Mișcarea Legionară / Legiunea "Arhanghelul Mihail"

Bine ati venit Mișcarea Legionară
Sunday, February 25 2018 @ 06:07 PM MST

Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

SPIRITUL DE GRUP de Faust Brădescu

Fragment din vol. "Conducere si Disciplină, Col. Dacia, Rio de Janeiro, 1966

Polarizarea aspiratiilor si-a disciplinei voluntare în persoana sefului, permite existenta si desvoltarea grupului. Fără această capacitate de polarizare nu ne găsim în fata unui organism, ci a unei multimi turbulente, inconstientă de valoarea sa combativă. Atâta timp cât această multime rămâne o turmă inconstientă - desi respectabilă ca număr - putem spune că valoarea ei este egală cu suma indivizilor ce o compun. Ceeace revine a stabili o valoare cantitativă si nimic mai mult, o valoare supusă tuturor fluctuatiilor de natura mecanică.
Turma n'are coeziune stabilă, permanentă. Numai grupul organizat are o viată socială de caracter coerent si manifestatii psihologice de durată. E că grupul depăseste suma indivizilor ce-l compun, dând nastere unei psihologii aparte, în care indivizii se înglobează si se contopesc.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

MOMENTELE CRUCIALE ALE GRUPULUI POLITIC de Faust Brădescu

Fragment din vol. "Conducere si Disciplină, Col. Dacia, Rio de Janeiro, 1966

Există două mari momente în viata grupului politic, în care prezenta si interventia sefului sunt decisive:
1. Momentul de actualizare al grupului, când se trece dela forma statică la forma dinamică. Intregul orga nism intră in actiune pentru realizarea unui scop comun, unei finalităti.
Această trecere nu poate avea loc făra prezenta vie si clarvăzătoare a sefului. Numai el poate da ordinul care să puna in miscare masele populare sau cel putin masele încadrate. Punct central al energiilor realizatoare, liderul si seful, elimină inhibitiile mentale ale membrilor. Sub înrâurirea deciziilor sale (rezultat al încrederii nelimitate ce i se acordă) actualizarea grupului devine realitate. Datorită prezentei lui, indivizii se angajează într'o lupta oricât de grea sau de aleatorie ar părea.
2. Momentul de reprezentare al grupului în mediul social si politic. Nimeni nu stă de vorbă cu o "grupare" fără sef. Nimeni nu ia în consideratie, si cu atât mai putin poate stima, actiunile unei "grupări" fără sef.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

CONDUCERE ȘI SPIRITUALITATE de Faust Brădescu

Fragment din vol. "Conducere si Disciplină, Col. Dacia, Rio de Janeiro, 1966

Dar care-i legătura între forta sau libertatea de discernământ a fiecăruia si disciplina fată de seful suprem? E o problemă de simpla silogistică: prin propria-i fortă de discernământ, individul-legionar accepta si se supune legilor fundamentale ale Miscarii Legionare. Aceste legi prescriu disciplina perfectă fată de seful suprem, care reprezintă în acelas timp, traditia spirituala si organicitatea Miscarii. Deci, aceasta disciplina nu-i rezultatul unui autocratism politic sau unui autoritarism ideologic impus de seful în cauză. Disciplina legionară e datorită faptului că, conducătorul este investit cu o functie ce impune respectul neconditionat al membrilor. E vorba de un reflex, de o consecintă. Legionarii respectă în seful suprem individul împuternicit de functia politică supremă, cel ce, păstrător al normelor spirituale si doctrinare ale legionarismului, conduce destinele temporare ale Miscării. Se respectă seful în plinătatea functiei sale, complexe si multilaterale, deoarece se respectă în el ideia de Miscare Legionară pe care o reprezintă.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

NORME DE CONDUITĂ: EDUCAȚIE ȘI DISCIPLINĂ

Faust BRĂDESCU:
Miscarea Legionară spune: "Trebuie să devii altul"; adică să te modifici, să te transformi interior.

Pentru a deveni altul trebuie să străduiesti, să sacrifici, să lupti neîncetat cu tine însuti, deci, să iei o atitudine de erou. Eroismul este trăsătura caracteristică a celui ce vrea să se transforme în adâncime.

