DIN CIRCULÃRILE CÃPITANULUI
CIRCULARA DIN 5 IUNIE 1935

CELE 10 PORUNCI
de care trebue sã se tinã legionarul, pentru a nu se rãtãci de pe drumul sãu glorios, în aceste zile de întuneric, de urgie si de satanicã ademenire. Pentrucã trebue sã stie toatã lumea cã noi suntem legionari si rãmânem legionari pânã în veacul veacului.


1.
NU CREDE în nici un fel de informatii, de vesti, de pãreri despre Miscarea Legionarã, citite din orice foaie ar fi, chiar dacã pare a fi nationalistã, sau soptite la ureche de agenti, sau chiar de oameni de treabã.

Legionarul nu crede decât în ordinul si în cuvântul Sefului sãu.

Dacã acest cuvânt nu vine, înseamnã ca nimic nu este schimbat si cã legionarul îsi merge în liniste drumul sau înainte.

2. DÃ-TI SEAMA BINE pe cine ai în fatã. Si cântãreste-l cum trebue, si când este un inamic care vrea sã te însele, si când este un prieten prost pe care l-a înselat mai înainte un inamic.

3. PÃZESTE-TE ca de o mare nenorocire de omul strain, care te îndeamnã sã faci ceva. El are un interes si voieste sã-si facã interesul prin tine, sau sã te compromitã în fata celorlalti legionari.
Legionarul actioneazã numai din ordin, sau din initiativa sa proprie.

4. DACÃ vrea cineva sã te ademeneascã sau sã te cumpere: Scuipã-l în ochi. Legionarii nu sunt nici prosti, nici de vânzare.

5. FUGI de cei ce voiesc sã-ti faca daruri. Nu primi nimic.

6. INDEPÃRTEAZÃ-TE de cei ce te lingusesc si te laudã.

7. Unde sunteti numai 3 legionari, trãiti ca fratii între voi: UNIRE, Unire si iar Unire.
Sacrificã tot, calcã-te pe tine în picioare, cu toate poftele si cu tot egoismul din tine, pentru aceastã unire. Ea, UNITATEA, ne va da biruinta.
Cine este contra unitãtii, este contra biruintei legionare.

8. NU-TI VORBI DE RÃU camarazii. Nu-i pârî. Nu sopti la ureche si nu primi sã ti se sopteascã.

9. NU TE SPERIA dacã nu primesti ordine, vesti, rãspunsuri la scrisori, sau dacã ti se pare cã lupta stagneazã. Nu te alarma, nu lua lucrurile în tragic, cãci Dumnezeu este deasupra noastrã si sefii tãi cunosc drumul cel bun si stiu ce vor.

10. IN SINGURÃTATEA TA roagã-te lui D-zeu, în numele mortilor nostri, pentru ca sã ne ajute, sã suferim toate loviturile, pânã la capãtul suferintelor si pânã la marea înviere si biruintã legionarã.

CORNELIU ZELEA CODREANU