalizarii tãrii, adicã al desfiintãrii României."

CELE MAI ABERANTE ARTICOLE DIN NOUA CONSTITUTIE

"Art. 127, alineat (2) "Cetãtenii români apartinând minoritãtilor nationale au dreptul sã se exprime în limba maternã în fata instantelor de judecatã (...)".
"Art. 119, alineat (2) "În unitãtile administrativ-teritoriale unde cetãtenii apartinând unei minoritãti nationale au o pondere semnificativã se asigurã folosirea limbii minoritãtii nationale în scris si oral în relatiile cu autoritãtile".
l

PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE