Mișcarea Legionară / Legiunea "Arhanghelul Mihail"

Bine ati venit Mișcarea Legionară
Thursday, February 22 2018 @ 07:17 AM MST

Șase pui și-o biată mamă de Vasile Militaru

Mai de mult, o rândunică avea'n cuibu-i șase pui
Și privea la ei sărmana, ca la chipul soarelui:
De cu zori pornea -săgeată- căutând, pe deal și văi,
Hrană pentru puii săi
Și'n iubirea-i nu odată
S'a culcat ea nemâncată,
Dar destul de fericită că nu s'a 'ntâmplat nicicând:
Dintre pui, s'adoarmă vre-unul ars de sete sau flămând,
Nici n'a fost mai mândră mamă decât ea 'ntre rândunici,
Când văzu 'ntr'o zi că puii se făcuseră voinici,
Și n'a mai avut odihnă nici cât ai clipi, sub soare,
Până când, pe fiecare pui nu l-a 'nvățat să zboare,
Dar, când toți puteau să plece încotro voiau sub slavă,
Rândunica, istovită, a căzut în cuib bolnavă
Și cu ochii plini de lacrimi țintă 'n ochii fiecui,
Zise celor șase pui:
Dragii mamii, eu de-aseară, simt în inimă un cui:
Aripile greu mă dor
Și nici vorbă să mai zbor...
Dumnezeu mi-a dat putere, - oricât am avut nevoi, -
Să găsesc într'una hrană pentru voi...
Astăzi fiindcă sunt bolnavă, dragii mamii, se cuvine, -
Mari cum v'a facut măicuța, să 'ngrijiți și voi de mine
Si ca - nimeni dintre puii-mi să nu simtă că mi-e rob,
Fiecare, să-mi aduceți, zilnic, numai câte-un bob;
Ale voastre șase boabe milostive, mă vor ține
Până când o să vrea cerul să mă facă iarăși bine...

Ascultând cuvantul mamii, au zburat cei șase pui
Si-au adus, vre-o șase zile, fiecare bobul lui...
Mai departe însă puii, - beți de-al slăvilor înalt, -
Fiecare-având nădejdea că-i va duce celălalt, -
N'a mai dus nici unul bobul și, uitata mucenică,
A murit atunci de foame cea mai sfântă randunică.

Și-a rămas apoi povestea tristă, neluată'n seamă,
Orișicui ai sta s'o spui, -
Că o mamă îsi hrănește: șase, opt sau zece pui,
Insă zece pui, adesea, nu pot toți hrăni o mamă.

Vasile Militaru

Trackback

Trackback URL for this entry: http://miscarea.net/geek/trackback.php?id=20100523141415899

No trackback comments for this entry.