RĂSPUNS
MĂRTURII PENTRU LEGIONARII DE MÂINE

    Biblioteca de Documentare DACIA, Nr. 13, 30 Noembrie 1978
Editura CARPATII, Traian Popescu, Madrid-6

 

RĂSPUNS DOMNULUI RADU CORNĂTEANU

de Traian Popescu

 

Nu am intenţia de a face polemică cu Dta, detestând acest mahalagism gazetăresc, care nu face decât să învenineze oamenii, dăunând societătii.

Răspund notei publicate in "Vatra", No. 145, Ianuarie-Martie, 1978, numai pentru a satisface curiozitatea Dtale cu privire la trecutul meu legionar, de care nu-mi este ruşine şi nu-l ascund şi pentru a-ti face cunoscută părerea mea, care nu obligă pe nimeni, in chestiunea care te frâmântă.

Legiunea care ne-a strâns pe toţi in jurul Căpitanului, ne-a lăsat libertatea totală de a gândi liber şi de a mărturisi credintele noastre. Nu ne-a transformat - cum afirmă cu rea credinta duşmanii - nici in sclavi ai Mişcării, nici in instrumente oarbe ale ei. Sunt Român din Judeţul Gorj, bucureştinizat in 1919.

In 1928 am terminat liceul si toamna m'am înscris la Facultatea de Drept din Bucureşti, pe care am terminat-o odată cu stagiul militar în 1932, când m'am inscris şi profesam avocatura in Baroul de Ilfov.

Am urmărit activitatea legionară din inceputurile ei, şi in 1933 m'am inscris ca avocat apărător in procesul Duca, pe care l-am urmărit in toate fazele, ataşându-mă definitiv oştii legionare.

Exemplul de civism, justiţie şi românism dat de generalii judecători şi de legionarii inculpaţi, m'a impresionat profund şi a rămas un îndreptar pentru tot restul vietii mele.

In 1933 m'am încadrat în cuibul rector al Capitalei de sub conducerea lui Aurel Serafim, făcând sub comanda lui tabăra de la Colentina - Mânăstirea Mărcuta - la Părintele Palaghiţă, de care eram legat printr'o reciprocă prietenie şi pe care, dacă-l puteam conecta la Viena, atitudinile lui negative ulterioare, n'ar fi existat niciodata.

Din acest cuib s'au desprins ulterior cele patru sectoare legionare ale Capitalei, eu fiind repartizat la Vică Negulescu, sectorul II Negru. Concomitent făceam parte din Contenciosul legionar de la Casa Verde, primul "client" fiind Decemvirul State Grigore, şofeur, într'o chestiune administrativă de permis de circulaţie.

Anii 1936 şi 1937 s'au scurs in diverse bătălii de organizare de cuiburi in Bucureşti şi judetul Ilfov, plaşile Budeşti şi Plătăreşti cu comunele învecinate şi cu propaganda electorală in judet, pentru Partidul "Totul pentru Tară".

Eram deja şef de familie de cuiburi in Capitală şi avocat al unei întreprinderi comerciale din Bucureşti, concesionară a electrificării multor regiuni din Transilvania, Maramureş şi Moldova, calitate in care, călătorind dealungul Tării, mi s'a pierdut urma in marea prigoană.

In 1938 am intrat ca referent in Direcţia Acordurilor Comerciale din Ministerul Comerţului, fiind detaşat pentru relatiile comerciale cu Turcia, iar 1939 şi pedepsirea lui Armand Călinescu m'au prins mobilizat de mai multe luni in comuna Hereclean-Zalău, aproape de frontiera ungară.

La 6 Septembrie 1940 eram mobilizat de două luni ca sublocotenent de rezervă pe Prut, la Nord de Galati. Demobilizat imediat, m'am întors la Bucureşti unde eram atunci si Vicepreşedintele Societătii Filatelice Române. In această calitate:

- Am organizat in cadrul Ajutorului Legionar bătălia emisiunilor filatelice legionare - 8 Noembrie 1940-Iaşi, 30 Noembrie 1940 in Bucureşti şi 13 Ianuarie 1941 in Bucureşti -, emisiuni care au înscris in istoria modernă în imagini care este Filatelia, ajungerea legiunii la cârma tarii şi chipul Căpitanului, al lui Ion Moţa şi al lui Vasile Marin.

