IN SLUJBA NEAMULUI

Monday, November 03 2008 @ 08:14 AM MST

Scris de: garda

Vremurile noastre sunt vremuri de răscruce, viata colectivă nu se manifestă normal, continuu si tenace, ci este zguduită si plină de frământări în căutarea echilibrului, în găsirea făgasului potrivit tendintelor si plenitudinelor pe care timpul de azi le pretinde acestei vieti. Acest dezechilibru, pe care-l simtim si-l trăim cu totii, îsi are originea în îndepărtarea omului de la misiunea lui.1) Tot felul de crize au zguduit organismul nostru social, mergând din dezastru în dezastru, începând cu pustiitoarea criză sufletească, generatoare a tuturor celorlalte prăbusiri cunoscute si trăite.

Din frământările acestei prăbusiri si dezagregări nationale, se ridică însă de o vreme încoace, o frătie pe care nu a cunoscut-o încă pământul românesc. Este hora frătiei legionare; este credinta cea nouă care încălzeste generatia tânără, asteptând binecuvântarea cerului.
Miscarea Legionară este o învolburare a întregului neam românesc si ea urmăreste să formeze un alt suflet pentru acest neam. Căci ceea ce trebuie schimbat în primul rând la noi, este sufletul. Când vom fi un neam cu sufletul sănătos si curat, atunci vom putea fi tari. Prin puterea noastră vom putea fi stăpâni în tara noastră. Miscarea Legionară s-a pornit în primul rând împotriva răului din noi si dintre noi. Să îndrepteze păcatele care ne ucid sufletele si după aceea împotriva dusmanilor care se găsesc aici, între noi, în statul nostru si pe pământul tării noastre, cu gândul dusmănos de a se face ei stăpâni.1) Foarte greu lucru este de făcut. Căci nimic nu este mai greu de îndeplinit decât să întorci pe un om de pe drumul cel gresit si să-l faci să se schimbe, să aibă alte purtări, altă viată. Să fie cinstit, harnic, cu frica lui Dumnezeu, iubindu-si neamul si jertfindu-se pentru el. Este greu cu un om, d-apoi cu un neam! Dar totusi se poate. Incetul cu încetul, cu răbdare multă si cu dragoste multă se va întâmpla de bunăseamă si aceasta. Sunt semne foarte grăitoare că nu este departe ziua, când acest neam va vedea în Miscarea Legionară singura cale de a se mântui.1) Pentru legionar, orice problemă este un examen de seriozitate. Nimic nu i se pare "usor", nimic nu i se pare superficial. Tragismul este vibratia sufletească în care se desfăsoară vointa legionarului. Legionarii repudiază o lume în care creeru domneste, pentru că sufletul a demisionat, cum spune asa de frumos Spengler.2)

1) Ion Banea "Opere Complete"
2) Vasile Marin "Crez de Generatie"

Comments (0)


Mișcarea Legionară
http://miscarea.net/geek/article.php?story=20090103081437946