FOTOGRAFII
Imagini Diverse

-Orasul Bucuresti
-Orasul Constanta
-Orasul Galati (1)
-Orasul Galati (2)

-Orasul Cernãuti -1
-Orasul Cernãuti -2
-Suceava-Biserici 1
-Suceava-Biserici 2
-Suceava-Biserici 3
-Suceava-Biserici 4
-Imagini Diverse

-Imagini Diverse

M I L I T A R I A -Armata Românã în timpul rãzboiului Româno - Bulgar