TARA DE IERI
B U C U R E S T I



Palatul Societãtii "Generala" din Bucuresti (începutul secolului trecut)