Mișcarea Legionară / Legiunea "Arhanghelul Mihail"

Bine ati venit Mișcarea Legionară
Tuesday, January 23 2018 @ 05:04 PM MST

LEGIONARI de M. Viforeanu

Din jertfa celor ce-au știut să moară
S'a ridicat duh luminos în țară
Și din a prigonirilor furtună
Al biruinții imn acum răsună.

Legionari ne'nvinși ai țării sfinte
Ne sunteți azi icoane din morminte
Și cu evlavie vă înconjoară
Întreaga nație legionară.

Porunca Căpitanului ni-i lege
Și inima ni-i către noul Rege
Nădejdea biruinții viitoare
În lupta pentru dreptele hotare.

Să ne-arătăm vrednici de 'naintașii
Ce ne-au purtat spre biruință pașii
Si 'nspre victorie, tot înainte
Legionari ai țării noastre sfinte!

LEGIONARII CĂZUȚI

Legionari căzuți pe-a patriei altare
Soarele vostru-abea acum răsare;
În biruință vi s'a preschimbat osânda
Căci jertfa vieții voastre ne-a adus izbânda.

Din trupurile voastre coborîte 'n tină
Vor crește lujeri veșnici de lumină
Să ne arate calea înainte
In drumul drepturilor noastre sfinte.

Legionari căzuți, mărire vouă !
Pe voi se 'nalță România nouă
Ce va urca mereu biruitoare
Asemeni unui răsărit de soare.

M. VIFOREANU

Trackback

Trackback URL for this entry: http://miscarea.net/geek/trackback.php?id=20130120070532805

No trackback comments for this entry.