- Am asistat la întoarcerea grupului legionar dela Berlin sub comanda comandantului legionar C. Papanace, la sediul legionar din strada Gutemberg - casa Printului Cantacuzino Grănicerul. Comandantul Horia Sima îi aştepta in pragul casei. Făcând front şi dând onorul legionăreşte, camaradul comandant Papanace a rostit următoarea cuvântare: "Domnule Comandant, grupul legionar de la Berlin întors acasă, este gata şi aşteaptă ordinele Dvoastră. Trăiasca Legiunea şi Căpitanul". Comandantul, coborînd cele câteva trepte, le-a strigat : "Bine ati venit camarazi!" şi după aceia i-a îmbrătisat. A fost extraordinar de impresionant acest moment care doi vechi prieteni şi luptători, se regăseau înfrăţiţi in lupta comună. Dl Papanace era numit Subsecretar de Stat la Ministerul de Finante.

- In Minister am fost detaşat de la Direcţia Acordurilor şi însărcinat cu organizarea Serviciului Comisarilor de Românizare la întreprinderile ovreeşti şi străine, institutie creată cu scopul de a readuce in patrimoniul românesc viaţa economică şi comercială a Tării. După două luni am demisionat şi m'am intors la Direcţia Acordurilor, nefiind de acord cu procedeul ministrului Leon, care la simpla intervenţie a Ambasadei germane revoca numirile de comisari pe simpla afirmatie a Consilierului comercial al Reichului că in cutare întreprindere era capital german, ceiace constituia o gravă eroare, fără ca in prealabil comisarul numit să fi făcut raportul real al întreprinderii. Se anula sensul românesc al creării institutiei şi se permitea ovreilor să-şi camufleze averile sub protecţia germană.

- In cadrul familiei mele de cuiburi, in colaborare cu Primăria de Negru, am organizat prima cantina şcolară legionară la şcoala Orzari, unde primeau masa zilnic - dimineata, la prânz şi seara - peste 80 de copii săraci. Deşi apreciată in vizita făcută la cantina de Doamna Maria Antonescu, a fost desfiintata in Ianuarie 1941, ca fiind realizare legionară.

La 21 Ianuarie 1941, am fost pe baricade.

Câteva săptămâni mai târziu am fost arestat si anchetat la Prefectura Politiei Capitalei, sub învinuirea de a-mi fi însuşit parte din emisiunile poştale legionare, deci acuzat de legile draconiene antonesciene de "însuşire de bani publici", pedepsită in acea vreme cu moartea.

După o luna de zile am fost "vărsat" la închisoarea Malmaison şi trimis apoi la Parchetul de Ilfov, pentru urmărire penală. Judecătorul de Instructie - nu-mi mai amintesc numele - pe baza dovezilor depuse la dosar, m'a declarat nevinovat şi m'a pus in libertate in aceiaşi seară.

In toamna lui 1941 am fost secretarul Comisiei de tratative pentru încheierea Acordului comercial cu Turcia şi in primavara anului 1942 am fost numit ataşat comercial la Agenţia Economică Română din Istambul, depinzând de Legaţia României la Ankara. Intre timp, trecerea Directiei Acordurilor comerciale de la Ministerul Comertului la Ministerul de Externe, a făcut ca ordinul generalului Antonescu pus pe lista legionarilor din Ministerul Comerţului, listă prezentată de Subsecretarul general comunistoid Voiculeţ, "se vor reabilita post mortem" sa rămână fără urmări.

In primavara anului 1943, prin avansare, am fost numit şeful Agentiei comerciale de pe lângă Legaţia României in Slovacia, la Bratislava. Trădarea regelui Mihai şi a partidelor zise istorice, m'a prins la Pistiany, în pline tratative comerciale cu reprezentantii Statului slovac, pentru reînnoirea acordului comercial existent, care expira in acel an. In aceiaşi noapte s'a produs răscoala şi trecerea la partizani a grupului de aviatie slovac instalat acolo, consecintă a dezertării la inamic a comandantului suprem al armatei slovace, generalul Cyatlos. Intorşi la Bratislava ni s'a ordonat domiciliu obligatoriu, Eu cu sotia si camaradul Arnautu la Badgastein, 10 Aprilie 1945. sub supravegherea autoritătilor slovace, care au refuzat să ne predea Gestapoului german.

