Doamne, strigat-am
Imparate ceresc

Pe Tine te lãudãm
Si acum...

Slavã

Sã se îndrepteze

Toatã suflarea
Fericit bãrbatul

Cine este Dumnezeu
Iatã mirele

Luminã linã

Axion si catavasie la florii
Doamne, femeia cea pãcãtoasã

Inviind Iisus
Nu pricep curata
Pentru rugãciuni

Psalmul 102

Rãsãrit-a primãvara

Robii Domnului

Sentinta lui Pilat

Usile pocãintei