DIN CIRCULÃRILE CÃPITANULUI
O CIRCULARÃ DIN 31 MAI 1935

Pãziti-vã pe voi si copiii de azi si de mâine ai neamului românesc si ai oricãrui neam din lume, de aceastã racilã îngrozitoare; miselia.
Toatã inteligenta, toatã învatatura, toate talentele, educatia nu ne vor servi la nimic, dacã vom fi misei.
Învãtati pe copiii vostri sa nu întrebuinteze miselia nici în contra prietenului si nici în contra celui mai mare dusman al lor. Cãci nu vor învinge, ci vor fi mai mult decât învinsi, vor fi striviti. Nici în contra miselului si a armelor lui miselesti sã nu întrebuinteze miselia, pentrucã de vor învinge, nu va fi decât un schimb de persoane. Miselia va rãmâne neschimbatã. Miselia învinsului va fi înlocuitã cu miselia învingãtorului. In esenta, aceeasi miselie va stãpâni peste lume. Intunerecul miseliei din lume nu poate fi alungat prin alt întunerec, ci numai prin lumina pe care o aduce sufletul viteazului, plin de caracter si de onoare.

*

... ne-am învãtat a primi de „pomanã". Legionarul trebue sã se desvete de acest trist obiceiu. El se va simti ofensat atunci când cineva îi va oferi gratuit ceva.
Cinstea lui, corectitudinea lui, mândria lui îi cer sã înteleagã cãîn dosul fiecãrui manifest existã: un om care munceste si cere pâine, o masinã, hârtie, cernealã.
Plãteste munca acestuia, pentru ca mâine sã ti se plateasca si tie, corect, munca ta!

CORNELIU ZELEA CODREANU