Intre timp s'a format Guvernul in exil la Viena, sub preşedentia Comandantului Horia Sima. Două familii ne-am declarat adeziunea la acest guvern şi am cerut stabilirea de contact imediat cu el.

Dintr'o eroare tactică, delegatul trimis să ia contact cu legatia noastră din Bratislava, Doctorul Bulbuc, in loc să ia legătura cu fiecare membru al Legatiei, in parte, s'a multumit cu declaratia globală făcută de Consilierul de presă, Gh. Pop, prieten personal al lui, că "nu există legionari sau simpatizanti in acea legatie", aşa că cele două familii aderente la Noul Guvern in exil, am rămas mai departe izolati şi fără posibilitate de a comunica cu Guvernul din Viena.

Situatia s'a prelungit aşa până la prăbuşirea Ungariei şi ajungerea Sovieticilor la portile Vienei. In ultimele zile ale lunii Martie 1945, frontierele Germaniei au fost deschise pentru refugiatii din Est şi aşa, singurul din legatie care, a luat drumul Vestului, la 1 Aprilie 1945, am fost eu. Cealaltă familie nu putea pleca, Doamna aşteptând să nasca dintr'un moment in altul, şi Ruşii erau numai la 20 de km. de Bratislava.

Am plecat la ora 6 dimineata şi am luat drumul spre Praga, dealungul versantului stâng al muntilor Carpati. După cincisprezece ore de bombardament rus şi american, şi de emotii, am ajuns la Luneburg, un sat din Protectoratul Boemiei, frontieră cu Slovacia, minunată regiune de lacuri. Rămăseserăm singurii care ne prezentam la controlul paşapoartelor şi la punctul vamal, majoritatea celorlalti refugiati luând drumul spre Viena. Ca diplomat al unei tări aliate Germaniei, am fost dirijat dela frontieră spre Badgastein - reduitul german din Tirolul austriac -unde am ajuns la 5 Aprilie 1945, Badia Vasile lasinschi, Mihai Fotin Enescu, Doamna Bucur, sotia mea, la o masa in, Badgastein, Aprilie 1945. după multe peripetii şi primejdii şi datorită fragmentului de hartă murală, tăiat cu baioneta de vameşul german, pe care-mi indicase drumul lăturalnic pe care trebuia să-l urmez dealungul Protectoratului Boemiei şi Austriei.

Acolo am intâlnit primul legionar din exil, pe avocatul Arnăutu, care m'a impresionat prin camaraderia şi dragostea cu care m'a primit şi mi-a aranjat rapid găzduirea in acea localitate. Era un fel de delegat oficial pentru Români pe lângă autoritătile locale.

 Dela el am aflat prima dată de fractionarea Legiunii în două grupe: una constituind guvernul de la Viena, continuatoare a luptei pentru eliberarea Basarabiei şi României predate de aliatii vestici Rusiei sovietice in colaborare cu regele Mihai şi partidele istorice prin lovitura de Stat de la 23 August 1944, şi a doua opusă acestei lupte in continuare, dar fără clară atitudine in problema creată Tării noastre.

 Intre 5 Aprilie 1945 şi 8 Mai 1945 - capitularea Reichului - s'au refugiat la Badgastein, de la Altaussee unde se găsea guvernul dela Viena, consulul Mihai Fotin Enescu, Dinu Paul şi Doamna Maria Bucur, ca avantgardă, urmată de Bădia Vasile Iasinschi şi prof. Sângiorgiu. Aceiasi, comentând evenimentele pe aleile padurilor vecine. Mai târziu s'au integrat grupului Doamnele Elvira Sima şi Virginia Iasinschi, însotite de generalul Platon Chirnoagă şi familia comandor Băilă şi basarabeanul Vladimir Cristi.

Aşa am aflat că dispozitiile Ministerului de externe german erau într'adevăr categorice in sensul concentrării la Badgastein atât a guvernelor aliate in exil - Român, Bulgar, Croat, Marele Muftiu - cât şi a tuturor ambasadelor şi legatiilor acreditate la Berlin sau in tările aliate Germaniei. Acolo se găsea detaşată şi sectia Ministerului de Externe Germana afectată acestor misiuni, condusă de Ministrul Altenburg.

