"Revolutia legionară" văzută de Mircea Eliade

Tuesday, January 01 2008 @ 06:27 PM MST

Scris de: garda

Ziarul "Buna Vestire", Anul I, Nr. 244, 17 Decembrie 1937

O miscare izvorâtă si alimentată de spiritualitatea crestină, o revolutie spirituală care lupta, în primul rând, împotriva păcatului si nevredniciei, nu este o miscare politică. Ea este o revolutie crestină. Cuvântul Mântuitorului a fost înteles si trăit în felurite chipuri, de către toate neamurile crestine, de-a lungul istoriei. Dar niciodată un neam întreg n-a trăit o revolutie crestina cu toată fiinta sa; niciodată cuvântul Mântuitorului n-a fost înteles ca o revolutie a fortelor sufletesti împotriva păcatelor slăbiciunii cărnii; niciodată un neam întreg nu si-a ales ca ideal de viată călugaria si ca mireasă - moartea. Astăzi, lumea întreagă stă sub semnul revolutiei. Dar, în timp ce alte popoare trăiesc această revolutie în numele luptei de clasă si al primatului economic (comunismul) sau al Statului (fascismul), ori al rasei (hitlerismul) - Miscarea Legionară s-a născut sub semnul Arhanghelului Mihail si va birui prin harul dumnezeiesc.


De aceea, în timp ce toate revolutiile contemporane sunt politice, revolutia legionară este spirituala si crestină. În timp ce toate revolutiile contemporane au ca scop cucerirea puterii de către o clasă socială sau de către un om - revolutia legionară are drept tintă supremă mântuirea neamului, împăcarea neamului românesc cu Dumnezeu, cum a spus Căpitanul.
De aceea, sensul Miscării Legionare se deosebeste de tot ce s-a făcut până astăzi în istorie si biruinta legionară va aduce după sine nu numai restaurarea virtutilor neamului nostru, o Românie vrednică, demnă si puternică - ci va crea un om nou, corespunzător unui nou tip de viată europeană. Omul nou nu s-a născut niciodată dintr-o miscare politică - ci întotdeauna dintr-o revolutie spirituală, dintr-o vastă prefacere lăuntrică. Asa s-a născut omul nou al Crestinismului, al Renasterii etc. - dintr-un desăvârsit primat al spiritului împotriva temporalului, dintr-o biruintă a duhului împotriva cărnii. Omul nou se naste printr-o adevărată trăire si fructificare a libertătii.

Mircea Eliade

Comments (0)


Mișcarea Legionară
http://miscarea.net/geek/article.php?story=2009090118273590