Sub ce auspicii poate omul să îndeplinească o astfel de ispravă? Pentru legionar nu există decât intimitatea comunitară a cuibului. In cuib, găseste o scoală permanentă pentru educatia sa eroică si atmosfera necesară marilor conversiuni. Acolo beneficiază de sprijinul moral si de exemplul camarazilor. Astfel, cuibul devine leagănul luptătorului legionar si al omului nou dorit de Miscarea Legionară.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

Emil Bulbuc: SUPREMUL SCOP

"Noi suntem preotii aspri ai unei religii de purificare. Suntem profetii unui timp cu mult prea îndepărtat pentru poftele grăbite ale hămesitilor contemporani, dar nouă imediat accesibil prin largul orizont al vederii istoric-psihologice. Noi suntem condamnati să fim ireductibili sau să ne retragem din luptă. Căci asupra noastră apasă răspunderea întregii vieti a natiunii. Sănătatea sufletului ei ne e încredintată nouă. Iar noi suntem datori să luptăm pentru a-i păstra întru etemitate această imunitate fată de decădere si moarte.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

Horia Sima: MIRACOLUL LEGIONAR

"Nu e nicio filosofie să fii comunist, când ai la dispozitie State care să te sustină, uriase rezerve materiale si uriasa conspiratie care a împânzit tot globul, dar e mare lucru ca singur pe lume, lovit din toate părtile, negăsind sprijin nici la acei cari ar trebui să te sprijine, trăind în mijlocul unei lumi îndibitocită de vicii, materialism si prostie, să-ti perpetuezi existenta.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

Horia Sima: TAINA LEGIUNII

"Aparitia Legiunii Arhanghelul Mihail a fost o provocare asvârlită puterilor răului într'un moment de orgolioasă afirmare a lor, când aceste puteri, sigure de victorie, se pregăteau de asaltul final contra statelor crestine si contra Bisericii lui Christos. Mica oaste nationalistă si crestină, apărută în mijlocul poporului românesc, le încurca multe planuri. Ele nu se temeau de numărul sau forta Legiunii - căci în primii ani de existentă Miscarea nu izbutise să adune mai mult decât câteva sute de membri - ci de conceptia de viată, de problemele ce le punea în desbaterea tării.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

Horia Sima: TAINA ROMÂNISMULUI

"Românismul e în noi, în sufletul nostru. Intre individ si neam se produce un proces osmoză, de întrepătrundere. Dispunem asadar de instrumentul interior ca să explorăm fiinta neamului. Numai să ne folosim de el. Prin meditatie, prin contemplatie lăuntrică, ne vom pune în contact direct cu neamul. Ii vom simti pulsul, durerile, suferintele si aspiratiile. Dacă ne vom apleca astăzi asupra neamului, vom auzi zornăit de lanturi, usi grele cari se deschid si închid de paznici fiorosi si în fata noastră vor apărea mii de morminte cari ard si ard cu flacără care se urcă până la cer.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

Horia Sima: MARELE ROMÂN

Marele Român trăieste în dialog permanent cu Neamul, cu acel Neam invizibil care licăreste în constiinta fiecăruia, si întreaga lui existentă e prefigurată de aceste institutii intelectuale.

Dar dacă nu e dat fiecărui Român să ajungă la o plenitudine interioară de românism, fiecare are posibilitatea să-si însusească perspectiva Marelui Român si să-si potrivească pasii in cadenta lui. Undeva, departe, dincolo de suvoiul nestatornic al existentei zilnice, poate să-si proiecteze, ca o stea polară, idealul Marelui Român si să încerce să se apropie de el. Cât poate să realizeze fiecare actionând pe linia eternitătii românesti, e o chestiune care depinde de o multime de factori, dar esential este ca toti, absolut toti, să-si ia ca punct de orientare în viată imaginea Marelui Român.
Trimite stirea unui prieten Vezi Versiunea pentru Imprimanta

IN SLUJBA NEAMULUI

Vremurile noastre sunt vremuri de răscruce, viata colectivă nu se manifestă normal, continuu si tenace, ci este zguduită si plină de frământări în căutarea echilibrului, în găsirea făgasului potrivit tendintelor si plenitudinelor pe care timpul de azi le pretinde acestei vieti. Acest dezechilibru, pe care-l simtim si-l trăim cu totii, îsi are originea în îndepărtarea omului de la misiunea lui.1) Tot felul de crize au zguduit organismul nostru social, mergând din dezastru în dezastru, începând cu pustiitoarea criză sufletească, generatoare a tuturor celorlalte prăbusiri cunoscute si trăite.