Insfărşit puteam stabili legătura cu Guvernul dela Viena, căruia m'am alăturat fără şovăire şi de care nu m'am mai despărtit de atunci şi până astăzi, împărtind cu ei grijile, nădeidile şi lipsurile. La venirea acestor camarazi, camaradul Arnăutu a plecat fără să ne luăm rămas bun si abia ani mai târziu am aflat că s'a refugiat in Argentina. Capitularea germană ne-a găsit la Badgastein, la 8 Mai 1945.

Faptul că autoritătile administrative locale germane nu şi-au părăsit posturile şi au aşteptat cu toate riscurile circa zece zile sosirea trupelor americane de ocupatie a zonei, "Divizia Curcubeu", ne-a salvat de răzbunările lagărelor de prizonieri francezi şi ruşi din apropiere. Schimb de informatii politice între Mihai Fohn Enescu si Cantargieff, ministru in guvernul bulgar in exil, condus de batrânul Tancoff. Detaşamentul politienesc C. I. C., era comandat de un evreu refugiat din Cehoslovacia după desmembrarea Statului cehoslovac, cu ordinul de "a stârpi" orice urme de nationalisme. Membrii Guvernului dela Viena au fost internati in lagărul american dela Glasenbach, lângă Salzburg-Hallein, cu exceptia profesorului Sângiorgiu, pe care l-am trecut personal prin pădurile din jurul Badgasteinului şi l-am predat grupului legionar dela Salzburg, care l-a trimis mai departe, in Germania Vestică şi a mea ca neparticipant oficial.

Au trecut doi ani, cu amăraciunile şi neliniştea pentru soarta celor închişi şi amenintarea - pentru toti - a repatrierii fortate. Procesul dela Nurenberg a absolvit Mişcarea şi Guvernul dela Viena, de orice răspundere. Stigmatul de "criminal de războiu" fusese înlăturat pentru totdeauna, ceiace demonstra că peste interese străine, democratia americană era o realitate şi spiritul ei de justitie nu putea fi alterat de "fortele oculte". Zorile libertătii de gândire, manifestare, mişcare şi actiune se iveau din nou pentru toti.

In 1947, primăvara, am trecut in zona franceză de ocupatie a Austriei la Schruns şi deacolo in Elvetia şi Franta şi, in Noembrie am sosit la Madrid, cu viza de emigrare in Brazilia, dar unde am rămas definitiv, datorită caracterului atât de asemănător, bun şi ospitalier al Spaniolilor, amintindu-mi pe cel românesc.

Am peste 32 de ani de şedere aici şi ce am făcut, cred că-ti sunt cunoscute îndeajuns, de moment ce le-ai mentionat in parte in nota dtale din Vatra.

 

* * *

 

Intorcându-ne la Legiune, pot să-ti afirm că eu cunosc toate principiile bazice ale doctrinei legionare, şi dorinta Căpitanului de a realiza "omul nou", sfânt sau erou. Multi dintre noi au reuşit să se ridice la perfectiunea morală a sfintilor, in frunte cu Căpitanul, Mota, Marin şi atâtia alti camarazi martirizati de călăii Carol al II-lea şi Armand Călinescu. Majoritatea însă au rămas eroi-oameni, cu virtuti şi slăbiciuni, trăind eroic fenomenul legionar in permanenta luptă cu mediul şi cu ei înşişi, pentru realizarea obiectivelor fixate de Căpitan.

Această trăire eroica a Legiunii a făcut posibile: 

-pedepsirea mortii Căpitanului la 21 Sept. 1939, prin căderea lui Armand Călinescu, calaul executor al dementului rege Carol al II-lea.

-Statul National Legionar, ieşit din revolutia de la 6 Septembrie 1940 şi alungarea Tiranului Carol al II-lea. -Implinirea Testamentului politic al Căpitanului: In 48 de ore după biruintă vom fi alături de Axa Roma-Berlin.

-pedepsirea la 30 Noembrie 1940 a vinovatilor de masacrarea legionarilor pe care, felonia lui Ică Antonescu hotărîse să-i pună in libertate fără judecata prevăzută pentru fărădelegile comise.

Justitia pe care vioau s'o calce in picioare a făcut ca numai cu câteva zile înainte de comiterea feloniei să fie descoperite cadavrele Căpitanului şi ale celorlati legionari sub lespezile de la Jilava, cu ştreangurile de gât, cu trupurile ciuruite de gloantele trase pe la spate, legati in lanturi şi pe jumătate arşi de vitriol. Nimeni nu putea opri legitima revoltă împotriva ticăloşiei guvernului, a regelei Carol al II-lea şi a călăilor care s'au predat la fratricidul comis la 30 Noembrie 1938.

In ceiace priveşte pe Iorga şi Madgearu, Legiunea respinge cu indignare crima comisă şi răspunderea care-i este aruncată in spate, această lichidare apartinând total Gestapoului german care, utilizând elemente legionare periferice, a voit să plătească astfel atacurile furibunde ale profesorului in Neamul Romanesc, sub titlul "Porcii motorizati", scrise la desmembrarea Cehoslovaciei.

-Rezistenta contra loviturii de Stat a generalului Antonescu la 21 Ianuarie 1941, impiedicată de duplicitatea Reichului care avea nevoie de Armata română si nu de coreligionarul partid nationalist şi autentic romanesc.

-Prigoana generalului Antonescu şi internatională a Axei, culminând cu internarea comandantilor şi legionarilor fugiti in Germania, in lagărele de concentrare Buchenwald şi altele, sub ridicolul pretext de "invitati de onoare ai Fiihrerului german", apoi asasinarea maselor fegionare din ordinul maresalului Antonescu "se vor reabilita post mortem", prin trimiterea in unităti speciale de lichidare.

-Guvernul de la Viena, singura reactiune viguroasă romanească împotriva trădării regelui Mihai şi a partidelor zise istorice la 23 Augut 1944, care predaseră Tara prin actul capitulării "en rase campagne", bestiilor moscovite. Craciun sobru la Badgastein in 1945. Generalul Platon Chirnoaga, Profesor Sângiorgiu, Doamna Sima, Paul Costin Deleanu, Comandor Baila cu Doamna, sotia mea. Acest guvern -emanatie legionară dar cu caracter national- a fost recunoscut atunci de mai multe State, printre care Germania, Franta mareşalului Petain, Spania, Slovacia, Croatia, etc. şi el a constituit singuua rezistentă romănească contra actului dela 23 August 1944, fiind singurul îndreptătit -căci n'a fost desfiintat niciodată şi nici condamnat la Nurenberg- să fixeze conditii de colaborare fractiunilor din exil şi nu aceste fractiuni care nu reprezintă nimic şi a căror arogantă in inversarea rolurilor constituie pur şi simplu o impertinentă.

-Armata Natională cu doua divizii în continuarea luptei contra Rusiei cotropitoare, luptând pe Oder şi Elba, până după capitularea Germaniei, fiind ultimile unităti militare care s'au predat pe frontul european.

-Organizarea salvării a mii de refugiati români şi legionari, prin trecerea clandestină a frontierelor spre Italia, Franta şi tările sudamericane, fără discriminări de rasă sau de religie, cum o mărturisec atâtia evrei care au beneficiat de acest serviciu gratuit.

-Biblioteca romănă din Freiburg. 

-Căminul de la Aravaca.

-Grandiosul monument de granit de la Majadahonda, loc de pelerinaj şi reculegere, nu numai pentru legionari, ci pentru toti nationaliştii din lume.

-Editurile "Cartea Pribegiei"; "Dacia"; "Carpatii"; "Daco-Romănia"; "Drum", etc.

-Medaliile de aur şi argint, făcute de sculptorul Pană la Munchen si de garnizoana Madrid, comemorând semicentenarul Mişcării Legionare.

-Albumul Semicentenarului Mişcării Legionare, pregătit şi împlinit "sine ira et studio".

-Difuzarea in diverse limbi a operelor Căpitanului şi a doctrinei legionare, universalizând-o la ora actuală şi încă alte multe isprăvi uluitoare, când te găndeşti la mijloacele de care dispuneam, uneori reduse numai la acea umanitate, putere de sacrificiu şi frătietate crestină a legionarilor, cari întelegând pe Căpitan îşi dau viata fără preget, pentru a atinge culmile visate de el, acei "om nou" salvator.

Toate cele enumerate sunt realizări comune, ieşite din spiritul legionar şi din imensele rezerve de sacrificiu mostenite de la sfintii şi martirii noştri.

Pentru aceste considerente nu am acceptat ideia că Legiunea se poate frânge şi nu am făcut şi nu fac nici o diferentiere între camarazi. Ce facem, bine sau rău, nu are importanta, se răsfrânge deopotrivă asupra noastră a tuturor, in mod egal. Pentru duşmani, Legiunea e una şi ea trebuie distrusă din cauză că adevărurile propovăduite de Codreanu le răscoleşte conştiintele şi ştiu că nu vor putea scăpa altfel de răspunderile fărădelegilor comise impotriva Neamului.

Atunci de ce să se grăbească unii camarazi a accepta să impartă cu adevăratii răspunzători ai trădării dela 23 August 1944, răspunderile in fata Tării, pentru crima comisă şi desastrul abătut asupra Neamului romănesc?

Ce speră pentru a sacrifica trecutul lor de luptă, coborînd de pe piedestalul demnitătii şi dreptătii legionare, pe care ura duşmanilor nu le-a putut dărâma, dar pe care felonia noilor tovarăşi le poate face tandari?

De ce să transformăm un fapt divers, care se petrece de un milion de ori zilnic pe planeta, fără a avea nici cea mai mică importantă, într'un "capitis deminutio"' de aspect bizantin... când Tara piere...?

Nu crezi că uniti putem rămâne la înăltimea jertfei Căpitanului şi a camarazilor căzuti, împlinind dorinta lui venită ca o prevestire de dincolo de moarte: ... "Mă rog pentru Legiune... Hitler este in ultimile lui zile... va curge mult sânge... România va trece prin cele mai teribile momente ale Istoriei ei... Tara va fi liberată ca printr'o minune şi până la sfărşit toti vor deveni credincioşi bietului Corneliu..."

 

* * *

 

S'a întâmplat în luna Noembrie 1944 la Bratislava,  in vila unde eram cele două familii legionare şi câtiva colegi din Legatie, pe la ora sase după amiază. Discutam situatia războiului şi perspectivele viitorului. Camaradul meu din Bratislava si sotia lui -medium- eu si sotia. Sotia camaradului meu era un medium extraordinar, noi neştiind nimic din antecedentele ei spiritisme. La un moment deodată a căzut in transă, spunând... trebuie să vină, trebuie să vină Căpitanul... numai el poate şti... Sunt camaradul Iovită, Căpitanul nu poate veni acum. Se roagă... asteptati. După o trecere de timp mediumul are o tresărire şi o licărire pe fată... Căpitane, pentru ce te rugai?... si a urmat mesajul amintit.

N'am crezut niciodată in spiritism şi nu cred nici in posibilitatea de contacte cu viata de dincolo. Dar cele scrise cu mâna tremurandă in fata noastră ne-a cutremurat nespus pe cei prezenti.

Nu cunoşteam nimic din frământările legionarilor refugiati în Germania şi mai putin de drama ce aştepta Reichul, care experimenta atunci în mic, efectele bombelor atomice. Redau scena anecdotic.

Verificarea întocmai, ulterior, e de un tragism de neinchipuit şi poate şi o sperantă ascunsă in sufletele noastre ale tuturora. Am povestit-o lui Arnăutu primul, apoi lui Badia Iasinschi, Prof. Sangiorgiu, generalul Chirnoagă, comandorul Baila, Paul Costin Deleanu, etc. la o masă, in camera noastră de la hotelul unde eram supraveghiati de americani.

Au ramas impresionati cu totii. Mai mult Paul Costin Deleanu -omul fişelor-, a înregistrat întâmplarea in una din fişele lui, care împreună cu celelalte câteva zeci de mii, din geamandanele lui au costat câteva luni de lagăr, grupul din zona franceză dela Innsbruck. Francezii credeau ca au descoperit un mare spion nazist.

Iti scriu toate acestea Dragă dle Cornăteanu cu speranta că scrutând cu totii conştiintele şi trecutul nostru legionar -al meu fără importantă al altora foarte important- cu sinceritatea cu care eu o fac acuma, putem găsi acea flacără luminoasă care să redea Legiunii forta întreagă şi victoria meritată de martiriul Capitanului.

Traian POPESCU 

 

INAPOI LA PAGINA ROMÂNIEI NATIONALISTE